Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » ULJANA REPICA pravilna žetva dobar rezultat

ULJANA REPICA pravilna žetva dobar rezultat

 ULJANA REPICA  žetva – Kao kod svih ratarskih biljnih vrsta tako i kod uljane repice, žetva predstavlja veoma odgovoran posao jer može da prouzrokuje veoma velike gubitke usled osipanja semena. Pošto uljana repica pri kraju vegetacije veoma brzo dozreva. te je kod nje izuzetno važno odrediti pravi momenat žetve. Određivanjem pravog momenta žetve možemo uticati na smanjenje žetvenih gubitaka i kvalitet semena, Ono što je problem pri određivanju momenta žetve je to što ona sukcesivno zri. U nekim zemljama žetva se obavlja dvofazno dok od nas je to jednofazno žitnim kombajnom u fazi tehnološke zrelosti kada je sadržaj vlage u semenu ispod 13%.

Usev u ovoj fazi je žućkasto-smeđe boje, lišće je skoro suvo, plodovi (ljuske) su na bočnim granama većim delom žuto- smeđe boje, pri laganom udaru po stabljici plodovi na centralnoj grani pucaju, a seme u plodovima je smeđe boje i tvrdo. Na kombajnu za žetvu pre toga se moraju ugraditi adapteri,pošto najveći gubici nastaju na hederu zbog udara vitla ono se može i skinuti, pa se broj obrtaja vitla smanji ili da se skinu čelićni prsti.

 ULJANA REPICA  pravilna žetva dobar rezultat

Najmanji gubici se postižu kada je vitlo maksimalno nazad u poziciji C, preporučuje se i produženje stola hedera kako bi se što više semena sakupilo. Broj ortaja bubnja treba da je što manji ispod 500 u min. sita prečnika 3.5-5 mil. “Petersonovo” sito do kraja otvoriti kao i korpu, a vetrovi se regulišu tokom žetve zavisno od vlažnosti useva. Ukoliko se žetva obavlja bez bočne kose preporuka je da se obavlja do 9h ujutro dok ima rose, a ukoliko imaju bočnu kosu mogu žetvu obavljati u toku celog dana jer su gubici svedeni na minimum pošto bočna kosa sprečava dizanje biljaka iz trećeg pa čak i četvrtog reda.

 Dipl.ing. Svetlana Zlatarić

foto dekalb.co.rs

Uljana repica

Pročitaj i ...

bokorenje urea kao tritikale psenica pojava azotne depresije otpornost pšenice

Urea kao vrsta đubriva, njene osobine

Primena đubriva je važna, urea kao vrsta đubriva zastupljena je tokom pripreme za setvu, posle setve i tokom razvoja biljaka.

Leave a Reply