Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Balansirana ishrana daje siguran prinos kod svinja – ISV

Balansirana ishrana daje siguran prinos kod svinja – ISV

Balansirana ishrana je jedan od bitnih faktora za uspešnu proizvodnju svinjskog mesa. Pri normiranju obroka, pored energije i proteina, odnosno aminokiselina u smešama za ishranu svinja, potrebno je obezbediti dopunske količine vitamina i mikroelemenata.

U smešama se vitamini i mikroelementi uglavnom dodaju putem takozvanih predsmeša, odnosno vitaminsko mineralnih dodataka koji se popularno nazivaju premiksi. Dakle premiksi su proizvodi sa visokim koncentracijama vitamina, mikroelemenata i drugih hranljivih materija kao i ostalih dodataka koji služe za izradu potpunih i dopunskih smeša za različite kategorije životinja.

nazimice za uzgoj veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

Starter BOCM i 6122

Smeša sa premiksom 6122 3,5% primenjuje se kod prasadi nakon predstartera oko 40-og dana života pa sve do 25 kg telesne mase.
Ona sadrži:

  1. Specijalno pripremljene komponente (kuvane žitarice i full fat soja)
  2. Zbog visokog sadržaja aminokiselina vitamina i mikroelemenata pozitivno utiče na imuni sistem prasadi
  3. Visoka konzumacija hrane i visoki dnevni prirasti
  4. Smanjuje stres nakon zalučenja

Vitamini su esencijalne organske supstance neophodne za normalno zdravlje, porast i reprodukciju svinja. Mineralne materije učestvuju u gotovo svim metaboličkim procesima i imaju mnoge važne funkcije u organizmu. U savremenim objektima, gde se svinje drže u zatvorenom prostoru i na betonu, sve veća se pažnja posvećuje potrebama u vitaminima i mikroelementima.

Balansirana ishrana daje siguran prinos kod svinja

Kada govorimo o dnevnim potrebama u vitaminima i mikroelementima, postoje takozvane minimalne potrebe gde se ne retko javlja deficit nekog vitamina ili mikroelementa što dovodi do pada proizvodnje. Zbog toga se preporučuju optimalne potrebe za intenzivnu proizvodnju što će manifestovati pozitivne efekte kod određene kategorije svinja. Nasuprot tome povećane količine iznad optimalnih potreba dovode do suficita ovih hranljivih materija a samim tim čak i do nepoželjnih efekata kod životinja.

Korišćenjem vitaminsko mineralnih predsmeša postižu se pozitivni efekti koji se manifestuju:

  • boljim dnevnim prirastom,
  • većom konzumacijom hrane, takođe i
  • dobrom konverzijom hrane što je i krajnji cilj intenzivne proizvodnje tovljenika.

   mr Dejan Ranđelović

Pročitaj i ...

organska proizvodnja angus rasa krave organska stočarska

Angus rasa – ekstenzivan uzgoj uz ekonomsku dobit

Rasa koja je pravi izbor za uzgoj je Angus. Dobro podnosi uslove na pašnjacima i daje meso odličnog kvaliteta.