Wednesday 24.07.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Prihrana pšenice februar – mart (bokorenje,vlatanje)

Prihrana pšenice februar – mart (bokorenje,vlatanje)

Prihrana pšenice – Zima i sneg nas zaobilaze. Pšenica je stigla do 4-5 listova i sada joj treba pomoći u razvoju. Potrebno je uraditi N min – test pre prihrane pšenice. Preporuka je da se 60% rastura u fazi bokorenja, a ostatak 40% u fazi vlatanja. Pšenica je kultura među najzastupljenijim u setvenoj strukturi poljoprivrednih proizvođača, te stoga joj treba posvetiti posebnu pažnju. Da bi se ostvario dobar kvalitet, visok i stabilan prinos treba obratiti pažnju na veoma važne stavke među kojima su:

  1.  Odgovarajući odnos azota i fosfora, što u fazama rasta i razvića treba da iznosi 2:1,
  2. U jesen kao osnovno đubrenje u pripremi zemljišta za setvu treba uneti svu potrebnu količinu fosfora i kalijuma, a azota u količini od 40-50kg/ha,
  3. Prvo prihranjivanje se preporučuje već u kasnu zimu ili rano proleće, po pravilu ne pre 15. februara
  4. Pšenica se uglavnom prihranjuje dva puta, drugu prihranu treba izvršiti u fazi intenzivnog rasta stabla do pojave klasa, a treća zavisi od stanja useva i uslova gajenja,
  5. Prva prihrana utiče na visinu prinosa, a druga na kvalitet,
  6. Može se izvoditi folijarna prihrana preko lista u jesen ako se usev tretira pesticidima, i u proleće u fazi bokorenja i lista zastavičara,
  7. Za visok prinos i kvalitet, osim osnovnih hraniva potrebno je obezbediti i odgovarajući nivo mikroelemenata.

Prihrana pšenice februar – mart (bokorenje,vlatanje)

KOJE ĐUBRIVO KORISTITI

Osnovno đubrivo – Koristiti po mogućstvu složena, mineralna, kompleksna, granulisana đubriva koja u sebi sadrže mikroelemente za ishranu ratarskih kultura. Ukoliko se odradi, a potrebno je svakako odraditi agrohemijsku analizu zemljišta iz koje se lako može odrediti, a samim tim i odabrati odgovarajuća kombinacija za odgovarajuću parcelu. Ukoliko nije urađena agrohemijska analiza zemljišta, treba primeniti đubriva sa standardnim odnosom hraniva za usev pšenice ili sa povišenim sadržajem fosfora.

Prihrana – Ukoliko se ne izvrši osnovno đubrenje u jesen, za prvu prihranu u proleđe treba koristiti kompleksna NPK đubriva sa povišenim sadržajem azota. U uobičajenoj prihrani koristiti azotna đubriva KAN ili AN u zavisnosti od pH vrednosti zemljišta.

Folijarno đubrenje – koristiti vodotopiva đubriva, a za specifične potrebe ili otklanjanje nedostataka pojedinih elemenata (nedostatak u zemljištu ili nemogućnosti usvajanja), tečna folijarna đubriva sa sadržajem samo jednog ili sa više mikroelemenata.

PSSS Šabac Gordana Rehak, dipl.ing.

Pročitaj i ...

cena 17 ipard problemi kombajn podešavanje spit 15.

SPIT 15. put u organizaciji Kluba 100P plus 20. juli 2019.

Prilika za poljoprivrednike SPIT 15. put se održava 20. jula 2019. godine. Cena pšenice adekvatna?

Leave a Reply