Saturday 24.08.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo (stranica 28)

Stočarstvo

ALLTECH E-CO2 NOVI VEBSAJT ZA FARMERE

ALLTECH E-CO2

 ALLTECH E-CO2 VEBSAJT NUDI PUTEVE KA VEĆOJ EFIKASNOSTI NA FARMAMA Vodeća konsultantska kuća za poljoprivredu i životnu sredinu Alltech E-CO2 pokrenula je novi vebsajt koji farmerima i prehrambenoj industriji u širem smislu nudi vredna saznanja o efikasnosti resursa. Pored besplatnih procena efikasnosti farmi, sajt je domaćin nove interaktivne grafike „virtuelna farma“ koja brzo i lako pruža informacije o glavnim izvorima …

Opširnije »

Hranljiva vrednost biljne mase

hranljiva vrednost bela detelina gnječilica hranljiva vrednost

Hranljiva vrednost biljne mase u momentu ubiranja zavisi od vrste i sorte biljaka, načina gajenja i vremena i načina ubiranja biljne mase. Posebno ćemo se osvrnuti na vreme i način ubiranja. Tu spadaju: vreme, učestalost, visina i način kosidbe travnjaka. Od broja kosidbi ne zavisi mnogo prinos suve materije, ali zavisi prinos proteina i svarljivih materija.  Sadržaj proteina pri dve kosidbe bio …

Opširnije »

STAJNJAK pravilan smeštaj i zaštita okoline

stajnjak na gazdinstvu stajnjak pravilan proizvodnja stajnjaka stajnjak lagerovanje

STAJNJAK pravilan smeštaj – Povećanje broja grla na gazdinstvu, a samim tim i proizvodnja većih količina stajnjaka unutar istog nameće potrebu njegovog pravilnog čuvanja. Očuvanje okoliša kako unutar samog gazdinstva i naselja tako i šire na obradivim površinama sve se više nameće kao potreba.  Sve ovo ukazuje na činjenicu da se proizvodnji, skladištenju i upotrebi čvrstog stajnjaka mora pokloniti neophodna pažnja. …

Opširnije »

Uslovi za pravilno držanje domaćih goveda

krave goveda napajanje voda dnevne potrebe

Uslovi za pravilno držanje – Da bi se obezebedili optimalne uslove za uzgoj potrebno je obezbediti fizičkih uslova za držanje stoke. Svaka životinja mora da ima površinu od 5-6 m2, uz kvalitetnu ishranu, da bi efikasnost i ekonomska dobit bila adekvatna i uzgajivači BILI ZADOVOLJNI. TEHNI?KI  PARAMETRI  OBJEKTA – predstavljeni za jedno grlo.   -površina————————-         5-6 m kvadratnih …

Opširnije »

Veštačko osemenjavanje je uslov za razvoj

nazimice za uzgoj veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

Veštačko osemenjavanje – Naši proizvođači u svinjarstvu su zainteresovani za veštačko osemenjivanje. Uslovi za praktikovanje veštačkog osemenjivanja krmača kod nas su nepovoljni i može se reći da je taj vid oplodnje u Srbiji nedovoljno razvijen. Najjeftinije, najprakti?nije, i najefikasnije je ako osemenjivanje svojih krmača vrši sam odgajivač. Obuka odgajivača traje vrlo kratko (2-3 dana). Naši odgajivači su, kao što smo to …

Opširnije »

Penicilium plesni u silaži, njihov uticaj na zdravlje

ishrana organskim kiselinama

Penicillium plesni u silaži. Kako utiču na zdravlje buraga.  Autor : Dr Anna Catharina Berge, Berge Veterinary Consulting Uvod  Plesni i njihovi toksini u hranivu predstavljaju sve veći globalni izazov, a mnogobrojne prakse u poljoprivredi vezane za životnu sredinu i pre i posle žetve možda doprinose tom povećanju. Plesnjivo hranivo i mikotoksini su povezivani sa manjim unosom hrane, smanjenom svarljivošću i …

Opširnije »

Gajenje domaćih životinja na farmi ..?

ishrana organskim kiselinama

Gajenje domaćih životinja na velikim farmama industrijskog tipa danas predstavlja najveću oblast na svetu u kojoj postoji zabrinutost zbog problema u smislu dobrobiti životinja. Milijarde domaćih životinja širom sveta gaje se iza zatvorenih vrata velikih farmi. One se stavljaju u kaveze, zbijaju i zatvaraju, teraju da izuzetno brzo rastu i iscrpljuju do granica fizičke izdržljivosti u jurnjavi za više mesa, mleka …

Opširnije »

Zasnivanje korištenje sejanih travnjaka za ispašu

ugljeni travnjak kako zasnivanje ekološke kuće travne smeše đubrenje travnjaka

Zasnivanje  korištenje sejanih travnjaka. Želja da u smesi bude što više leguminoza, zbog njihovog kvaliteta i azotofiksacije, je značajno ograničena ekološkim uslovima gde su sejani travnjaci najzastupljeniji – u brdsko-planinskom području. U našim uslovima se uglavnom koriste lucerka, crvena detelina i žuti zvezdan. Zasnivanje sejanih travnjaka imalo je najveći značaj za brdsko- planinska područja, posebno na nagibima i lakšim zemljištima, …

Opširnije »

Mastitis somatske ćelije – kako se izboriti za kvalitet

mastitis somatske mašinska muža podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa kiselost mleka redosled hranjenja

Mastitis somatske ćelije – Kako mastitis utiče na sadržaj i kvalitet mlečnih sastojaka Mlečna mast. Zbog mastitisa koncentracija masti u mleku se smanjuje. U mleku sa povišenim brojem somatskih ćelija radi delovanja enzima javljaju se slobone masne kiseline koje mogu prouzrokovati promene i organoleptičke mane mleka i mlečnih proizvoda (miris, ukus, izgled). Ovo posebno dolazi do izražaja kada se broj …

Opširnije »

Neplodnost kod goveda – uzroci i posledice

ishrana organskim kiselinama

Neplodnost kod goveda – Posle ishrane, držanje i njega su najvažniji činioci koji utiču na plodnost životinja. Staje treba da obezbede neophodne uslove za život krava i njihovu proizvodnju. Takvi objekti treba da sadrže dovoljno čistog vazduha, svetla i umerene temperature. Ležaji za životinje trebaju biti udobni, prostrani, suvi i čisti i da obezbeđuju odmor životinjama. Krave trebaju redovno da …

Opširnije »