Wednesday 24.07.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » PŠENICA kvalitet i naši standardi kvaliteta – METRON

PŠENICA kvalitet i naši standardi kvaliteta – METRON

PŠENICA kvalitet
“METRON” – HALA 2 NA POLJOPRIVREDNOM SAJMU NOVI SAD

PŠENICA kvalitet – Pšenica kao najvažniji poljoprivredni proizvod ima određenu upotrebnu vrednost kao tehnološka sirovina za proizvodnju brašna, hleba i peciva, testenina, keksa i drugih proizvoda. Da bi se mogla nalaziti u prometu, odnosno biti predmet trgovine, pšenica mora da ispunjava određene uslove kvaliteta i higijenske ispravnosti. Vrednost pšenice kao sirovine u tehnologiji hrane određuje se prema morfološkim, organoleptičkim i biohemijskim i tehnološkim osobinama, a vrednost pšenice kao robe u prometu određuje se raznim elementima kvaliteta propisanim propisima o kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti.

 Kvalitet pšenice određuje se:

– organoleptičkim svojstvima,

– sadržajem i vrstom primesa,

– sadržajem vode,

– hektolitarskom masom,

– kvalitetnom klasom, određenom na osnovu procenta sirovih proteina i sedimentacione vrednosti,

– prisustvom štetočina,

– prisustvom mikroorganizama i

– prisustvom ostataka sredstava za zaštitu bilja, uništenje korova i štetočina

PŠENICA kvalitet i naši standardi kvaliteta

“METRON”  –  savremena laboratorijsku i mernu opremu i opremu za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe, prodaja, kalibrisanje i servisiranje laboratorijske merne opreme, kao i pružanje laboratorijskih usluga za ispitivanje poljoprivredno/prehrambenih proizvoda.

Organoleptička svojstva

Pšenica koja se stavlja u promet kao sirovina za mlinsku industriju mora biti zrela i zdrava, svojstvenog izgleda, mirisa i ukusa i ne sme imati strani miris i ukus sledećeg porekla:

– na skladišne štetočine,

– na plesni i sneti,

– na semenke žitnih korova, na pokvarenost usled lošeg skladištenja ili nepravilnog transporta,

– na strane materije ( petrolej, sumpor i dr.),

– na sredstva za zaštitu bilja i uništenje skladišnih štetočina.

Primese u pšenici

Primesama u pšenici podrazumevaju se svi sastojci koji ne predstavljaju pšenična zrna, kao i ona zrna pšenice koja se smatraju primesom. Primese se dele

1./ na organske bele primese ( lomljena i štura zrna, druga žita, proklijala zrna, nagrižena zrna), organske crne primese (seme korova, glavnica raži, zrna oštećena veštačkim sušenjem, pokvarena zrna, glavničava zrna, nematodna zrna, slama pleva, drvo i dr.),

2./ neorganske primese (zemlja, pesak, kamen, prašina, staklo) i primese životinjskog porekla ( delovi insekata i insekti)

Procenat vlage

Pod sadržajem vlage podrazumeva se gubitak mase koji pšenica pretrpi pod određenim uslovuma utvrđen standardnom metodom.

Hektolitarska masa

Pod hektolitarskom masom podrazumeva se masa jednog hektolitra pšenice izražena u kg, utvrđena standardnom metodom preračunato na pšenicu sa 13% vode.

Klase kvaliteta

Na osnovu sadržaja sirovih proteina i sedimentacione vrednosti pšenice se razvrstava u I, II i III klasu:

Klasa   Sirovi proteini u %  Sedimentaciona vrednost

I                Najmanje 13,0             Najmanje 40

II              Najmanje 11,5              Najmanje 30

III           Najmanje 10,0             Najmanje 18

 

Prisustvo štetočina i pesticida

Pšenioca koja se stavlja u promet kao sirovina za mlinsku industriju ne sme da sadrži žive šteto?ine u razvijenom ili više razvojnom stadijumu.Ostaci pestici da ne smeju preći količinu dozvoljenu posebnim propisima.

 Standardni kvalitet pšenice

Pod standardnim kvalitetom pšenice koji se uzima kao osnova za obračun u procentima podrazumeva se pšenica sa 13% vode, 76 kg hektolitarske mase i sa 2% primesa.

MINIMALNI USLOVI KVALITETA po standardu za prijem pšenice kod otkupa je, najviše 15% vode, hektolitarska masa najmanje 74 kg i količina ukupnih primesa najviše 8%.

PSS Požarevac     Jorgovanka Vlajkovac, dipl.ing.

foto pixabay.com

Pšenica kvalitet

Pročitaj i ...

cena 17 ipard problemi kombajn podešavanje spit 15.

SPIT 15. put u organizaciji Kluba 100P plus 20. juli 2019.

Prilika za poljoprivrednike SPIT 15. put se održava 20. jula 2019. godine. Cena pšenice adekvatna?

Leave a Reply