Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Ishrana ovaca u laktaciji ima veliki značaj

Ishrana ovaca u laktaciji ima veliki značaj

Ishrana ovaca u laktaciji . Mlečnost ovaca zavisi prvenstveno od njihove sposobnosti da proizvedu veću ili manju količinu mleka, što je određeno naslednošću i individualnim razvojem, a zatim od uslova i ishrane u kojima se grla nalaze.

Odlučujići uticaj ipak ima ishrana grla, i to u periodu bremenitosti. Potrebna đubrivo šuga kombinovanje silažekoličina hrane i hranljivih materija obroka zavisi od telesne mase i broja fetusa koja ovca nosi, kao i potrebe hranljivih materija radi stvaranja telesnih rezervi i pripreme mlečne žlezde za sledeću laktaciju. Pravilnom, pre svega, dovoljnom ishranom od 4-5 meseca bremenitosti, utičemo i na obezbeđenje normalnog razvoja i rađanja zdrave i vitalne jagnjadi, kao i dobre mlečnosti majke. Ustanovljeno je da koli čina posisanog mleka ima veći uticaj na porast jagnjadi od samog sastava mleka, naročito u prvih mesec dana života.
Odmah po jagnjenju u laktaciji, potrebe ovaca u hranljivim materijama su veće nego što su za sjagnjene ovce, pogotovu što je u to vreme apetit grla slab i količina hrane koja ovca konzumira uglavnom nije dovoljna za pokrivanje potreba. Uobičajeno je da visoko mle?ne ovce prvih nekoliko dana daju mnogo mleka, iako se nedovoljno hrane.
Praktično, stvarne potrebne hranljive materije ne troše iz hrane, već iz svojih sopstvenih telesnih rezervi.

Pošto se ovo dogaća u kraćem vremenskom periodu, to bi pri dužoj nedovoljnoj ishrani ovaca dovelo do slabljenja kondicije i smanjenja proizvedene količine mleka, što bi se odrazilo i na porast i razvoj jagnjadi. Da se ovo ne bi desilo, potrebno je posebnu pažnju posvetiti ishrane u periodu pripreme za oplodnju i tokom bremenitosti, a naročito 2 meseca pred jagnjene u poslednjoj fazi bremenitosti ( četvrti i peti mesec), kada se potrebne količine energije i proteina povećavaju i za 50%

 Ishrana ovaca u laktaciji ima veliki značaj

Za vreme jagnjenja ovca gubi mnogo tečnosti, pa je potrebno da se napaja čistom, mlakom vodom u količini od 1-1,5 litre, 1 čas posle jagnjenja. Dobro uhranjena ovca može se hraniti samo kvalitetnim senom, ali je važno da se što pre privikava na konzumiranje što veće količine hraniva

Obimna ishrana sočnom hranom, silažom i koncentratom može da dovede do oboljenja vimena (mastitisa). Na puni obrok, ovce treba prevoditi 4-5 dan nakon jagnjenja, postepenim povećanjem koncentrata sa najmanje 14% svarljivih proteina i silaže, uz kvalitetno seno po volji sa dodatkom mineralno-vitaminskuh smeša i bar 2 napajanja dnevno.

dipl ing Slavica Petrović

foto pixabay.com

Ishrana ovaca

Pročitaj i ...

valjevo duvan ishrana svinja stigla je afrička

Stigla je afrička kuga svinja i kod nas – kažu nalazi

Afrička kuga svinja je stigla u Srbiju i može naneti veliku ekonomsku štetu uzgajivačima.

Leave a Reply