Saturday 24.08.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » SAČUVAJTE ROD od štetočina u skladištu

SAČUVAJTE ROD od štetočina u skladištu

SAČUVAJTE  ROD  Da bi sačuvali uskladištene proizvode, neophodno je otkriti štetočine gde se nalaze, usporiti im razviće i odabrati mere suzbijanja ako se prenamnože. Jako je bitno štetočine otkriti na vreme, u cilju očuvanja uskladištrenih proizvoda uz minimalnu upotrebu insekticida. Štetočine u skladištu dospevaju iz polja, sa požnjevenom pšenicom i kukuruzom. Štetočine  se u skladištu vrlo brzo razmnožavaju jer im temperaturni uslov i vlaga zrna odgovaraju. Gotovo uvek u skladištima se ne primeti manja populacija skladišnih štetočina nego isključivo kada su se one prenamnožile, a tada je već komplikovanije i suzbijanje. Skladišne insekte trebamo tražiti redovnim pregledom količine uskladištenih proizvoda. Obično su to kritična mesta koja treba prekontrolisati, tamni uglovi, otpad, zaostale količine starih proizvoda, oko prozora, ventilacionih otvora i dr. Isključivo tražiti žive insekte.

  Nakon pronalaženja štetnih i živih insekata treba izvršiti njihovo suzbijanje. Sačuvajte rod.

 Prilikom odabira insekticida za suzbijanje štetočina u skladištu, trebamo imati na umu KARENCU preparata koji koristimo. Razlog za to je upotreba uskladištenih proizvoda za ishranu domaćih životinja, ljudi i dr.

   Za ovu namenu mogu se koristiti preparati na bazi aktivnih materija:

  •  deltametrin,
  • dihlorvos,
  • malation i
  • pirimifos-metil.

Jurišić Jovica, dipl.ing.zaštite bilja PSSS Požarevac

SAČUVAJTE  ROD od štetočina u skladištu

 U poslednjih nekoliko godina primećuje se veći broj generacija skladištnih štetočina. Smatra se da su jedan od razloga sve toplija leta i i sve toplije zime. Drugi razlog su neadekvatni  skladištni prostori koji su neadekvatni u pogledu preventivne zaštite, odnosno higijene. Samim tim je otežana i mogućnost kvalitetnog hemijskog suzbijanja ovih štetočina. Povećana brojnost skladišnih  štetočina u zatvorenom prostoru ima za posledicu povećanu  brojnost i pojavu na poljima kukuruza.

 Najvažnije štetočine uskladištenog kukuruza su žitni moljac i žišci. Štete koje nastaju mogu biti direktne i indirektne. Direktne štete se odnose na smanjenje težine i kvaliteta napadnutog zrna, a indirektne štete na zagađivanje ostalog neoštećenog zrna, zagrevanje uskladištene količine, povećanje vlažnosti i stvaranje uslova za razmnožavanje raznih mikroorganizama.

  Žitni moljac (Sitotroga cerealella ) jedan je od najopasnijih štetočina skladišta, posebno kada kukuruz ili druge žitarice iz polja u skladišta dolaze suve i ne prolaze proces sušenja u sušarama. često zaražen kukuruz iz polja unosi se u skladišta gde nastavlja razvoj i dalje širenje. Napada prvenstveno kukuruz, zatim i sva ostala žita. Hraneći se klicom kukuruza ima dvostruko brži razvoj nego kad se hrani ostalim sadržajem zrna. Kad pojede unutrašnjost zrna prelazi na drugo zrno i nikad ih ne povezuje nitima.

Sačuvajte rod

 Kukuruzni žižak (Sitophilus  zeamays)  je prvenstveno  skladištna štetočina, ali se javlja i na klipovima kukuruza u polju. Dobro leti pa zbog toga ima važnu ulogu u širenju i napadu kukuruza na parcelama. Za njegov razvojni ciklus potrebna je relativna vlažnost vazduha iznad  70%, a vlažnos zrna iznad  10%. Za smanjenje pojave ovih šteto?ina u skladištima potrebno je sprovoditi preventivne  mere zaštite. To se odnosi na uklanjanje ostatakaka proizvoda iz prethodne godine, koji se mogu samleti i upotrebiti, a ako je došlo do kvarenja robe potrebno je uništiti. Skladište se očisti od ostataka hrane, eventualne nastale pukotine se poprave, zidovi i tavanice se okreće. Nakon završetka nepesticidnih mera potrebno je izvršiti hemijsko tretiranje praznih  skladišta.

  Od preparata mogu se koristiti:

  • Etiol  tečni  u  koncetraciji  0,2 – 0,3%  uz  utrošak  vode  7-8 l  pripremljene  emulzije  na  100  m2 prostora;
  • Difos E-50 u količini 10-20 ml u 0,5-1 l vode na 100 m3 prostora;
  • Actellic 50 EC u količini 0,75-1 ml/m2 ( 100 ml za 100 m2 ).

 Prilikom primene nekog od ovih preparata treba voditi računa o dozama i pridržavati se uputstava proizvodjača preparata. Skladišta  treba  redovno  provetravati  i  održavati  higijenu  u  njima  i  oko  njih,  pratiti  da  li  je  došlo  do pojave insekata, povišenja vlage i temperature. Proizvode sa štetočinama ne treba unositi u skladište, zato što može da se proširi i na nezaražene proizvode. Uskladištene proizvode treba stalno kontrolisati bez obzira što su smešteni u čisto skladište, jer uvek postoji mogućnost da se nasele štetni insekt

  Zoran Panajotović,dipl.ing.   PSSS Pirot

foto pixabay.com

SAČUVAJTE  ROD   

 

 

 

Pročitaj i ...

ambrozija niče

Ambrozija – uporan korov šteti usevima

Sasecite je na manje od 5 centimetara ili iščupajte iz korena, jer je ambrozija sad u cvetanju.

Leave a Reply