Tuesday 10.12.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Ishrana krava sa sojom – sirova ili prerađena?

Ishrana krava sa sojom – sirova ili prerađena?

Za visoku mlečnost treba obezbediti energiju i proteine – to se nalazi u soji koja se koristi kao značajna stavka u procesu ishrana krava. Sirova soja u obroku za krave – samo 10 procenata!

Soja u ishrani krava

Kada je reč o intenzivnoj proizvodnji u stočarstvu, posebna pažnja mora da se obrati na jedan od važnih faktora za proizvodnju, a to je ishrana. U proizvodnji mleka posebno je važno napraviti dobru kombinaciju dovoljne količine energije i proteina. Hranivo u kome su energija i proteini visokokoncentrisani je zrno soje i njegovi produkti. Mora se prvo napomenuti da soja sadrži i neke nepoželjne materije – inhibitore i proteazu. One svojim prisustvom u digestivnom traktu zaustavljaju aktivnosti enzima i varenje kod nepreživara i mlađih kategorija preživara. Kod krava je ovo izbegnuto drugačijim sistemom varenja i velikim uticajem mikroflore buraga na varenje hrane.

Soja u ishrani može se upotrebiti u vidu sojinih sačmi i pogača koji su nusproizvodi prehrambene industrije. Zrnu soje je na ovaj način oduzeta mast za potrebe industrije, a krajnji proizvod sadrži (u zavisnosti od proizvođača) oko 30-40% proteina. Pogače i sačme su termički obrađene i pre puštanja u promet moraju da prođu kontrolu kvaliteta. Koristeći ove proizvode u ishrani stoke možemo da budemo sigurni da neće doći do digestivnih problema.

Na pojedinim gazdinstvima radi se termička obrada soje koja u stvari izaziva više štete nego što donosi neku korist. Iz tih razloga je jasna preporuka da se na gazdinstvu ne može dobro uraditi termička obrada soje.

Ekstrudirana soja je česta u poslednje vreme na našem tržištu. Postoje tzv. ekstruderi koji se mogu kupiti i koristiti na gazdinstvu. Produkt koji se dobije je usitnjena materija koja je pod pritiskom i povećanom temperaturom termički obrađena. Na taj način soja se oslobađa štetnih materija a hranljiva vrednost nije smanjena.

Ishrana krava sojom

Noviji način obrade soje je mikronizacija koja se uglavnom koristi kod pravljenja riblje hrane i hrane za pilad i prasad. Mikronizacijom se uništava 90% štetnih materija zrna. Hranjenje krava ovakvim zrnom ima odlične efekte ali poskupljuje proizvodnju i ima značaja jedino u ishrani krava koje daju preko 10 000 litara mleka. Upotrebom sirovog zrna soje u obrocima muznih krava efektivno bi moglo da utiče na smanjenje troškova u proizvodnji mleka i na povećanje količine mleka.

Ogledi su pokazali da količina od 2 kg sirovog zrna soje po kravi dnevno ne uzrokuje nikakve digestivne probleme. Generalna je preporuka da sirovo zrno soje učestvuje do 10% u okviru smeše za muzne krave. Glavna prednost je smanjena cena proteinskih hraniva, koja se mogu proizvesti na sopstvenom gazdinstvu. Mana je otežano mlevenje soje, lepljenje samlevene mase na zidove prekrupača, mešaona i transportera. Treba obratiti pažnju i na dužinu čuvanja ove smeše koja sme da stoji najviše 4-5 dana. Zbog velikog sadržaja masti postoji mogućnost da samlevena soja užegne.

Sirova soja ne sme da se uključuje u obrok u slučaju ako ima uree. 

Vrlo je važno ne mešati ove dve komponente jer soja izaziva razgradnju uree na amonijak što dovodi do naduna i drugih poremećaja.

Savetodavac za stočarstvo
Mast. inž. Verica Lazarević

Pročitaj i ...

uzgoj svinja na surutka ubrzava tov

Surutka ubrzava tov i štedi količinu hrane za tov

Možete smanjiti trajanje tova svinja i uštedeti. Kako? Koristite surutku u tovu svinja.