Wednesday 23.10.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Apsolutna kontrola mlečnosti ovaca – direktna, indirektna

Apsolutna kontrola mlečnosti ovaca – direktna, indirektna

Verovatno Vas interesuje kolika je mlečnost ovaca koje gajite, zato je tu kontrola mlečnosti ovaca koja može biti apsolutna i relativna. Apsolutnom kontrolom se može pouzdano utvrditi sastav i količina mleka ovce u toku laktacije i sprovodi se na dva načina:

1. Direktnim merenjem količina namuženog mleka

2. Indirektno, kontrolom pomoću jagnjadi.

Direktna kontrola 

Radi što preciznijih podataka i uvida u stvarnu sposobnost pojedinih grla za proizvodnju mleka, kontrola mlečnosti se sprovodi svakih 10, 15, 20 ili 30 dana, zavisno od namene podataka. Sa kontrolom mlečnosti ovaca se započinje odmah nakon prestanka lučenja kolostralnog mleka, a to je 4-5 dana po porođaju. Svaka ovako dobijena dnevna količina mleka se, posle kontole, pomnoži brojem dana između te i prethodne kontrole. Tako se dobije ukupna količina mleka po kontroli.

Ukupna mesečna količina mleka se dobija iz zbira svih kontrola u toku meseca, a prosečna mesečna dnevna količina mleka se dobija podelom ove količine sa brojem dana u mesecu. Zbir svih mesečnih količina mleka predstavlja ukupnu količinu mleka koja se dobije u toku laktacije, dok se prosečna dnevna količina mleka dobije podelom na ukupni broj dana trajanja laktacije. Najpouzdaniji podaci o mlečnosti ovaca se dobijaju, ako se kontrola mlečnosti sprovodi svakog dana, pa se dobijane količine saberu. Međutim, to je veoma težak i skup posao, pa se u praksi ne sprovodi. Prilikom kontrole količine mleka, uzimaju se uzorci mleka u kojima se utvrđuje sastav mleka (sadržaj masti, proteina, laktoze i dr.)

Prvi dan posle jagnjenja smatra se početkom laktacije, a krajem laktacije smatra se onaj dan kada u dnevnoj muži količina mleka padne ispod 100 cm.

Apsolutna kontrola mlečnosti ovaca – direktna, indirektna

Indirektna kontrola 

Kontrola mlečnosti ovaca pomoću jagnjadi se sprovodi u periodu sisanja. Jagnjad se uoči dana kontrole odvoje od majki, koje se sledećeg jutra pomuzu, a količine namuženog mleka se izmere. Zatim se jagnjad puste među ovce sa kojima ostaju do jutra sledećeg dana, kada se opet odvajaju i toga dana se kontroliše količina mleka pri večernjoj muži. Prilikom ove metode izračunava se i prirast jagnjadi, kao i količina mleka za 1 kg prirasta (4.0-5,5 kg mleka za 1 kg prirasta troše jagnjad različitih rasa u prva dva meseca života) i na taj način se dobija mlečnost majke za kontrolni period.

Pri relativnoj kontroli mlečnosti namuženog mleka, utvrđuje se i količina i vrednost utrošene hrane za 1 litar mleka.

Dipl.ing. stočarstva Bilal Tajić
PSSS Novi Pazar

Pročitaj i ...

šarole

Šarole ovca je “stvorena” za tov

Kada želite ovcu za tov šarole rasa je najbolji izbor, preporuka je mnogih.