Wednesday 26.06.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo (stranica 10)

Stočarstvo

Simentalska rasa mogućnost uspešnog tova

simentalska rasa

Simentalska rasa – Mnogobrojni biološki, fiziološki i tehnološki faktori utiču na prinos i kvalitet goveđeg mesa. Zahtevi potrošača se menjaju u pravcu dobijanja više kvalitetnog mesa, manje loja, uz što bolji randman, konverziju hrane i što jeftiniju proizvodnju po jedinici proizvoda. Da bi se to moglo ostvariti, mora se voditi računa o adekvatnoj ishrani, izboru rase za tov, načinu držanja i …

Opširnije »

Deficit minerala kod domaćih životinja – ISV

nazimice za uzgoj veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

Deficit minerala – Od svih domaćih životinja najveća je verovatnoća za pojavu deficita u mineralnim materijama u svinja. Ovo je zbog toga što se svinje uglavnom hrane sa zrnom žitarica i sporednim proizvodima njihove prerade, koji su relativno siromašni u mineralnim materijama, a najčešće kalcijumu. Pored toga, kosti svinja podnose znatno veće opterećenje u odnosu na njihovu veličinu, od bilo …

Opširnije »

Tov prasadi, prednosti imunološke kastracije

tov prasadi probiotici prasad prirast pojilice za svinje uginuća

Tov prasadi –  Dugi niz godina se vršila hirurška kastracija prasadi da bi se izbegao specifičan miris mesa tokom tova. U zemljama EU se koristi metod imunološke kastracije i postižu se izuzetni rezultati u tovu i kvalitetu mesa. Savetodavac za stočarstvo Dipl.inž. Dragan Jakovljević je predstavio nove metode kastracije. TOV MUŠKE PRASADI Prednost imunološke kastracije  Primenom beskrvne metode se postižu dva cilja: …

Opširnije »

Jarad selekcija uslov za uspešan rast i razvoj

jarad selekcija

Jarad selekcija – U najranijoj mladosti jarad uglavnom dobro napreduju hraneći se majčinim mlekom. Česta je pojava da koza ojari veći broj jaradi, a nema dovoljno mleka za sve njih, zato se javljaju određene poteškoće. U tom slučaju se višak jaradi podmeće pod druge koze, kojima su uginula jarad ili su selekcijom izbačena iz dalje reprodukcije. Sa porastom jaradi rastu i njihove …

Opširnije »

Osigurana poljoprivreda čuva Vaš rod na njivi, stado

zakup državnog zemljišta obećanja ministra novac za integrisani sistemi zemljište našoj država je gazdinstva u srbiji postrna setva registracija gazdinstava

Osigurana poljoprivreda – odgovorna proizvodnja i očekivani rezultati  Triglav osiguranje Beograd u korak sa najnovijim dostignuća na 53. Savetovanju agronoma i poljoprivrednika na Zlatiboru Kompanija Triglav osiguranje Beograd predstavila je ponudu osiguranja u poljoprivredi učesnicima i posetiocima 53. Savetovanja agronoma i poljoprivrednika na Zlatiboru koje organizuje Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada. Četvrti put Triglav osiguranje učestvuje na …

Opširnije »

Rasa svinja Hempšir izrazito mesnata rasa

meso kuga svinja

Rasa svinja Hempšir – Kada se radi o američkim rasama svinja, najčešće spominjana rasa je Durok. Jedna od rasa iz SAD o kojoj se ređe govori je Hempshire, čije meso važi za najkvalitetnije za termičku obradu. Smatra se da je Hempšir jedna od najstarijih originalnih američkih rasa svinja koje postoje i danas. Iako postoje neke sumnje o tačnom poreklu ove rase …

Opširnije »

Nega jaradi za uspešnu proizvodnju mleka, mesa

nega jaradi probiotici jarad koze kozarstvo

Nega jaradi – Samo od zdrave i vitalne jaradi uz odgovarajucu negu i ishranu možemo iskoristiti nihov genetski potencijal razvoja i pravovremeno ih uvesti u reprodukciju. Da bi se dobio zdrav i vitalan podmladak veoma je bitna ishrana koza naročito u drugoj fazi bremenitosti (poslednjih 45 dana pre jarenja). U ovaj vremenski period dolazi do brzog razvoja ploda, a ujedno je …

Opširnije »

Travnjak koje smeše semena primeniti pri setvi ?

sudanska trava travnjak

Travnjak koje smeše semena? Potreba za zasnivanjem sejanih travnjaka javila se zbog proizvodnje visoko kvalitetne stočne hrane i zaštite zemljišta od erozije. Kada govorimo o proizvodnji kvalitetne kabaste stočne hrane, treba napomenuti da sejani travnjaci koji u sebi sadrže izbalansiran odnos leguminoza i trava obezbeđuje kvalitetan obrok stoci i sa aspekta energetskih i proteinskih potreba..Možete sejati i u SEPTEMBRU.  Leguminoze …

Opširnije »

Organska farma – proizvodnja mesa za naše tržište

organska farma tov junadi peglana kobasica

 Organska farma – Može li organski uzgoj životinja radi mesa biti isplativ? Kod nas su još uvek retki pokušaji takvog načina uzgoja. Osnovni cilj organskog gazdinstva je samoodrživost što se ostvaruje raznovrsnom proizvodnjom. Od posebnog je značaja da se uravnoteži odnos biljne i stočarske proizvodnje. To znači, da se iz organske proizvodnje obezbedi dovoljno hrane za ishranu domaćih životinja, odnosno da se …

Opširnije »

Plodnost krava i činioci koji utiču na plodnost

uzgoj junica bejbi bif tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka telad napajanje

Plodnost krava je kao i u celokupnoj stočarskoj proizvodnji uslovljena naslednim i spoljašnjim faktorima. Spoljašnji faktor (paragenetski) su dominantni jer su zastupljeni sa 80%, dok nasledni (genetski), učestvuju sa oko 20%. Međutim, uzroci reproduktivnih poremećaja mlečnih krava mogu biti veoma različiti. Utvrđeno je da je adaptabilnost mlečnih-visokoproizvodnih krava na nepovoljne uslove držanja smanjena, jer takva grla teže podnose stres. Kod ovakvih …

Opširnije »