Tuesday 23.04.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » SOJA žetva koju određuje toplo vreme

SOJA žetva koju određuje toplo vreme

 SOJA žetva – Zbog velikih gubitaka koji dostižu i do 20%, žetva je najveći problem u proizvodnji soje. Nedostatak odgovarajućih kombajna i nepravilno podešavanje žitnih kombajna prilikom žetve soje glavni su razlozi većih gubitaka naročito na neravnom zemljištu, jasno je zašto pitanju podešavanja kombajna za žetvu soje treba posvetiti posebnu pažnju.

 Za uspešnu žetvu soje žitni kombajn sa standardnim hederom treba podesiti na sledeći način:

  • heder mora biti horizontalan
  • obavezno uskladiti broj obrtaja vitla sa brzinom kretanja kombajna
  • izabrati odgovarajući položaj vitla hedera
  • smanjiti broj obrtaja bubnja na 500-700 o/min
  • podesiti zazor bubnja u zavisnosti od vlažnosti semena
  • podesiti otvore sita u zavisnosti od krupnoće semena a limove ventilatora potpuno otvoriti

SOJA žetva koju određuje toplo vreme

 Prilikom žetve potrebno je uskladiti radnu brzinu sa stanjem useva. Preporuka je ići nešto sporije kako bi visina reza kose bila što niža. Tako se smanjuju žetveni gubici jer se požanju i niže mahune, a to je važno zato što najkrupnije i najkvalitetnije seme nalazi baš u tim, donjim mahunama.

 Pridržavajući se ovih uputstava proizvođač može da sačuva i do 20% prinosa.

 dipl.ing Snežana Stojković-Jevtić,

 savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

foto pixabay.com

 SOJA žetva  

Pročitaj i ...

traktori sabijaju krediti rigolovanje spit 14 traktor u zimu mašinski krug expo 2018. traktori kite

Traktori sabijaju zemljište, čuvajte rastresitost zemljišta

Rastresito zemljište obezbeđuje lakšu obradu, manji utrošak goriva, više sačuvane vode po hektaru u zemljištu.

Leave a Reply