Tuesday 10.12.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Ketoza kod krava muzara i kako je sprečiti

Ketoza kod krava muzara i kako je sprečiti

Način ishrane i režim muže utiču da ketoza kod krava muzara bude na niskom nivou. Preduzmite sve korake da ne biste imali ekonomskih gubitaka.

Sprečavanje ketoze kod krava muzara – Savetodavac za stočarstvo
PSSS Leskovac Mr Dejan Ranđelović

Bitni postupci koji se preduzimaju u cilju sprečavanja ketoze su: Racionalno iskorišćavanje u proizvodnom procesu, pri čemu se vodi računa o individualnim osobinama i proizvodnim kapacitetima muznih krava i ono što je najvažnije – obroci krava moraju biti uravnoteženi i prilagođeni određenoj fazi laktacije. Tako na primer u obroku muznih krava koji se sastoji od sena, koncentrata žitarica, repinih rezanaca i silaže, količinu kvalitetnog sena treba povećati, repine rezance i koncentrat u periodu zasušenosti treba davati u maloj količini, a silažu treba postepeno smanjivati do potpunog izostavljanja.

Osim ishrane, veliki značaj pripada režimu muže, što znači da period zasušenja mora trajati 60 dana.

Ketoza kod muznih krava

Ketoza se najčešće javlja zimi, naročito kod stalnog stajskog držanja, i to u dva oblika: kao skrivena i kao izražena ketoza.

Prvi oblik ketoze (skrivena) se češće javlja a očigledni znaci su: znatne dnevne razlike u količini mleka bez vidljivog uzroka, sklonost mršavljenju uz dobar apetit i dobru funkciju buraga, kao i povremena i umerena ketonurija (prisustvo ketonskih tela u mokraći).

Glavni znaci kod izražene ketoze su smanjena proizvodnja mleka za 50-70%, naglo mršavljenje, smanjenje snage mišića buraga i sklonost zatvorima, normalna ili snižena telesna temperatura, miris na aceton i ketonurija. U težim slučajevima preovladavaju nervni poremećaji, potištenost, pospanost, mlitavost mišića, psihička ili motorna uzbuđenost, poremećaji svesti do potpunog gubitka svesti.

Pročitaj i ...

uzgoj svinja na surutka ubrzava tov

Surutka ubrzava tov i štedi količinu hrane za tov

Možete smanjiti trajanje tova svinja i uštedeti. Kako? Koristite surutku u tovu svinja.