Wednesday 26.06.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Pseudoglej – slabo odvodi vodu, manjak azota, fosfora

Pseudoglej – slabo odvodi vodu, manjak azota, fosfora

Pseudoglej – slabo odvodi vodu. Širom Srbije su zastupljeni razni tipovi zemljišta. Savremenim metodama možemo poboljšati stanje ” loših ” zemljišta. Jedan od tipova zemljišta je i pseudoglej. Nepovoljan za gajenje biljaka, ali se može popraviti i u budućnosti davati dobre prinose gajenih kultura.

Kako poboljšati sastav daće  Vam savet  Snežana Stojković– Jevtić, PSSS Valjevo.

Da bi smo pristupili popravci proizvodnih osobina zemljišta tipa pseudogleja najpre treba da se upoznamo sa uslovima u kojima su ova zemljišta nastala kao i sa osnovnim hemijskim osobinama ovog tipa zemljišta. Pseudoglej je zemljište koje se formira u uslovima vlažne klime sa preko 700 mm padavina, na supstratima koji omogućavaju stagniranje vode a slabo su drenirani.  Kod nas je pseudoglej sekundarno zemljište nastalo ispiranjem i degradacijom drugih tipova zemljišta. Hemijske osobine pseudogleja su nepovoljne jer pH iznosi najčešće 4-6 a može biti i 3. Količine humusa su najčešće od 2-3 %.

 Humus je kiseo, čine ga fulvo, kisele humusne kiseline. Mikrobiološka aktivnost pseudogleja je ograničena jer dominiraju gljivice, a bakterije su slabo zastupljene. Pseudoglej je siromašan u azotu, fosforu i kalcijumu.

Znatan deo fosfora  je vezan za nerastvorljive fosfate aluminijuma i gvožđa. Kalijumom je uglavnom dobro obezbeđen. Zbog svega iznetog, pseudoglej je nepovoljno zemljište za uspešno gajenje biljaka.

Mere popravke ovog tipa zemljišta treba da obuhvate najpre razbijanje nepropusnog horizonta, kalcifikaciju i unošenje organskih i mineralnih đubriva. Sprovođenjem mera popravke pseudoglej se dovodi u povoljnije stanje za biljnu proizvodnju, a zahvaljujući većoj kolićini padavina mogu se postići visoki prinosi kao i kvalitet gajenih biljaka.

 Snežana Stojković– Jevtić, PSSS Valjevo

foto pixabay.com

Pseudoglej

Pročitaj i ...

vranilova trava lekovito bilje

Lekovito bilje je izvor zarade na manje hektara

Sa manje površine moguće je ostvariti viši prihod nego u ratarenju. Primer je iz Bavaništa.

Leave a Reply