Saturday 24.08.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Nove tehnologije siliranja stočne hrane

Nove tehnologije siliranja stočne hrane

NOVE tehnologije siliranje stočne hrane (korištenje ugljen dioksida). Konzerviranje hrane za prehranu domaćih životinja se primenjuje u poljoprivredi u svim delovima sveta. Biljke se posle žetve ili košnje transportuju s polja do farme, ubacuju u silos, sabijaju da bi se istisnuo vazduh, a zatim se silos specijalnim folijama prekriva kako bi se osigurali uslovi za odvijanje fermentacije. Silaža nastaje kao proizvod konzerviranja biljaka mlečno-kiselinskom fermentacijom i zastupljena je tokom cele godine. Proces respiracije smanjuje kvalitet silaže za prehranu domaćih životinja jer se u ovoj fazi koristi visoko probavljiva energija i smanjuje količina hranlivih materija potrebnih za rast i razvoj korisnih bakterija mlečne kiseline pri procesu konzerviranja.

Pronalazak novog postupka i primene uglen dioksida u gasu ili čvrstom stanju u vidu suhog leda na konzerviranje stočne hrane inovativni element u procesu siliranja biljaka. Novost kod pronalaska i primene ove tehnologije siliranja je da ugljen dioksid deluje odmah na silo masu odnosno nema ?ekanja završetka faze aerobne respiracije jer nedeljna od svega 0-2 sata osigurava anaerobne uslove za rast i razvoj bakterija mlečne kiseline koje se nalaze na površini zelene biljke , na taj način je početna hranjiva vrednost biljke pre siliranja očuvana tokom konzerviranja. Izrazito povoljan učinak ugljen dioksid ima na kvalitet i rok trajanja silaže.

NOVE tehnologije siliranje  

Aerobna stabilnost silaže je pri otvaranju silosa vremenski produžena i do 80%, usporen je razvoj plesni. Gubici su minimalni, posebno na gornjim uglovima u silosu. Početne faze siliranja pri pokrivanju silaže i završne faze pri otvaranju silosa i izuzimanju silaže su točke rizika koje se ovom tehnologijom eliminišu. Utrošak novčanih sredstava u primeni nove tehnologije na farmi vrlo pristupačan prosečnom farmeru, ugljen dioksid se danas uveliko koristi u prehrambenoj industriji pri pakiranju hrane u proizvodnji gaziranih pića i dr. Priprema silaže na farmi odavno je praksa u svetu i kod nas. činjenica je da se priprema jednom godišnje, a da se koristi tokom cele godine ukazuje na njen značaj.  Svi poljoprivredni proizvođači, kod nas u svetu, koji siliraju stočnu hranu za prehranu goveda, svinja, koza i ovaca mogu primeniti pronalazak a da u svojoj postojećoj proizvodnji ne menjaju ništa.

Siliranje primenom ove metode razlikuje se od tradicionalnog jer se idealno rešenje temelji na skraćenju aerobne faze disanja biljaka čime se gubici smanjuju. Odnosno ugljen dioksid je aktivan odmah po dodavanju silo masi, ne raspršuje se po polju i vrši se dodavanjem u gasovitom stanju ili u vidu suvog leda u čvrstom stanju. Svi materijali za ovu primenu su prisutni na domaćem tržištu. Za primenu ove tehnologije potrebno je prisustvo stručne osobe u proceni potrebne količine gasa i najboljeg načina aplikacije u praktičnim uslovima na farmi. Ova tehnologija se može koristiti za siliranje kukuruza, a najbolji rezultati se dobijaju pri pripremi senaže lucerne.

Savetodavac za stočarstvo

Dipl.inž. Dragan Jakovljević

foto pxabay.com

Nove tehnologije

 

 

Pročitaj i ...

kukuruz vlažnog zrna siliranje manje novca

Manje novca za spremanje hrane za stoku za zimu

Gnječenje žitarica je savremeni način spremanja hrane za stoku koja Vam štedi vreme, energiju i manje novca je potrebno za to.