Najnovije vesti
Početna » ORGANSKA » Stajnjak vredi puno – najbolje je organsko đubrivo

Stajnjak vredi puno – najbolje je organsko đubrivo

Stajnjak vredi puno – Osim navodnjavanjem, poboljšanjem sastava zemljišta doprinećemo čuvanju vlage u njivama. STAJNJAK POBOLJŠAVA PRINOSE. Unošenjem organskih djubriva, unose se i korisni mikroorganizmi, a istovremeno se aktivira njihov rad. Razgradnjom, uneta organska materija se delimično mineralizuje, ali iz produkta razgradnje se sintetizuju nova visokomolekularna organska jedinjenja  – humusne materije.

Humus je izuzetno značajan u zemljištu, jer utiče na čitavu dinamiku i na sve osobine zemljišta, regulator plodnosti zemljišta. Cilj upotrebe organskog djubriva je povećanje biološke aktivnosti zemljišta, a na taj način i njegove plodnosti. Unošenjem organske materije.popravljaju se fizičke, biološke i hemljske osobine zemljišta. Humus je značajan u zemljištu jer utiče na dinamiku, primanje i zadržavanje vode, na strukturu, na vodni, vazdušni i toplotni režim . Mineralizacijom organske materije oslobadjaju se biljna hraniva i ugljen-dioksid, neophodne materije u procesu fotosinteze. Ugljen-dioksid oslobodjen orga nske materije doprinosi aktiviranju hraniva iz postojeće rezerve zemljišta, povećavajući pristupačnost za biljke.

Stajnjak vredi puno – najbolje je organsko đubrivo

VREME IZVOŽENJA STAJNJAKA Sazrevanje stajnjaka traje 3-5 meseci, pa izvoženje i zaoravanje može da se obavlja u sva 4 godišnja doba.

Prilikom letnjeg iznošenja stajnjaka,zbog visokih temperatura i brze mineralizacije, može doći do velikih gubitaka zbog isparava nja nitratnog azota.

 U slučaju tople i vlažne zime i kod jesenjeg izvoženja stajnjaka, može doći do ispiranja nitrata u dublje slojeve. U zimskom periodu se rastura po snegu , ili po smrznutom zemljištu . Gubici u to vreme zbog niskih temperatura su bez značaja , ali nastaju teškoće u vezi zaoravanja stajnjaka.

 Iznošenjem stajnjaka u proleće pre drugih radova je povoljno jer su gubici hraniva minimalni a usev u toku vegetacije koristi hraniva koja se oslobadjaju iz stajnjaka

U sušnoj godini na teškim zemljištima, stajnjak za jare useve daje se u jesen, a u vlažnoj klimi na lakšim zemljištima u proleće.

NAčIN I DUBINA ZAORAVANJA

Djubrenje stajnjakom treba sinhronizovati – izvoženje , rasturanje i zaoravanje. Po rasturanju odmah zaorati na odgovarajuću dubinu, što znatno smanjuje fertilizaciju

 – Vrednost zaoranog stajnjaka, odmah posle rasturanja – 100%.

  • – Vrednost zaoranog stajnjaka, 24 sati posle rasturanja –   80%
  • – Vrednost zaoranog stajnjaka, 70 sati posle rasturanja –   70%
  • – Vrednost zaoranog stajnjaka, 4 dana posle rasturanja-    50%

 
KOLIčINA STAJNJAKA Količina stajnjaka zavisi od osobina zemljišta i klime, od kvaliteta sta jnjaka i zahteva useva. Pošto nema stajnjaka, predlažu se manje doze od 8-10 t/ha.

  Tako se oživljava aktivnost zemljišnih organizama, što veoma povoljno deluje na plodnost. Siromašno  zemljište u humusu i hranivima,  gde dugo nije djubreno organskim djubrivima, zatim na glinovitim peskovitim zemljištima, treba djubriti na većim količinama, jer stajnjak popravlja, fizičke, hemijske i biološke osobi ne zemljišta.

 DELOVANJE STAJNJAKA Stajnjak deluje preko mineralnih materija koje se oslobadjaju u procesu mineralizacije i preko uticaja na fizičke osobine zemljišta. Stajnjak se u zemljištu razlaže i oslobadjaju biljna hraniva. U lakim zemljištima neutralne ili slabe reakcije, mineralizacija je brža nego na glinovitim i kiselim zemlji štima.

 Najbrže se razlaže celuloza a najteže lignin. Celuloza se razloži u toku jedne godine, a 37% lignina posle 4 god. ostaje nerazloženo. Stajnjak je potpuno djubrivo koje utiče na fizičke, hemijske i biološke procese u zemljištu. Pod uticajem redovne primene zemljišta postaju vezanija, otpornija na eroziju i defekciju. Stajnjak povoljno deluje na toplotni režim zemljišta. Iako je količina mineralnih materija u stajnjaku mala, ipak se u zemljište unose značajne količine hraniva. Biljna hraniva su vezana za organsku materiju i poste peno se oslobadjaju u procesu mineralizacije. Stajnjak je azotno i kalijumovo djubrivo, dok je sadržaj fosfora znatno niži .Iz stajnjaka se najbrže oslobadja kalijum, zatim azot, dok fosfor sporije prelazi u pristupačan oblik. Stajnjak zbog postepenog osloba-djanja ima produženo dejstvo.

  •  Na težim zemljištima unosi se na 4-5 god,
  • na ilovači na 3-4 god, a
  • na lakim zemljištima na 2-3 god.

Mineralizacijom stajnjaka pod dejstvom aerobnih bakterija, oslobađaju se biljni hormoni, auksini i vitamini koji deluju stimulativno na biljke. U vreme pre pojave mineralnih đubriva glavni izvor hraniva za biljke su bila hraniva iz organskih đubriva i iz zemljišne rezerve. Zbog toga je bilo izuzetno važno da se što više hraniva vrati u zemljište u obliku stajnjaka, kako bi se održala plodnost zemljišta .
Vitić Miroljub str. sar. PSSS-Smederevo
Institut za Ratarstvo i Povrtarstvo –Novi Sad Prof. dr. Imre Molnar

foto pixabay.com

Pročitaj i ...

uljana repica kao kvalitet pre svega

Uljana repica kao dobar izbor poljoprivrednika

Stabilna cena je osnov da uljana repica bude dobar izbor pri donošenju odluke šta gajiti.

Leave a Reply