Tuesday 10.12.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Prinos useva kukuruza, važni faktori uspeha

Prinos useva kukuruza, važni faktori uspeha

Setva kukuruza je na pragu, prinos useva je rezultat dobro donešenih odluka. Kako postići 14 tona po hektaru? Svi govore da treba smanjiti troškove. To je jedna od tema iz susreta proizvođača – smanjiti troškove na ulazu, ali da se ne smanje dobri prinosi. Budite oprezni šta smanjujete pre početka setve kukuruza jer preterana “štednja” može dati loše rezultate u berbi.

Dobre odluke mogu zaštititi najproduktivnija ulaganja kao što je:

 • gustina i vreme setve,
 • izbor hibrida,
 • vrsta đubriva,
 • efikasna primena zaštite

Oni nesrazmerno utiču na prinos i profit. Preterano “rezanje” ulaza može umanjiti prinos i da Vam se ušteda obije o glavu.

Najveći uticaj ima:

 • vreme setve u preporučenom roku,
 • upotreba azota (više o tome OVDE)
 • odabir hibrida i
 • prethodni usev.

Primer iz SAD. Od raznih faktora proizvodnje, gustina setve se najviše promenila u poslednjih 50 godina, povećanje od prosečno 18.000 biljaka po jutru u 1965. do 32.000 biljaka po jutru danas. To će morati ići još više kako bi se postigla cifra od 300 bušela (7.600 kg) po jutru.

izbor hibrida silaža hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza folijarna prihrana rastvorom
Visoki prinosi useva kukuruza uz đubrivo i mikroelemente

Da bi došli do 300 bušela po jutru sa otprilike iste veličine zemljišta, morate povećati populaciju od 32.000 do 45.000 zrna po jutru. Visoka gustina setve je isplativo samo kada je oplodnja i visok prinos u skladu s tim. Te dodatne biljke međusobno se takmiče za hranljive materije. Takođe, vreme setve određuje šta od primenjenih đubriva ima najveći uticaj na prinos u određenoj sezoni.

Prinos useva kukuruza

Primer iz SAD

  • U 2011. godini dodatni fosfor (P) se isplatio najviše (+17 bušela po jutru – 425 kg).
  • U 2013. godini, gusta setva (45.000 u odnosu na 32.000 biljaka po jutru) isplatilo se najviše (+27 bušela po jutru – 675 kg).
 • U 2014. godini, pravilna i efikasna upotreba fungicida i gusta setva isplatilo se najviše (39 bušela po jutru – 960 kg ).

Pod pretpostavkom da ste uradili analizu zemljišta, znate količinu hranjivih materija koje vaši usevi iznose iz tla. Važno je da obratite pažnju kada i kako biljka kukuruza koristi svaku hranljivu materiju, posebno onih koji usev upija i koji završi u zrnu.

Hranljive materije sa visokim uticajem na vrednost buduće berbe (azot, fosfor, sumpor i cink) su najvažnije za visok prinos kukuruza.

Uloga fosfora za prinos useva kukuruza

Fosfor (P) ima najviši indeks važnosti za prinos od svih hranljivih materija. Više od polovine P unosa pojavljuje se tokom punjenja zrna. Veliki je podsticaj ujednačenosti nicanja i ranog rasta i stavljanjem u brazde. Fosfor je jedna od teško pokretnih hraniva u tlu. Trebao bi biti 4 do 6 inča (10 – 15 cm) direktno pod red useva, ili najmanje 3 inča (7,5 cm) horizontalno iz reda useva. Biljka upija više od 7 funti (oko 3,2 kg) azota (N) po danu – za 21 dan od otprilike 21. aprila do 14. jula (u uslovima tla u SAD-u), jer stvara stabljike i lišće. To je 150 funti po hektaru (oko 72 kg) N i to se ne može nadoknaditi kasnije.

Uloga ostalih materija za prinos useva kukuruza

Kalij (K) mora da se apsorbuje u biljke kukuruza pre cvetanja i tada će biti koristan.

Bor igra veliku ulogu u oprašivanju. On je nepokretan u biljci, osim za vreme cvetanja.

Više od polovine sumpora (S) i cinka (Zn) i njihovo upijanje se događa tokom punjenja zrna. To objašnjava logiku upotrebu tih elemenata u helatnom obliku mikronutrijenata (biljno dostupna formulacija).

Osim agronomije i njenih znanja potrebno je i upotreba zdrave logike. Važni su i ugovori o iznajmljivanju zemljišta. Oni mogu odgoditi izdatke skupe opreme ili prelaz na novi sistem obrade tla. Vlastite poljomašine mogu smanjiti fiksne troškove.

Prinos useva i broj biljaka

Biljna populacija – gustina setve

Od 1965. godine, američki prinosi kukuruza porasli su za 242%, dok se populacija (broj biljaka po hektaru) povećala za 178%. Najveća zastupljena praksa setve je 30-inčni razmak u redu (72 cm) sa 38.000 biljaka po jutru, sa znanjima današnje tehnologije. U određenom trenutku, biljke se takmiče jedna sa drugom, korenov sistem će se smanjiti, i hranjenja biljke postaje na taj način najvažniji faktor uspeha. Godine 1965, seje se u SAD 18.000 semena po jutru, u proseku, a to je dalo 70 bušela (2,8 tona) po jutru. Danas seje se prosečno 32.000 biljaka po jutru, a prosečno dobija 170 bušela po jutru (6,4 tone).

Budućnost za useve

Ovi koncepti proizvodnje i tehnologije daju nadu za budućnost i povećavanje prinosa. Helatni oblik i primena mikronutrijenata za stavljanje direktno u brazda aplikacijama, koji sprečavaju P i mikronutrijente da poniru u tlu. To može uključivati fizičke prepreke ili helatne formulacije koje obezbeđuju dobru ishranu uz veće gustina setve. Povećavanje biljne populacije po jedinici površine zahteva i nove tehnike ispitivanja tla. Novi algoritmi mogu biti potrebni za prinose iznad 300 bušel (7.600 kg) po jutru. Današnji testovi tla su kalibrirani na prinosima i proizvodnim praksama 1960-ih i 1970-ih.

Pazite da Vam mikroelementi u njivi budu na visokom nivou u vreme cvetanja (pogotovo bor) jer će to doprineti dobrom oprašivanju.

Pročitaj i ...

organsko đubrivo kalcizacija u zimu

Kalcizacija u zimu, bolji prinosi na leto

Hladno vreme je pravi trenutak da jeuradite, kalcizacija u zimu ima svoje prednosti.