Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo (stranica 3)

Stočarstvo

Prasad i njihov rast / ISV

koncentrat zrnasta hrana uspešan tov odlučena prasad posle isv savremeni uzgoj tov svinja

Prasad male telesne mase posle zalučenja dugo vremena stagniraju, ili čak gube telesnu masu, a često dolazi i do uginuća. Posledice ovakvog stanja negativno utiču na čitav kasniji period razvoja sve do kraja tova. Ovakva prasad nisu navikla na konzumiranje suve hrane, a enzimatski sistem digestivnog trakta nije sposoban za efikasno varenje hranljivih materija iz hrane, u kojoj neizbežno dominiraju biljna hraniva, …

Opširnije »

Pašnjaci – podsejavanje degradiranih travnjaka

pašnjaci podsejavanje sojevi pramenke

Pašnjaci – podsejavanje. Ovom agrotehničkom merom se uglavnom popravljaju prirodni travnjaci radi povećanja prinosa i poboljšanja kvaliteta travne mase.  Međutim, podsejavanje ima širi značaj za popravku degradiranih travnjaka, posebno pašnjaka u brdskom i planinskom području radi zaštite zemljišta od erozije i poboljšanja životne sredine. Podsejavanje se može izvoditi u sledećim slučajevima: kada je travni pokrivač proređen u većem stepenu na …

Opširnije »

VITAMIN A – retinol je važan za rast

tov junadi izbor ishrana teladi stočni kvasac pravilnik podsticaji

VITAMIN A – retinol. Ovaj vitamin životinje ne mogu da sintetizuju već se njegove potrebe podmiruju putem hrane. U hrani biljnog porekla nalazi se provitamin karotin koji organizam transformiše u vitamin A. To pretvaranje odigrava se u zidu creva, a može se vršiti i u drugim tkivima. Ovaj vitamin je važan za porast, reprodukciju, proizvodnju mleka i održavanje života. Naziva …

Opširnije »

Mineralni sastav mlade trave sa ispaše ISV

ugljeni travnjak kako zasnivanje ekološke kuće travne smeše đubrenje travnjaka

Mineralni sastav mlade trave. Zelena hrana sa pašnjaka je uglavnom dobro obezbeđena kalcijumom i kalijumom, ali prisutan je nedostatak  fosfora, natrijuma, a kod mladih paša i magnezijuma. Količina fosfora je niska ako se pašnjaci ne đubre, krmno bilje koristi prezrelo ili potiče sa sušnog terena kao i ispranih terena zbog obilnijih padavina. Nedostatak fosfora ili nepovoljan odnos prema kalcijumu može dovesti do …

Opširnije »

Kvalitetno meso nastaje u ovčarniku

hemijski sastav jagnje kvalitetno mesa

KVALITET mesa Kvalitetno meso – U odnosu na druge domaće životinje, ovce su u znatnoj prednosti u pogledu sposobnosti pretvaranja hrane u meso. Nasuprot nepreživarima, ovce najveći deo svojih potreba u hrani obezbeđuju pašom. Ishrana ovaca predstavlja značajan faktor koji ima krucijalnu ulogu u proizvodnji mesa. Dokazano je da je pri proizvodnji mesa potrebna veća količina hrane nego pri proizvodnji …

Opširnije »

Porez na promet u poljoprivredi – specifičnosti

porez na

Porez na promet u poljoprivredi – Mnogi proizvođači u poljoprivredi su u nedoumici kako da plaćaju porez na dodatnu vrednost. Ako gazdinstvo ostvaruje promet do 8 miliona dinara godišnje obveznik poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede je nosilac gazdinstva. Ako su prihodi viši od 8 miliona dinara godišnje moguće je da uđe u sistem PDV-a kao obveznik samostalnih …

Opširnije »