Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Šećerna repa – pegavost lišća

Šećerna repa – pegavost lišća

Prošle sezone proizvođači su imali silne probleme ali šećerna repa ostaje “kraljica polja”. I ove sezone su brojne nevolje napale biljke poput bolesti pegavost lišća. Prinosi će biti slabiji, neke šećerane čak neće i pokretati prizvodnju prerade šećerne repe.

Bolest šećerne repe koja nanosi velike štete je pegavost lišća na polju. U pojedinim godinama ova bolest nanosi velike štete šećernoj repi. Pegavost lišća se javlja svake godine, a intenzitet zavisi od klimatskih uslova. Ukoliko je vreme toplo, a relativna vlažnost vazduha veća, napad bolesti je jači. Kod jačeg napada dolazi do propadanja lisne mase i smanjenja prinosa i do 30%. Ukoliko se bolest pojavi ranije, štete su veće, jer repa može da ostane bez lišća. Usled napada ove bolesti dolazi do sušenja spoljnih listova napadnute biljke, te iz srca tera nove, koji ponovo obole i osuše se. Kao posledica tog neprestanog obnavljanja listova produžuje se glava repe, što predstavlja gubitak, jer se taj deo reže prilikom vađenja. Biljka se iscrpljuje, troši hranljive materije na stvaranje novog lišća, pa koren ostaje sitan sa manje šećera. Repa koja je u toku leta izgubila lišće, u jesen tera nove listove, te dolazi do pada digestije. Pegavost napada i semensku repu, a simptomi se manifestuju i na samom semenu. Jači napad na semensku šećernu repu smanjuje prinos semena, a seme je sitni je i lošijeg kvaliteta.

Šećerna repa – pegavost lišća 

Ova bolest napada od sredine jula, (može i ranije) pa do početka septembra, kada je potrebno vršiti zaštitu odgovarajućim fungicidima. Prve pege na lišću se obično javljaju između 15. i 30. juna. Njihov broj je u početku mali, postepeno se povećava, stapajući se u veće nekrotične površine, a tokom jula i avgusta počinje naglo sušenje starijih listova. Pege su sive do sivo-smeđe, oivičene crveno-smeđim obodom. Sušenje lista počinje kada mu je trećina do polovine površine pokrivena pegama. Karakteristično je da unutrašnjost pojedinih pega otpada, pa listovi postaju rupčasti.

Radi zaštite repe od ove bolesti obično se vrše dva, a ređe tri tretiranja u razmacima 2-4 nedelje, fungicidima kao sto su Eminent, Odeon, Bumper P, Zamir, Acanto plus, Balear 720 SC, Funomil.

PSS Mladenovac    
Mihailović Tamara, dipl. ing.

S obzirom da nivo zaraze zavisi od sortimenta, prisustva infektivnog materijala i uslova koji vladaju u polju, najbolje bi bilo za svaku parcelu utvrditi epidemijski prag.

1. na nivou prvog epidemijskog praga (na 50% pregledanih biljaka makar po jedna pega)

2. prisustvo simptoma na nivou drugog epidemijskog praga (na 25% pregledanih listova u proseku 5-10 pega).

Kada se registruje prisustvo pega na nivou ili blizu epidemijskog praga (na 50% pregledanih biljaka bar po jedna pega) uraditi tretman kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida.

Preventivni fungicidi:

 • Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC ili Balear 720 SC (a. m. hlorotalonil) 1,5-2 l/ha

Sistemični fungicidi:

 • Acanto Plus (pikoksistrobin + ciprokonazol) 0,6-0,8 l/ha
 • Amistar Extra (azoksistrobin + ciprokonazol) 0,75 l/ha
 • Zamir 400 EW (prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha
 • Bumper P (prohloraz + propikonazol) 0,8-1 l/ha
 • Mercury (azoksistrobin+ epoksikonazol) 0,8 l/ha
 • Opera (piraklostrobin + epoksikonazol) 0,75-1 l/ha
 • Propulse 250 SE (fluopiram + protiokonazol) 1-1,2 l/ha
 • Rias 300 EC (difenokonazol + propikonazol) 0,3-0,4 l/ha
 • Antre plus (tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha
 • Duett ultra (eposkikonazol + tiofanat-metil) 0,6 l/ha

Preporuka PIS Vojvodina

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na lokalitetima Sremska Mitrovica, Veliki Radinci i Čalma utvrđeno je prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na nivou II epidemijskog praga (25% listova sa 3-5 pega).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled useva. Ukoliko se utvrdi prisustvo simptoma blizu ili na nivou II epidemijskog praga preporučuje se sprovođenje hemijskih mere zaštite kombinacijom preventivnog i zaštitnog.

Pročitaj i ...

lucerka korovi bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu

Bolesti lucerke tokom perioda gajenja

Često su otkosi lucerke ugroženi jer bolesti lucerke mogu čak uništiti sve biljke i dovesti u opasnost stoku.

Leave a Reply