Tuesday 10.12.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Žuta patuljavost ječma, prenosi je virus

Žuta patuljavost ječma, prenosi je virus

Žuta patuljavost ječma je bolest koju prouzrokuje virus Barley yellow dwarf virus, BYDV, koji parazitira na preko 100 biljnih vrsta iz familije Poaceae (tj. porodice trava) a među njima su najznačajnije: ječam, pšenica, tritikale, kukuruz i druge.

BYDV na ječmu izaziva patuljavost (zastoj u porastu), listovi dobijaju zlatno žutu boju uz pojavu gljive čađavica. Ukoliko se zaraza javi u jesen, mlado lišće uz promenu boje postaje deblje, čvršće i stoji uspravno. Rano zaražene biljke ne klasaju ili su im klasovi mali, često sterilni.

Žuta patuljavost ječma, prenosi je virus

Na pšenici početni znak bolesti je žućenje listova koje kasnije poprima crvenkastu boju. Pri zarazama u ranim fazama razvoja biljke dostižu samo trećinu svoje normalne visine, pa je samim tim klasanje retko a prinosi zrna su znatno smanjeni. Ukoliko se zaraza ostvari u kasnijim fazama razvoja, javljaju se hlorotične pruge između nerava srednjih listova dok gornji listovi pocrvene.

Najvažniji izvor zaraze ovog virusa su višegodišnji travni korovi kao i kukuruz, koji predstavlja glavnog posrednika za prenos BYDV između žetve i setve ozimih žita.

Virus žute patuljavosti ječma prenose lisne vaši, a najznačajniji vektori su Rhophalosiphum padi, Rhophalosiphum maidis, Sitobion avenae i Schizaphis graminum. Bolest se ne prenosi mehaničkim putem (dodirom biljaka).

Suzbijanje

Preporučuje se kasnija jesenja i ranija prolećna setva kao i suzbijanje korova koji su izvor zaraze. Nakon nicanja biljaka pratiti pojavu lisnih vaši i prilikom jačeg napada izvršiti tretman insekticidima na bazi piretroida i neonikotinoida (obično kada su biljke u fazi 2-4 lista).

Preparati:

  • Decis 0,2-0,3 l/ha (a.m. deltametrin),
  • Fobos 0,075-0,15 l/ha (a.m. bifentrin),
  • Tonus, Afinex 0,3 kg/ha (a.m. acetamiprid)…

Monika Božanić,
dipl.ing. zaštite bilja

Pročitaj i ...

organsko đubrivo kalcizacija u zimu

Kalcizacija u zimu, bolji prinosi na leto

Hladno vreme je pravi trenutak da jeuradite, kalcizacija u zimu ima svoje prednosti.

Leave a Reply