Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Suncokret zaštita od štetočine – peščara

Suncokret zaštita od štetočine – peščara

Suncokret zaštita – Češće vraćanje suncokreta na isto polje ,pogoduje razvoju specifičnih štetočina suncokreta. U navedene štetočine spadaju razne stenice, kukuruzna pipa, peščar, lisne vaši i stepski popac.

Na području Braničevskog okruga, odrasli insekt peščara se pojavio na poljima 2014. godine pod suncokretom gde grize lišće i stabljike tek izniklih biljaka.

Suncokret zaštita – Peščar (Opatrum sabulosum) prezimljava u stadijumu imaga u zemljištu. U rano proleće,obično u toku treće dekade marta, pojavljuje se na poljima. Pri masovnoj pojavi može da napravi značajna oštećenja. Ženka  polaže jaja u površinskom sloju zemljišta, oko biljaka, prilepljujući ih sekretom uz čvrstu podlogu. Obično su to grudvice zemlje ili biljni ostaci, većinom na površinama pod okopavinama gde je zemljište suvlje i toplije.

Suncokret zaštita od štetočine – peščara

 Period polaganja jaja je razvučen i može trajati 3,5 meseca. Posle 10  dana pile se larve, početkom maja koje se hrane sitnim korenjem, a kada odrastu oštećuju i podzemno stablo. Njihov razvoj traje oko dva meseca. Pred pretvaranje u lutku  grade komoricu. Imago živi dve godine i svake godine polaže oko 100 jaja, zavisno od klimatskih faktora.

Suncokret zaštita od štetočine. Ocena inteziteta se obavlja na najugroženijim parcelama pod suncokretom ,nekoliko dana nakon potpunog nicanja useva. Primenjuje se metod pregleda 100-200 biljaka ,dijagonalno po polju. Smatra se da prisustvo 4-6 jedinki po m2, pri suvom i toplom vremenu,da je kritičan broj za suncokret. Ta opasnost je naročito izražena u vreme nicanja i nekoliko dana nakon nicanja klijanaca.

Suzbijanje peščara se vrši agrotehničkim i hemijskim metodama. Hemijske mere primenjuju se na početku pojave kritičnog broja imaga, u toku klijanja i nicanja suncokreta i to  korišćenjem preparata  koji sadrže 2 aktivne materije hlorpirifos i cipermetrin u količini od 1 l/ha (Cihlop ili Konzul ili Nurelle-D).

Zvezdana Jovanović,dipl.ing.zaštite bilja

 PSSS Požarevac

foto pixabay.com

Suncokret zaštita

Pročitaj i ...

postrna setva dve berbe

Dve berbe ili žetve u jednoj sezoni – dupli prihod

Dve žetve u jednoj sezoni donosi više prihoda. Za stočare je to prava prilika da obezbede hranu za zimu.

Leave a Reply