Wednesday 26.06.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Vrste zemljišta širom teritorije Srbije

Vrste zemljišta širom teritorije Srbije

Vrste zemljišta –  Širom Srbije smenjuju se njive, voćnjaci, povrtarske leje, vinogradi… čovek je vrednim radom pretvorio močvare, šume u plodno zemljište. Neki od vrsti zemljišta su:

Vrste zemljišta – SMONICA

Rasposranjena je u Istočnoj Srbiji, Pomoravlju, Šumadiji itd.

Osobine – Crne je boje, spada u teška, zbijena zemljišta i liošije je strukture. Teško se obrađuje a pri oranju se stvaraju grudve.

Inače smonice sadrže dosta bijnih hraniva ali zbog svoje strukture ta hraniva slabo dolaze do izražaja. Primenom  određenih mera popravke zemljišta smonica se može preobratiti u kvalitetan tip zemljišta.

Iskorišćavanje – Na ovom tipu zemljišta dobro uspeva kukuruz, crvena detelina, grahorica. Uz primenu popravke zemljišta na smonici od voća uspeva najviše šljiva i kruška.Osobine smonice mogu se popraviti unošenjem krečnjaka – Kalcizacija- sa istovremenim ?ubrenjem stajnjakom. Takođe dobro može se unositi i veštačko đubrivo.

Vrste zemljišta širom teritorije Srbije

Vrste zemljišta – GAJNJAČA

Ima je u celoj Srbiji kako u ravničarskim tako brdskim i planinskim predelimar.Najčeše se javlja u brdskim predelima.

Nakon iskrčenih hrastovih šuma nastalo je obradivi zemljište – gajnjače. U površinskom sloju boja im je mrka, mrkosmeđa, a ta se boja na ovom tipu zemljišta ne menja ni u dubljim slojevima. Obrađuje se lakše od smonica. Ukoliko ima dosta padavina – kiše ova zemlja se brzo raspada i pretvara u blato koje se nakon sušenja teško održava.

Uz primenu adekvatnih agrotehničkih mera i gajnjače se pretvaraju u plodna zemljišta sa dobrim prinosima.

Iskorišćavanje – Na gajnjači uspevaju svi njivski usevi ali kao što je već rečeno uz primenu adekvatnih agrotehničkih mera.

Dobre su za gajenje voćaka naročito šljiva, krušaka i nekih sorti jabuka naročito u brdskim predelima pa u tom pravcu treba i usmeriti poljoprivrednu proizvodnju.

Petkanić Zorica PSSS Negotin

 Vrste zemljišta širom teritorije Srbije

ČERNOZEM je karakterističan za Panonski basen. Najrasprostranjeniji je u Vojovodini, Mačvi i jednom delu Stiga. Pogodan je za uzgoj žitarica, šećerne repe, suncokreta i drugih kultura.

DEGRADIRANI ČERNOZEM nastaje pod uticajem veće količine padavina i većeg nagiba zemljišta. Ima manje humusa od černozema. Karakterističan je za Panonski basen.

ALUVIJALNO TLO javlja se u rečnim dolinama Panonskog basena i veoma je plodno.

GAJNJAČA se javlja u krajevima sa više vlage. Karakteristična je za Planinsku oblast. Sadrži malo humusa i pogodna je za ratarstvo i povrtlarstvo.

SMONICE se javljaju uz gajnjače i karakteristične su za Šumadiju, Mačvu, u dolinama Velike, Zapadne i Južne Morave i Timoka ( Planinska oblast ). Popravlja se dodavanjem veštačkog djubriva i gajenjem lucerke. Pogodna je za gajenje ratarskih kultura, krmnog bilja i voća.

PODZOLI se javljaju u Planinskoj oblasti gdje ima dosta padavina. Prirodna vegetacija podzola su sume. Gajenje poljoprivrednih kultura moguće je uz primenu agrotehničkih mera i obilnog djubrenja.

PLANINSKE CRNICE se javljaju u Planinskoj oblasti. Bogata je humusom i vrlo je plodna. Uspevaju planinske trave i planinske žitarice: zob i raž.

PSSSrbije

foto pixabay.com

Vrste zemljišta

Pročitaj i ...

vranilova trava lekovito bilje

Lekovito bilje je izvor zarade na manje hektara

Sa manje površine moguće je ostvariti viši prihod nego u ratarenju. Primer je iz Bavaništa.

Leave a Reply