Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Proizvodnja semenskog useva je najvažnija

Proizvodnja semenskog useva je najvažnija

Proizvodnja semenskog useva poljoprivrednog bilja mora da bude pod kontrolom kako bi usev bio priznat. Potrebno je izvršiti kontrolu useva u polju i kontrolu proizvedenog semena. Pregled useva u polju počinje sa izborom parcele, obezbeđenjem prostorne izolacije, odstranjivanjem atipičnih biljaka, procenom zakorovljenosti useva i njegovog zdravstvenog stanja. U toku vegetacije uglavnom se vrše dva do tri pregleda, zavisno od vrste i vremena zasnivanja semenskog useva.

Prvi pregled kod useva gde su predviđena tri, obavlja se posle zime, a početkom proleća tj. početka kretanja vegetacije. Kod useva gde su predviđena dva pregleda:

prvi pregled se vrši obično u fazi cvetanja jer su u fazi cvetanja razlike između sorata najuočljivije.

– drugi pregled se obično vrši u fazi tehnološke zrelosti.

U tehnološkoj zrelosti mogu se odrediti dužina i zbijenost klasa, prisustvo i odsustvo osja kod pšenice, dužina osja, zbijenost klasa i broj redova po klasu kod ječma i sl. Kod proizvodnje semena lucerke posle prvog otkosa, prvi pregled je na novozasnovanom lucerištu, a drugi u vreme cvetanja.

PROIZVODNJA semenskog useva je najvažnija

Na starim lucerištima, prvi pregled je u vreme cvetanja a drugi u tehnološkoj zrelosti. Pri izboru parcele za zasnivanje semenskog useva, treba voditi računa o predusevu – ista biljna vrsta ili iz iste porodice ne sme se uzeti u obzir.

Prostorna izolacija je takođe važna mera pri proizvoizvodnji semena, i zavisi od vrste semena, kategorije useva itd. Atipične biljke se pri aprobacionom pregledu odstranjuju, ali pošto ih je nemoguće sve odstraniti, ustanovljene su tolerancije koje podrazumevaju dozvoljeni procenat biljaka iz samooplodnje (1% kod pšenice). Intenzitet zakorovljenosti i zaraženosti useva bolestima i štetočinama se izražava ocenama od 0-3.

Ukoliko je usev zakorovljen u velikoj meri pa je onemogućen normalan razvoj biljaka, usev se ne priznaje za semenski. I kada tokom vegetacionog perioda usev pretrpi neke od elementarnih nepogoda – poplavu, grad, olujne vetrove i dr.) usled čega dođe do znatnih oštećenja useva i samog semena ne verifikuje se kao semenski. Ukoliko se proizvodi viša kategorija semena uslovi za proizvodnju su strožiji. Ako su svi uslovi za proizvodnju semenskog useva ispunjeni izdaje se aprobaciono uverenje, koje je preduslov za izdavanje uverenja o kvalitetu semena.

Ljiljana Vuksanović

PSSS Kragujevac

Pročitaj i ...

lucerka korovi bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu

Bolesti lucerke tokom perioda gajenja

Često su otkosi lucerke ugroženi jer bolesti lucerke mogu čak uništiti sve biljke i dovesti u opasnost stoku.

Leave a Reply