Tuesday 10.12.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » VALJANJE mera koja poboljšava nicanje

VALJANJE mera koja poboljšava nicanje

Valjanje mera nege je mera dovođenja vlage iz donjih slojeva zemljišta u gornje slojeve zemljišta, kako bi klijanje kultura sitnog semena bila što bolja i efikasnija.

U setvenom perodu neisključuje se primena ovog oruđa i kod svih ostalih useva. Kako za ozime tako i za jare useve, ova primena daje ujednačenije nicanje, uništavanje pokorice, izbijanje vazdušnih jastuka iz dubljih slojeva zemljišta, bolje prijanjanje semena uz zemljište i samim tim bolje iskorišćavanje vlage u fazi nicanja.

  Ova mera pomalo je bila neopravdano zapostavljena, meni se čini da je koristimo samo kad se jave problemi, naročito u sušnim godinama kakva je bila 2012. Dakle, svest i shvatanje da je mera valjanja nepotrebna, POGREŠNA!

   Dipl.ing.Darko Simić

Predsetvena obrada zemljišta veoma je važna agrotehnička mera, ali joj se ne poklanja velika pažnja.

 Osnovni cilj je stvaranje sitnog, rastresitog površinskog sloja koji omogućava kvalitetnu setve, osigurava ujednačeno i brzo nicanje i ostvaruje uslove za pravilno razviće biljaka. Predsetvenom pripremom obezbeđuje se rastresit površinski sloj zemljišta koji prekriva seme i smanjuje otpor klici pri nicanju i umereno zbijeni sloj na koji se seme polaže koji obezbeđuje dobar kontakt između semena i zemljišnih čestica i omogućava duže zadržavanje vlage.

 Nekvalitetno izvedena predsetvena priprema predsta vlja jedan od uzroka smanjenih prinosa i umanjenog efekta ostalih agrotehničkih mera.

 Usled slabe predsetvene pripreme zemljišta troši se veća količina semena u cilju obezbeđenja potrebnog broja biljaka. Ukoliko se izvede nekvalitetno na parceli ostaju neravnine, grebeni i udubljenja, stvoreni prilikom osnovne obrade, na kojima biljke pate od suviška vode ili su izložene vetru i golomrazici u toku zime. Pored toga, na takvim zemljištima biljke neravnomerno niču usled nejednake dubine setve, pa je usev neujednačen.

 Predsetvena obrada obavlja se par dana pre setve, različitim oruđima u zavisnosti od kvaliteta osnovne obrade – tanjiračama, drljačama, rotofrezom, setvo-spremačem.

 Na rastresitim zemljištima ukoliko je oranje izvedeno pri optimalnom stanju vlažnosti zemljišta predsetvena obrada sastoji se samo u drljanju. Međutim, ako je oranje izvedeno  rano, pa se površina sabila, a uz to se i pojavili korovi, poželjno je da se u predsetvenoj pripremi izvede i jedno kultiviranje.

Ukoliko je u vreme osnovne obrade i predsetvene pripreme zemljište veoma suvo onda se za sitnjenje zemljišta, pored tanjirače i drljače mogu i koristiti rebrasti valjci za razbijanje grudvi. U slučaju nedovoljno slegnutog zemljišta, ako se obrada izvodi neposredno pred setvu, onda je potrebno izvršiti valjanje u cilju sleganja zemljišta.

 Tek posle kvalitetno izvedene predsetvene pripreme zemljišta koje mora biti potpuno ravno ( bez neravnina stvorenih osnovnom obradom ) i sa grudvama koje ne smeju biti veće od oraha može se pristupiti setvi.

   dipl. ing. Svetlana Jerinić

foto pixabay.com

Valjanje mera nege posle setve

Pročitaj i ...

organsko đubrivo kalcizacija u zimu

Kalcizacija u zimu, bolji prinosi na leto

Hladno vreme je pravi trenutak da jeuradite, kalcizacija u zimu ima svoje prednosti.

Leave a Reply