Tuesday 10.12.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Stočni sirak je zahvalan za ishranu stoke

Stočni sirak je zahvalan za ishranu stoke

Stočni sirak zauzima sve veće površine u svetu, gde u ukupnim površinama stoji iza kukuruza, pšenice i pirinča. Sirak je jednogodišnja biljka, koja se seje semenom. Novi hibridi sirka su veoma rodni, imaju brži porast, bogati lišćem, visokog tipa rasta, veće produktivnosti i prilagođenosti određenom načinu upotrebe, jer tanju stabljiku kod mladih biljaka koje su meke i sočne, stoka rado jede. Dobro se obnavlja posle kosidbe, dajući od 2-4 otkosa kvalitetne krme. Noviji hibridi imaju smanjenu količinu glukozida 3 i više puta, pa ga u masi od 80 cm skoro i nema jer može izazvati probavne smetnje u ishrani stoke. Veoma je otporan na sušu, bolesti i štetočine.

Što se tiče uslova uspevanja, prema zemljištu ima manje zahteve od kukuruza i uspeva na svim zemljištima, čak i ogoljenim, a što se tiče temperature,  zahteva toplu klimu, pa je za klijanje i nicanje potrebna temperatura od 12 stepeni, a za rast i razvoj 25 stepeni i više. Može se gajiti posle leptirnjača, kupusnjača i žitarica, kada daje visoke i stabilne prinose. NE TREBA GA SEJATI IZA KULTURA KOJE SU TRETIRANE TREFLANOM !!

Stočni sirak

Obrada se vrši u zavisnosti od predkulture, na način na koji se vrši obrada za svaku drugu kulturu u jesen, počevši od duboke obrade i unošenja i zaoravanja đubriva. U proleće treba izvršiti dopunsku obradu i zatvoriti brazde zbog sprečavanja gubitka vlage, a do setve stvoriti povoljnu mrvičastu strukturu.

Đubrenje je najsigurnije, najtačnije i najracionalnije izvršiti posle agrohemijske analize zemljišta, gde za visoke prinose na srednje plodnim zemljištima treba uneti 120-180 kg/ha azota, 80-100 kg/ha fosfora i 100-160 kg/ha kalijuma, što podrazumeva 300 kg/ha NPK đubriva, 200 kg/ha Urea, 150 kg/ha KAN-a nakon nicanja i posle svakog otkosa. Sirak višestruko vraća sve uloženo zbog svoje ogromne brzine rasta i sposobnosti da apsorbuje hranljive materije iz zemljišta. Od prihrane do upotrebe za košenje ili napasanje stoke, treba da prođe oko 20 dana.

Sirak se može uzgajati kao glavni, naknadni i postrni usev.Setva počinje početkom maja ili u junu, kao naknadni, a kao postrni posle strnih žita. Norma setve iznosi 30-33 kg/ha ili 17-19 kg/s.j. Dubina setve iznosi 3-6 cm žitnom sejalicom. Rastojanje između redova se preporučuje 45 cm, a između biljaka u redu 13 cm. Uz adekvatno đubrenje se može sejati na rastojanje 20 cm između redova i 5 cm u redu. Za siliranje se može koristiti jednoredni silokombajn.

 Sorte sirka koje se seju kod nas su Grazer N, KWS Zerberus i NS Džin. Ovi hibridi rastu vrlo brzo i kada su visoki 60 i više centimetara, dnevni porast može biti u proseku 7 cm. Imaju visok potencijal rodnosti i dospeva posle nicanja za 40-50 dana. Zbog sporog početnog porasta, sirak treba zaštititi od korova koji se koriste za zaštiti kukuruza, ali NE onim koji uništavaju divlji sirak u kukuruzu. Ako se seje u gustom sklopu, nije ga potrebno prskati, jer dobro pobeđuje korove.

Izvor:  PSSS Šabac

Dipl. ing. GORDANA REHAK

Pročitaj i ...

proizvodnja u svetu kvalitet uljane repice

Sejanje uljane repice više nije najbolji izbor poljoprivrednika?

Uljana repica ne donosi više tako siguran profit, šta učiniti za sledeću sezonu?

Leave a Reply