Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » SILIRANJE kukuruza kada početi siliranje ?

SILIRANJE kukuruza kada početi siliranje ?

SILIRANJE  kukuruza – Leto je vreme kada se uzgajivači stoke spremaju za zimu.Određuju broj grla koja će gajiti tokom zimskog perioda i izračunavaju koliko je potrebno spremiti hrane za njih. Jedan od načina spremanja relativno jeftine, kvalitetne hrane je siliranje.

1. Siliranje cele biljke kukuruza

  Optimalno vreme za siliranje cele biljke kukuruza je u periodu kada je sadržaj suve materije u silažnoj masi(stablo, list, komušina, klip, zrno) između 30 i 35%.

 Kako se određuje vreme siliranja?

 Sadržaj suve materije silažne mase se određuje na osnovu “mlečne linije”. “Mlečna linija” predstavlja prelaz voštanog dela zrna u mlečni. Da bi se utvrdilo mesto “mlečne linije” mora se obrati 4-5 klipova kukuruza, prelomiti ih i na prelomljenom delu potražiti mlečnu liniju koja je jasno vidljiva. Ako se mlečna linija nalazi na polovini ili na dve trećine zrna tada je sadržaj suve materije 30-35% i može se pristupiti siliranju. Ako je “mlečna linija” na trećini zrna, sadržaj suve materije je ispod 30% i treba sačekati još nekoliko dana za siliranje.

   2.Siliranje klipa i vlažnog zrna

  Za pravljenje silaže od celog klipa ili vlažnog zrna berbu kukuruza treba početi odmah posle stvaranja “crne tačke”.

“Crna tačka” je tkivo koje sprečava dalje sakupljanje hranljivih materija u zrnu i  njeno pojavljivanje je znak da je zrno fiziološki zrelo i da od tog trenutka počinje smanjivanje sadržaja vode u zrnu. Da bi se proverila fiziološka zrelost kukuruza  sa klipa se okruni nekoliko zrna. Ukoliko se posle laganog grebanja na mestu gde se zrno vezalo za oklasak pronađe crni sloj to je znak da je zrno fiziološki zrelo, da se formirala “crna tačka” i da se može pristupiti siliranju.

 3. Osnovna pravila za dobru silažu

  1. visina otkosa oko 25cm
  2. optimalna dužina se?ke 9-12mm
  3. dobro sabijena masa u silo jami

Dipl.ing Milenko Djurić

foto pixabay.com

SILIRANJE  kukuruza  

Pročitaj i ...

soja sorte gustina setve ekstruder soja krečnjak rešava kombajn u soji soja izvoz soja suša

Krečnjak rešava probleme u razvoju biljaka

Optimalna pH reakcija zemljišta se postiže , na kiselim zemljištima, korištenjam krečnjaka.

Leave a Reply