Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Prinos kukuruza u jesen 2020. godine sada se određuje

Prinos kukuruza u jesen 2020. godine sada se određuje

Berba kukuruza je gotova međutim sada treba razmišljati kako da setva kukuruza 2020. bude uspešna i prinos kukuruza bude viši od 10 tona po hektaru. Priprema zemljišta i unošenje đubriva u jesen ove godine doneće Vam visoke prinose sledeće jeseni. To se čini dalekim, ali ako sada učinite prave stvari radovaćete se kada budete spremali zrna kukuruza u silose oktobra 2020. godine. Šta treba uraditi da se to i ostvari?

SAD SE MISLI O KUKURUZU – autor dipl. inž. DARKO SIMIĆ

Odnos prema najvažnijoj ratarskoj kulturi u nas, zasigurno se gleda već u jesenjoj pripremi pa možemo reći da je to zapravo i najvažniji momenat u proizvodnji kukuruza. Poznavanje migracije makro elemenata kao važan faktor je za sam pravilan rast i razvoj a može da utiče na sam dalji tok vegetacije kukuruza.

S namerom naglašavamo sporu migraciju makro elemenata kako bi stavili do znanja poljoprivrednim proizvođačima korisnost zaoravanja startnih đubriva sa kojima zapravo spuštamo glavna hraniva u zonu korenovog sistema a samim tim I pravilno je hranimo.

Sada ćemo navesti pravilne načine aplikacije makro elemenata.

Kukuruz je dominantna kultura s obzirom da zauzima najveće površine od svih ratarskih kultura.

Za formiranje jedne tone prinosa zrna i odgovarajuću vegetativnu masu iz zemljišta iznese: 25-30 kg N, 10-15 kg kg P2O5, 20-25 kg K2O.

Prosečni žetveni indeks kukuruza iznosi 1:1. Za kukuruz celokupnu planiranu količinu fosfora i kalijuma, kao i 1/3, pa čak i 1/2 azota potrebno je zaorati.

Prinos kukuruza sada se određuje

Zaoravanjem pre svega uree, omogućiće se da se azot do setve spusti nešto dublje u profilu zemljišta. Kukuruz ima moćan korenov sistem koji prodire i do 150 cm u dubinu. Razvojem korena u dublje slojeve zemljišta, omogućava se da kukuruz lakše podnese letnje vrućine i nedostatak vode u površinskom sloju. No, ako nismo aplicirali jesenje količine fosfora i kalijuma onda možemo pričati o celokupnoj količini primene NPK pre zatvaranja brazdi, kako bi omogućili da se celokupna količina unese sa drljačama I tanjiračama prilikom zatvaranja brazdi.

Naravno, naglašavamo da se sve mora raditi nakon izvršene analize zemljišta.

Pročitaj i ...

stajnjak na gazdinstvu stajnjak pravilan proizvodnja stajnjaka stajnjak lagerovanje stajnjak vredi

Stajnjak vredi najviše, pre oranja donesite ga na njive

Pred oranje donesite stajnjak na njive jer stajnjak daje život njivi i traje godinama.