Thursday 23.05.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » VERTIKALNA OBRADA zemljišta štedi novac ?

VERTIKALNA OBRADA zemljišta štedi novac ?

VERTIKALNA  OBRADA – Krajnji cilj svake obrade zemljišta je ostvarivanje prinosa. Pod pojmom vertikalna obrada podrazumeva se obrada zemljišta bez prevrtanja zemljišta, tj bez upotrebe pluga. Zemljište se obrađuje mašinama koje imaju vertikalna radna tela, te samim tim dolazi do eliminisanja plužnog đona, a sa druge strane smanjuje se broj prohoda pa je i ušteda na gorivu neuporedivo manja. Konzervacijska obrada, redukovana obrada i direktna setva razli?iti su oblici vertikalne obrade.

Zašto vertikalna obrada?

1./  Vertikalna obrada ŠTEDI NOVAC jer je broj prohoda smanjen

2./  Ne ostaju sabijeni slojevi (plužni đon) koji ograničavaju rast biljaka

3./  Stvaraju se vertikalne pukotine i fisure koje potpomažu kapilarno kretanje vlage

4./  Zemljište dobija uniformnu strukturu, bez slojeva, kako bi se koren nesmetano razvijao a voda lakše apsorbovala

5./  Korenu je dostupno više hrane, vode i vazduha

6./  orenov sistem dublje prodire čime je i stabilnost biljke povećana

7./  Vertikalna obrada POVEĆAVA PRINOS

8./  Vertikalna obrada ČUVA ZEMLJIŠTE

  Konvencionalna obrada

1./ Sabijeni slojevi zemljišta obrazovani horizontalnom obradom sprečavaju nesmetan rast korena, smanjuje kretanje vlage, čime se smanjuje prinos

2./ koren koji se nalazi u sloju manje gustine počinje da se širi u stranu kada dođe do tvrđeg sloja

3./ potrebno je mnogo više goriva za takvu obradu

 

Podrivanjem se uspostavlja pravilna struktura zemljišta i rast korenovog sistema, što veoma povoljno utiče na povećanje prinosa.

Valentina Alleksić

PSSS Zaječar

foto pixabay.com

VERTIKALNA  OBRADA 

Pročitaj i ...

fosfor manjak plodored gustina setve

Kukuruzu prija kada pada kiša, a da li ona smanjuje berbu?

Kiša može da smanji prinos? Deluje neobično, ali je moguće. Zato treba da očekujemo lepo vreme posle faze 8-10 listova kukuruza.

Leave a Reply