Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Inokulanti za bolji kvalitet silaže

Inokulanti za bolji kvalitet silaže

Silaža mora biti pravilno pripremljena da bi je stoka rado jela zato se dodaju inokulanti za bolji kvalitet. Radi poboljšanja fermentacije, boljeg čuvanja i povećanja kvaliteta silaže, smanjenja gubitaka hranljivih materija, poboljšanja ukusa, mirisa i drugih svojstava silaže, često se u te svrhe koriste razni dodaci. U važnije grupe dodataka spadaju bakterijsko-enzimski inokulanti, hraniva bogata ugljenim hidratima, neproteinska azotna jedinjenja, sredstva za veštačko zakišeljavanje, apsorbenti toksina, minerali i dr. značajni dodaci.

Za hraniva koja se teško siliraju mogu se dodavati ugljenohidratna hraniva koja se odlikuju većom količinom rastvorljivih šećera. Najčešće se koriste sitno mlevena prekrupa zrna kukuruza, suvi i sirovi repini rezanci, melasa i drugo. Kukuruzna prekrupa i suvi rezanci šećerne repe dodaju se pri siliranju trava u količini 3-5 %, a leguminoza 5-7%. Razbacuju se po površini silosa kontinuirano tokom pristizanja mase. Razbacivanje se može obaviti ručno ili rasturačem za mineralno đubrivo.

Inokulanti za bolji kvalitet silaže

Radi postizanja što boljeg kvaliteta silaže i siliranja hraniva koje se teško siliraju u novije vreme u masovnoj upotrebi nalaze se i silažni inokulanti. Oni sadrže optimalnu kombinaciju različitih vrsta bakterija mlečno-kiselinskog vrenja i nekoliko enzima. Primenom ovih preparata postiče se skraćenje aerobne faze fermentacije (smanjenje rasta plesni) i ubrzano spuštanje PH vrednosti u silaži kao posledica intenzivnije redukcije mlečne kiseline. Time se smanjuju gubici u suvoj materiji i proteinskom azotu koji inače nastaje aktivnošću enzima biljke i aerobnih mikroorganizama. Obično za jednu tonu kukuruzne silaže potrebno je 5 gr inokulanta, koji se rastvara u vodi i na siliranu masu može se kod manjih gazdinstava naneti leđnom prskalicom, a na većim traktorskom prskalicom.

Pri spravljanju silaže mogu se dodavati neproteinska azotna jedinjenja, s tim što se mora obratiti pažnja kod upotrebe ovakih hraniva u ishrani preživara. Uključivanjem većih količina nebelančevinastih azotnih materija u obroku preživara, praćeno je deficitom nekih minerala, naročito Ca, P i S. pri ishrani grla sa ovim obrocima mora se naročita pažnja obratiti na obezbeđenost životinja sa odgovarajućim količinama Ca, P, S, Co, Zn.

Dipl. Ing. GORDANA REHAK
PSSS Šabac

Pročitaj i ...

romanovska ovca

Romanovska rasa ovaca za puno jagnjadi

Romanovska rasa ovaca je izuzetno tražena zbog velike plodnosti (jagnjenja velikog broja jagnjadi), kvalitetnog mesa i cenjene kože.

Leave a Reply