Wednesday 26.06.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Nega konja tokom cele godine, ishrana najvažnija

Nega konja tokom cele godine, ishrana najvažnija

Nega konja / Dobar odgajivač konja, koji razume potrebe konja za hranljivim materijama i odabere adekvatna hraniva za obrok, treba da pokaže dosta umešnosti da se to i sprovede u delo. Takođe, odgajivač treba da upozna i razume individualnost konja i time stvori odnos potpunog obostranog poverenja.

pogledajte više na :

http://wvirtualnigrad.com/Clair_konjicka_oprema_konjarstvo_stocarska_oprema_mesarska_oprema-show-29733

Clair doo – konjička i stočarska oprema, Adresa:Alberta Anštajna 2,21000 Novi Sad

 Telefoni: 021 65 19 965; 066 65 19 965; 021 63 13 033 faks 064 48 92 452

 Ishranu konja mora sprovoditi kvalifikovano i odgovorno lice. Uočavanje nastalih problema i brzo reagovanje da se oni otklone izuzetno su važni za svaki dobar program ishrane.

Nega konja

 1. U vreme hranjenja konja raditi mirno i tiho. Hranjenje konja je najbolji momenat da se uoče povrede ili druge anomalije.

 2. Konjima je potrebna određena količina kabaste hrane. Kabasta hrana pomaže u održavanju zdravlja životinje, a ako se ova komponenta obroka ne obezbedi mogu se javiti simptomi kao što su: griža drveta, griža repova i grive, griža grana na drveću… Najbolji izvor je dobro negovan kvalitetan pašnjak.

 3. Koristiti samo hraniva dobrog kvaliteta. Seno treba da je čisto, zelene boje, prijatnog mirisa, bez prašine, plesni i drugih nekarakterističnih primesa.

 4. Koncentrovana i kabasta hrana se mora lagerovati na odgovarajući način. Prostorije gde se hrana drži treba da budu čiste, provetrene, suve i osigurane od ulaska životinja.

 5. Konji se moraju hraniti prema kategorijama, a zavisno od vrste proizvodnje (rada).

 6. Ne toviti priplodne i radne konje. Predebeli konji su podložni različitim bolestima i reprodukcionim smetnjama.

 7. Konji se moraju hraniti svakog dana u isto vreme. Isti razmak između dva obroka je veoma važan. Ako se konji hrane tri puta dnevno obroke podesiti na svakih 6-7 ?asova

 8. Seno i koncentrovana hrana se daju za svaki obrok.

 9. Seno i koncentrovana hrana se daju za svaki obrok. Konjima u radu 75% kabaste hrane mora se davati u večernjem obroku da im se omogući dovoljno vremena za konzumiranje i varenje.

 10. Seno se konjima daje na više načina: sa zemlje, iz jasala, u mreže za seno postavljene u visini glave konja.

 11. Agresivni konji se moraju sprečiti da prebrzo konzumiraju koncentrovani obrok. Šire i pliće hranilice i blokovi soli mogu umanjiti brzinu konzumacije.

 12. Grupna ishrana mora voditi računa o hijerarhijskoj dominaciji.

 13. Izbegavati nagle promene u ishrani

 14. Stalan pristup čistoj i pitkoj vodi

 15. Redovno snabdevanje blokovima soli

   Dipl ing stočarstva Gordana Vujaklija

foto pixabay.com

Nega konja  

Pročitaj i ...

fendt kosačice senaža setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci

Sušenje travne smeše za zimsku ishranu

Treba na vreme početi sa spremanjem hrane za zimu - sušenje travne smeše počnite u julu.

Leave a Reply