Wednesday 21.08.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo (stranica 10)

Stočarstvo

Mineralni sastav mlade trave sa ispaše ISV

ugljeni travnjak kako zasnivanje ekološke kuće travne smeše đubrenje travnjaka

Mineralni sastav mlade trave. Zelena hrana sa pašnjaka je uglavnom dobro obezbeđena kalcijumom i kalijumom, ali prisutan je nedostatak  fosfora, natrijuma, a kod mladih paša i magnezijuma. Količina fosfora je niska ako se pašnjaci ne đubre, krmno bilje koristi prezrelo ili potiče sa sušnog terena kao i ispranih terena zbog obilnijih padavina. Nedostatak fosfora ili nepovoljan odnos prema kalcijumu može dovesti do …

Opširnije »

Kvalitetno meso nastaje u ovčarniku

hemijski sastav jagnje kvalitetno mesa

KVALITET mesa Kvalitetno meso – U odnosu na druge domaće životinje, ovce su u znatnoj prednosti u pogledu sposobnosti pretvaranja hrane u meso. Nasuprot nepreživarima, ovce najveći deo svojih potreba u hrani obezbeđuju pašom. Ishrana ovaca predstavlja značajan faktor koji ima krucijalnu ulogu u proizvodnji mesa. Dokazano je da je pri proizvodnji mesa potrebna veća količina hrane nego pri proizvodnji …

Opširnije »

Porez na promet u poljoprivredi – specifičnosti

porez na

Porez na promet u poljoprivredi – Mnogi proizvođači u poljoprivredi su u nedoumici kako da plaćaju porez na dodatnu vrednost. Ako gazdinstvo ostvaruje promet do 8 miliona dinara godišnje obveznik poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede je nosilac gazdinstva. Ako su prihodi viši od 8 miliona dinara godišnje moguće je da uđe u sistem PDV-a kao obveznik samostalnih …

Opširnije »

Romanovska ovca daje više nego što prima

romanovska ovca

Romanovska ovca daje više. Ovčarstvo kod nas prolazi ciklične periode. Posle loših dana dođu bolji pa opet u krug. Jedna rasa ovaca možda Vam može ponuditi i više nego što očekujete, to je Romanovska ovca. Nastala je u oblasti Volge. Ima malu, uglastu glavu sa zaobljenom lobanjom, uzdignutim i pokretnim ušima. Visina grebena ovaca je 60-62, a ovnova oko 63 …

Opširnije »

Kalcijum fosfor i vitamin D za pravilan rast brojlera

leukoza kalcijum fosfor

Kalcijum fosfor i vitamin D su materije koje su neophodne za pravilan rast i normalan razvoj kostiju. Visok intenzitet porasta savremenih brojlera i njihova povećana telesna masa, čine ishranu fosforom i kalcijumom danas bitnijom nego ikada. Problem smanjene čvrstoće kostiju pilića nanosi velike gubitke brojlerskoj industriji, bilo kroz povećan mortalitet ili kroz smanjenje kvaliteta trupova tokom klanične obrade. Poznati simptomi …

Opširnije »

OVCE metiljavost koja čini veliku štetu

ovčije šarole ovca veliki metilj rase ovaca organski romanovska ovce zarazne ovce metiljavost

Ovce metiljavost jedna je od najraširenijih parazitskih bolesti svih preživara. Uzročnik je veliki i mali metilj i ova bolest može napraviti veliku štetu u ovčarskoj proizvodnji. Od nje najčešće oboljevaju životinje koje se napasaju na vlažnim i močvarnim pašnjacima, piju zagađenu vodu ili jedu zelenu hranu ili nedovoljno osušeno seno koje je zaraženo metiljom. Metilj dospevši u organizam stacionira se u …

Opširnije »

KOZJE MLEKO bogatstvo hranljivih materija

mleko njegova limuzin rasa ishrana krava

KOZJE MLEKO – Koze se uglavnom smatraju mlečnim životinjama, jer je mleko njihov glavni proizvod, ako ne i jedini. Postoje bitne razlike među kozama u pogledu količine i kvaliteta mleka. Prema količini i kvalitetu proizvedenog mleka, koze se razlikuju po rasama, ali i unutar rase. Većina koza može dati više mleka nego što posiše njihova jarad. Karakteristike visoko mlečnih koza izražene …

Opširnije »

Organska stočarska proizvodnja mogućnost zarade

organska proizvodnja angus rasa krave organska stočarska

Organska stočarska proizvodnja zasniva se na iskorišćavanju pašnih površina, kabastih i koncentrovanih hraniva proizvedenih na organski način. Sistem držanja je slobodan što doprinosi boljem zdravstvenom stanju i omogućava ispoljavanje prirodnog ponašanja životinja. Prelaskom na organske sisteme stočarske proizvodnje može se značajno doprineti smanjenju zagađenja životne sredine i očuvanju ekološke ravnoteže (Stojanović i sar. 2004). U našoj zemlji postoje povoljni uslovi …

Opširnije »

LUCERKA korovi – kako zaštititi mlade biljke

lucerka korovi bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu

LUCERKA  korovi – Sezonska dinamika korovske zajednice lucerke je povezana sa kosidbom useva. Za period razvića lucerke do prvog košenja i u mladoj i u staroj lucerki najveći značaj imaju zimski, zimsko-prolećni i ranoprolećni korovi. Najznačajnije korovske vrste u ovoj fazi su: Capsella bursa pastoris, Stelaria media, Senecio vulgaris, Lamium amplexicale, Veronica hederifolia, Viola arvensis, Taraxacum oficinalle. Posle prvog otkosa i …

Opširnije »

Proizvodnja kajmaka kao dodatni prihod na gazdinstvu

kvalitet mleka

Proizvodnja kajmaka – Odluka Ministarstva poljoprivrede o mogućnosti prodaje sa kućnog praga je dobra vest za mnoge proizvođače mleka, sira… Prilika da se dopuni budžet gazdinstva i možda pokrene mini proizvodnja, prvo za lokalne potrošače, a zatim i za restorane i trgovine u bližim gradovima. Domaći kajmak su mnogi probali i više ga nikada nisu zaboravili. Često je na trpezama …

Opširnije »