Thursday 14.11.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Ovce Il de Frans su prisutne u Srbiji

Ovce Il de Frans su prisutne u Srbiji

Meso ovaca je rado viđeno na trpezama u Evropi, a ovce Il de Frans su pravi izbor ako želite da gajite mesnate rase.

Uzgoj ovaca radi mesa je veoma rasprostranjeno u Evropi. Jedna od najboljih rasa za gajenje je Il de Frans koje ima i u Srbiji. Il de Frans (Ile-de-France) pasmina je nastala na bazi ukrštanja ovaca merino Rambujea sa engleskim tovnim ranostasne dišlej (lester-leicesteer) ovnovima. Povratnim ukrštanjem i strogom selekcijom stvorene su generacije koje su odgovarale građom tela i proizvodnjom mesa, ali proizvodnja vune i pogotovo kvalitet vune nije odgovarao postavljenom cilju. Radi toga su kao korektor Il de Frans (Ile-de-France) korišteni visokokvalitetni ovnovi merino Rambujea. Rasa je dobila ime po pokrajini na severu Francuske.

Životinje ove pasmine imaju veliki format, teške su i rano sazrevaju. Imaju široku glavu, izbočene očne duplje, osoba srednje dužine, a usne i nos su malo deblji. Ovce i ovnovi su bez rogova (šuti).

il de franc

Uši su velike, horizontalne i malo uzdignute, nikada ne padaju, a pokrivene su finom, kratkom dlakom bele boje. Vrat je kratak, vrlo muskulozan, dobro usađen u ramena, bez kožnih nabora.

Trup se odlikuje velikim širinama. Posebno su dobro izražene širine leđa i stražnjeg dela tela – sapi i butovi. Grudni koš je širok i dubok, a prsna kost izbočena. Rebra su zaobljena, prava i široka. Leđna linija je ravna, a rep visoko usađen. Trbuh je lako zaobljen, noge su jake, i zbog velikih širina i dubina tela, izgledaju kratke.

Jagnjad se radja sa telesnom masom od 4-5 kg;

  • Sa 6 meseci uzrasta jagnjad postižu oko 50 kg, a sa godinu dana preko 60 kg;
  • Ukrštanjem sa drugim rasama dobija se znacajno poboljsanje proizvodnih i reproduktivnih sposobnosti u meleza;

Ovce Il de Frans u Srbiji

Ovce su dobro obrasle belom vunom po celom telu. Jedino su noge ispod skočnog zgloba, uši i dio glave ispod linije koja prolazi kroz ušne šupljine pokrivenim dlakom bele boje. Prosečan godišnji prinos neprane vune po ovci iznosi 4 – 4,5, a oko 7-8 kg po ovnu, sa randmanom od oko 45 posto. Dužina vunskog vlakna je oko 8 cm, a debljina 23 do 27 mikrona (A/AB sortiment). Runo je zatvoreno, a vuna ujednačena i ravna.

Telesna masa odraslih ovaca iznosi 60-65, a ovnova maksimalno 120-130 kg. Randman mesa starijih grla se kreće između 52 i 55%, a janjadi i preko 60%. U Francuskoj ova rasa ovaca uglavnom služi za proizvodnju mesa.   Mlada jagnjad u tovu, u starosti od 90 dana, postižu telesnu masu od 30-35 kg, ostvarujući dnevni prirast od 250-300 grama, pa i više.

Ovce su veoma plodne. U normalnim uslovima prehrane i držanja od 100 ovaca se dobije 130, pa i 150 janjadi. U selekcionisane zapatima, koji se drže u povoljnim uvslovima spoljne sredine, plodnost se kreće od 160-180%. Životinje su ranostasne i ulaze u rasplod s 12 meseci.

Il de Frans (Ile-de-France) rasa ovaca nije podesna za duga pešačenja. Odličan je transformator obilne hrane u meso. Uspešno se može gajiti samo na obližnjim bogatim pašnjacima (intenzivno gajeni pašnjaci na nizinskim terenima) ili u objektima, to praktično znači, da se uzgoj ove pasmine preporučuje samo onima koji imaju intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju.

Ovo je danas jedna od najpopularnijih ovaca u Francuskoj i ona čini oko 11,5% od ukupne populacije ovaca u ovoj zemlji.

Pročitaj i ...

lucerka korovi bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu pilirano seme

LUCERKA pred zimu, sačuvajte dobar prinos

Sada je vreme da završite poslednji otkos pred zimu.

Leave a Reply