Tuesday 20.08.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Setva soje u aprilu, đubrivo pre setve, navodnjavanje

Setva soje u aprilu, đubrivo pre setve, navodnjavanje

Setva soje – Soja se gaji u Srbiji na oko 200.000 hektara uz prinos od 461.000 tona. Prednost je što naši ratari gaje non GMO soju koju želi tržište EU. Prinosi često variraju, ali 2,8 tona po hektaru, u dobroj godini, je prosek. April je ove godine nešto topliji i setva će početi kada temperatura zemljišta bude 11ºC. Setva ranih sorti je možda dobra odluka, da se izbegnu vrućine.

Savet vam daje Svetlana Zlatarić iz PSSS Šabac – Soja je biljna vrsta koja se kod nas, na području koje prati naša služba sve više gaji, međutim prinos soje koji mi nastojimo da povećamo zavisi od više činilaca: agroekoloških uslova, sorte i primenjene agrotehnike.

Soja je dobar predusev a za nju su dobri predusevi strna žita i okopavine. Osnovnu obradu obaviti na jesen na dubini od 25-30 cm, i to na težim zemljištima ranije u septembru a na lakšim može nešto kasnije. Od blagovremene i kvalitetne osnovne obrade zavisi dobra ili loša predsetvena priprema, setva, međuredna obrada i na kraju žetva, odnosno prinos. Predsetvena priprema pri optimalnoj vlažnosti zemljišta a cilj je da se formira setveni sloj dubine 5-6 cm, sitnog, toplog i vlažnog zemljišta, koje će omogućiti dobar kontakt sa semenom i brzo i ujednačeno nicanje.

Đubrenje soje zavisi od plodnosti zemljišta. Organskim đubrivom se đubri predusev, a može čak i ranije, dok se mineralnim hranivima đubri u odnosu 30 kg/ha azota, i to predsetveno 50-60kg/ha fosfora i 40-50 kg kalijuma pod osnovnu obradu. Prihrana se ne preporučuje.

Setva soje u aprilu

Vreme setve – Nije preporučljivo sejati dok se zemljište ne zagreje do 10-12 ºC, i ima temperaturu porasta. Setva u hladno i vlažno zemljište potencira pojavu bolesti i semena i ponika. U našim uslovima sorte II grupe zrenja (najduže vegetacije) seju se početkom aprila. Ranostasnije sorte mogu se sejati i u maju, međutim zbog postizanja stabilnijih i viših prinosa, izbegavanja suše u kritičnom periodu i ovde se preporučuje setva tokom aprila.

Setva – se obavlja širokoredo i najpovoljnija je sa međurednim razmakom 50 cm i u redu 4 – 5,5 cm, pri dubini od 4-5 cm, što zavisi od grupe zrenja, pri čemu se postiže od 350.000 – 500.000 biljaka po hektaru. Pre setve neophodno je izvršiti inokulaciju semena (nitraginom) azotofiksirajućim bakterijama.

Nega – Zaštita od korova, kultiviranje i po mogućstvu navodnjavanje.

Žetva – se obavlja u zavisnosti od grupe zrenje, odnosno kada seme sadrži 13-14% vlage.

Pročitaj i ...

suncokret cena

Suncokret cena samo 25 dinara kilogram, akontacija???

Žetva će početi, suncokret cena je samo 25 dinara za kilogram - akontacija. Da li će dostići 33 dinara za kilogram?