Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Pšenica – kvalitet i naši standardi kvaliteta – METRON

Pšenica – kvalitet i naši standardi kvaliteta – METRON

PŠENICA kvalitet
“METRON”

Proizvođači testenina i keksa žele da otkupljena pšenica i njen kvalitet bude visok, sa dobrim osobinama za preradu. Pšenica kao najvažniji poljoprivredni proizvod ima određenu upotrebnu vrednost kao tehnološka sirovina za proizvodnju brašna, hleba i peciva, testenina, keksa i drugih proizvoda. Da bi se mogla nalaziti u prometu, odnosno biti predmet trgovine, pšenica mora da ispunjava određene uslove kvaliteta i higijenske ispravnosti. Vrednost pšenice kao sirovine u tehnologiji hrane određuje se prema morfološkim, organoleptičkim i biohemijskim i tehnološkim osobinama, a vrednost pšenice kao robe u prometu određuje se raznim elementima kvaliteta propisanim propisima o kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti.

 Kvalitet pšenice određuje se:

 • organoleptičkim svojstvima,
 • sadržajem i vrstom primesa,
 • sadržajem vode,
 • hektolitarskom masom,
 • kvalitetnom klasom, određenom na osnovu procenta sirovih proteina i sedimentacione vrednosti,
 • prisustvom štetočina,
 • prisustvom mikroorganizama i
 • prisustvom ostataka sredstava za zaštitu bilja, uništenje korova i štetočina

Pšenica kvalitet i naši standardi kvaliteta

“METRON” nudi savremenu laboratorijsku i mernu opremu i opremu za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe, prodaju, kalibrisanje i servisiranje laboratorijske merne opreme, kao i laboratorijske usluge za ispitivanje poljoprivredno/prehrambenih proizvoda.

Organoleptička svojstva

Pšenica koja se stavlja u promet kao sirovina za mlinsku industriju mora biti zrela i zdrava, svojstvenog izgleda, mirisa i ukusa i ne sme imati strani miris i ukus sledećeg porekla:

 • na skladišne štetočine,
 • na plesni i sneti,
 • na semenke žitnih korova, na pokvarenost usled lošeg skladištenja ili nepravilnog transporta,
 • na strane materije (petrolej, sumpor i dr.),
 • na sredstva za zaštitu bilja i uništenje skladišnih štetočina.

Primese u pšenici

Primesama u pšenici podrazumevaju se svi sastojci koji ne predstavljaju pšenična zrna, kao i ona zrna pšenice koja se smatraju primesom.
Primese se dele:

 1. Organske bele primese (lomljena i štura zrna, druga žita, proklijala zrna, nagrižena zrna), organske crne primese (seme korova, glavnica raži, zrna oštećena veštačkim sušenjem, pokvarena zrna, glavničava zrna, nematodna zrna, slama pleva, drvo i dr.),
 2. Neorganske primese (zemlja, pesak, kamen, prašina, staklo) i primese životinjskog porekla (delovi insekata i insekti)

Procenat vlage 

Pod sadržajem vlage podrazumeva se gubitak mase koji pšenica pretrpi pod određenim uslovuma utvrđen standardnom metodom.

Hektolitarska masa 

Pod hektolitarskom masom podrazumeva se masa jednog hektolitra pšenice izražena u kg, utvrđena standardnom metodom preračunato na pšenicu sa 13% vode.

Klase kvaliteta 

Na osnovu sadržaja sirovih proteina i sedimentacione vrednosti pšenice se razvrstava u I, II i III klasu.

Klasa   Sirovi proteini u %  Sedimentaciona vrednost

I                Najmanje 13,0              Najmanje 40

II              Najmanje 11,5              Najmanje 30

III            Najmanje 10,0              Najmanje 18

Prisustvo štetočina i pesticida 

Pšenica koja se stavlja u promet kao sirovina za mlinsku industriju ne sme da sadrži žive štetočine u razvijenom ili više razvojnom stadijumu. Ostaci pesticida ne smeju preći količinu dozvoljenu posebnim propisima.

Standardni kvalitet pšenice 

Pod standardnim kvalitetom pšenice koji se uzima kao osnova za obračun u procentima podrazumeva se pšenica sa 13% vode, 76 kg hektolitarske mase i sa 2% primesa.

MINIMALNI USLOVI KVALITETA po standardu za prijem pšenice kod otkupa je, najviše 15% vode, hektolitarska masa najmanje 74 kg i količina ukupnih primesa najviše 8%.

PSSS Požarevac    
Jorgovanka Vlajkovac, dipl.ing.

Pročitaj i ...

proizvodnja u svetu kvalitet uljane repice

Sejanje uljane repice više nije najbolji izbor poljoprivrednika?

Uljana repica ne donosi više tako siguran profit, šta učiniti za sledeću sezonu?

Leave a Reply