Tuesday 10.12.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Kvalitet ljuske jajeta odredjuje kalcijum

Kvalitet ljuske jajeta odredjuje kalcijum

Kvalitet ljuske jajeta je danas najveća briga svih učesnika u živinarskoj proizvodnji, kako proizvođača konzumnih jaja, tako i proizvođača jaja za nasad. česti su defekti ljuske jajeta zbog kojih može doći do ekonomske štete u proizvodnji jaja. Da bi se poboljšao kvalitet ljuske jaja više pažnje mora da se posveti ishrani nosilja i njihovim potrebama u pojedinim hranljivim materijama, posebno mineralima i vitaminima.

 Velike pukotine – Pod ovim nedostatkom podrazumevaju se svi veliki lomovi i rupe na ljusci, odnosno probušena opna ljuske. 1-5% od ukupno proizvedenih jaja imaju ovaj defekt. Uzroci su starost kokoši, loša ishrana, slana voda, zarazni bronhitis, visoke temperature, mehanička oštećenja izazvana kljunovima i nožnim noktima kao i neredovno sakupljanje jaja.

Tankolinijska naprslina – Ovaj defekat se obično pojavljuje na širem delu jajeta i vrlo se teško otkriva. Dobro prosvetljavanje i lupkanje po jajetu mogu biti efikasni u otkrivanju naprsline. Obim pojave je 1-3%. Uzroci pojave su starost kokoši, loša ishrana, loša konstrukcija kaveza.

Zvezdasta naprslina –  Ovaj defekt u obliku zvezde se često teško uočava jer je vrlo tanka naprslina, koja se od tačke udara zvezdasto širi. Obim pojave je 1-2%. Uzroci ovog nedostatka su kao i u predhodnom defektu.

  Jaja sa tankom ljuskom ili bez ljuske – Procenat ovakvih jaja je od 0,5-6%. Uglavnom se ovakva jaja pojavljuju kod kokoši koja pronose, posebno kod kokoši koja su rano dostigle polnu zrelost. Neke kokoši produže da nose jaja sa tankom ljuskom. Uzroci ovog defekta su nezreo i defektan uterus, uznemiravanje kokoši, loša ishrana, slana voda, bolesti ( infektivni bronhitis, sindrom pada nosivosti).

Kvalitet ljuske jajeta odredjuje kalcijum

Hrapava ljuska – Jaja sa ovim defektom imaju delove ljuske koji su grube strukture neujednačeno raspoređene po površini ljuske. Normalno pojavljivanje ovog nedostatka je manje od 1%. Može biti više ovakvih jaja pri ranom pronošenju kao rezultat duple ovulacije, gde je jedno jaje bez ljuske, a drugo sa ljuskom kao šmirgl-papir. Uzroci su zarazni bronhitis, laringotraheitis, promene svetlosnog režima i nedostatak vode za napajanje.

 Jaja deformisanog oblika – Ljuska ovakvih jaja se razlikuju od normalnog oblika. Tu pripadaju i jaja sa ravnim stranicama ili sa neravninama u obliku žljebova i rebara, kao i prevelika i okrugla jaja. Uzroci su nezreo i defektan uterus, zarazni bronhitis, stres, uznemiravanje i prenaseljenost.

 Ravnostrana jaja – Obično se kaže da su jaja ravnostrana kada je deo ljuske ravan ili zase?en, a ostali deo naboran. Normalno pojavljivanje ovog nedostatka je 1% od ukupne proizvodnje. Jaja sa takvim defektom nose kokoši u ranoj fazi nosivosti, a mogu biti rezultat dvostruke ovulacije. Uzroci su zarazni bronhitis, uznemiravanje i stres, prenaseljenost i promene u svetlosnom režimu.

Jaja sa pokrivenom pukotinom – Jaja sa ovim defektom ljuske imaju žljebove i neravne površine ljuske zbog nepravilnog deponovanja kalcijuma. Uglavnom se nalaze na šiljastom kraju jajeta. Ovaj defekat nastaje u poslednjim satima svetlosnog perioda ili u prvim satima mraka. Postotak jaja sa ovim defektom povećava se sa uzrastom kokoši, tako da kokoši u 35 nedelj nose 1% a u 60. nedelji i do 9% takvih jaja. Mogući uzroci su stres, uznemiravanje, program osvetljavanja, prenaseljenost i bolesti.

Bubuljičasta ljuska – Bubuljice su male grudve kalcifikovanog materijala na ljusci koje mogu da se slome bez oštećenja ljuske. Neke od njih kada otpadnu ostavljaju male rupice na ljusci. Uzroci su uzrast kokoši, loša ishranai bolesti.

 Jaja snešena u popodnevnom periodu imaju bolji kvalitet ljuske u odnosu na jutarnja. Naime, glavni izvor kalcijuma u hrani nosilja je sitno mleveni krećnjak, kreda. Formiranje ljuske se odvija tokom noći kada kokoš manje ili uopšte ne konzumira hranu, pa potrebe u kalcijumu nisu dovoljno podmirene.

 Jakšić  Kosovka dipl. ing. polj.

foto pixabay.com

Kvalitet ljuske jajeta  

Pročitaj i ...

uzgoj svinja na surutka ubrzava tov

Surutka ubrzava tov i štedi količinu hrane za tov

Možete smanjiti trajanje tova svinja i uštedeti. Kako? Koristite surutku u tovu svinja.

Leave a Reply