Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Vilina kosica je opasan parazit na poljima

Vilina kosica je opasan parazit na poljima

Vilina kosica je vrlo štetna parazitna cvetnica, koja napada lucerku i detelinu. Pošto predstoji setva ovih useva u narednom periodu, mora se voditi računa pre svega o tome gde se kupuje seme. Seme viline kosice zadržava klijavost veoma dugo, tako da velika količina ovog semena ostaje na zaraženim parcelama. Prenosilac semena mogu biti ptice, zatim oruđa prilikom obrade, stajnjak i korovi koji se javljaju oko parcela.

Vilina kosica je opasan parazit na poljima

Na našem području su najštetnije dve vrste,

  1. krupnozrna i
  2. sitnozrna

Krupnozrna – za svoj razvoj zahteva više svetlosti, pa se zbog toga nalazi na srednjim i vršnim delovima, a veoma retko na prizemnim delovima biljke. Stablo je zadebljalo žućkaste boje, a seme klija tokom cele vegetacije i za dva do tri dana posle klijanja se prihvataju za biljku domaćina.

Sitnozrna – obrazuje mnogobrojna končasta stabla na zaraženim biljkama i spusta se do zemlje pa tako obrazuje gust pokrivač. Prilikom kosidbe najniži delovi stabla viline kosice ostaju na biljkama domaćina pa je njeno suzbijanje teže. Delovi stabljike viline kosice ostaju vitalni tokom blage zime na korenovom vratu lucerke ili deteline, a pošto ove biljke uvlače korenov vrat u zemlju tokom zime da bi se zaštitile od izmrzavanja, tako se i delovi stabla viline kosice štite pošto se nalaze obavijeni oko korenovog vrata. Sa pojavom toplih dana u proleće, na korenovom vratu se obrazuje gust splet od stabala viline kosice, koje ubrzo počinju da se granaju.

Suzbijanje – najefikasnija mera je setva čistog deklarisanog semena. Površine koje su bile zakorovljene vilinom kosicom i gde postoji verovatnoća da je ostala u zemljištu i nije klijala, ne bi trebalo koristiti za setvu ovih kultura narednih 4-5 godina.

Savetodavac za zaštitu bilja – Jovičić Marinko

Pročitajte i: Crvena detelina, 20 tona po hektaru

Pročitaj i ...

bokorenje urea kao tritikale psenica pojava azotne depresije otpornost pšenice

Urea kao vrsta đubriva, njene osobine

Primena đubriva je važna, urea kao vrsta đubriva zastupljena je tokom pripreme za setvu, posle setve i tokom razvoja biljaka.