Tuesday 23.04.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Žuta rđa pšenice – kako se izboriti sa bolešću

Žuta rđa pšenice – kako se izboriti sa bolešću

Žuta rđa pšenice – Nakon obilnih padavina i stabilizacije vremena, registrovana je jača pojava žute rđe na pšenici (Puccinia striiformis). Simptomi koje prouzrokuje P. striiformis se uočavaju na svim nadzemnim delovima biljke pšenice, pa čak i na nezrelom zrnu.
Oni se najpre javljaju na donjem, a kasnije i na vršnom lišću. Na njemu se razvijaju limunastožute uredopustule, koje su linearno raspoređene između nerava lista u vidu uzdužnih crta. Broj uredopustula na jednom listu može biti jako veliki,  kada dolazi do njihovog spajanja i formiranja pruga ili traka, koje mogu da dostignu dužinu i do 10 cm. Jako oboleli usevi se mogu uočiti sa daljine po žutoj boji.

Naziv bolesti ,, žuta rđa” potiče od boje, a ,,crtičasta rđa” od rasporeda uredo – pustula. U kasnijim fazama razvoja pšenice gljiva obrazuje teleutopustule, koje su tamne boje. Prohladno i vlažno vreme pospešuje razvoj patogena. Patogen se najintenzivnije razvija na 10-15° C , posebno pri niskim noćnim temperaturama  ( ispod 10° C).

Žuta rđa pšenice – kako se izboriti sa bolešću

Pored pšenice P.striiformis parazitira raž, ječam i mnoge vrste iz fam. Poaceae. Najvažnija mera zaštite u suzbijanju P. striiformis je stvaranje i gajenje otpornih sorti. Treba istaći i da se ovaj patogen može preneti i semenom, pa je dezinfekcija semena obavezna mera za njeno suzbijanje. Pored navedenih mera zaštite od ove bolesti veoma je važan plodored, izbalansirana ishrana, zaoravanje žetvenih ostataka i hemijska zaštita – fungicidima ( npr. am. ciprokonazol+ karbendazim,  am. metkonazol,am. prohloraz+propikonazol..)

Dipl.ing.polj. Svetlana Šučević

PREPORUKA PIS VOJVODINA  – Proizvođači koji su primenili fungicide u usevima pšenice u cilju suzbijanja fuzarioznog uvenuća u periodu početka cvetanja su sa tim tretmanom zaštićeni od infekcije. Upozoravaju se proizvođači koji nisu primenili fungicide u zadnjih 15 dana da pregledaju svoje useve i primene neke od sledećih fungicida:

  • a.m. tiofanat metil+epoksikonazol – Ceres ili Exkorta plus ili Duet ultra 0,4- 0,6l/ha ili

  • a.m. tebukonazol + tiofanat metil – Antre plus 1,5l/ha ili

  • a.m. tiofanat metil+difenokonazol – Duofen plus 1,5 l/ha ili

  • a.m. tebukonazol+protiokonazol – Prosaro 250-EC 0,75-1l/ha

  • foto pixabay.com
  • Žuta rđa pšenice

Pročitaj i ...

traktori sabijaju krediti rigolovanje spit 14 traktor u zimu mašinski krug expo 2018. traktori kite

Traktori sabijaju zemljište, čuvajte rastresitost zemljišta

Rastresito zemljište obezbeđuje lakšu obradu, manji utrošak goriva, više sačuvane vode po hektaru u zemljištu.

Leave a Reply