Saturday 24.08.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Pilirano seme lucerke vredi više u budućnosti

Pilirano seme lucerke vredi više u budućnosti

Pilirano seme LUCERKE – Precizna setva – Lucerka ostvaruje visoke prinose biomase, ima odlične nutritivne vrednosti kao i višestruku namenu u ishrani stoke (seno, senaža, zelena krma, briketi) što je stavlja na mesto najviše gajene krmne leguminoze. Optimalni rok setve je druga polovina marta ili prva polovina aprila. Stradanje useva može se javiti kao posledica poznih mrazeva, a kasnija setva usled pojave sušnog perioda i isušivanja površinskog sloja takođe može da dovede do propadanja tek poniklih biljaka koje nemaju dovoljno razvijen koren. Dobro pripremljeno zemljište kao I kvalitetna sejalica zaseju jedan hektar sa 15 – 18 kg kvalitetnog semena.

Naučno istraživačkim radom pored oplemenjivanja i stvaranja novih sorti timovi selekcijskih kuća rade i na unapređivanju tehnologije proizvodnje i dorade semena. Taj rad je doveo do pojave piliranog semena lucerke. Pilar masa (pileta) sastoji se iz nekoliko slojeva:

  1. Huminske i fulvo kiseline,
  2. fungicida i insekticida,
  3. mikro i makroelemenata i
  4. boje.

Piliranjem semena pospešuju se njegove mehaničke osobine koje utiču na setvu koja se može izvoditi većim brzinama. Ovim postupkom smanjuju se gubici sitnog semena kao posledica nošenja vetrom, obezbeđuje se bolji kontakt sa zemljištem, omogućava se brže nicanje i razviće zdrave biljke zbog aktivnih sastojaka koji se nalaze u pilir masi. Pilirano seme lucerke poseduje veću energiju klijanja i nicanja nego ne tretirano seme. Zbog boljeg i ravnomernijeg rasporeda posejanog semena po parceli, iznikle biljke imaju više mesta za bokorenje i veću dostupnost mineralnim materijama što dovodi do većih, bolje razvijenih biljaka. Mlade biljke lucerke koje se razvijaju iz piliranog semena imaju zaštitu od bolesti u početnim fazama razvoja, a takođe imaju dovoljno hrane za brz razvoj zdravog I jakog korena. Klijavost piliranog semena bolja je od ne piliranog odnosno setvom ovog semena zasnovano lucerište ima gušći sklop sa manje korova, a posledica toga biće veći prinos boljeg kvaliteta.

Preporuka proizvođačima je da kupe pilirano seme lucerke, a veća cena kompenzovaće se manjim utroškom semena po hektaru i većim i kvalitetnijim prinosom, zbog čega se u krajnjoj liniji lucerište i zasniva.

Savetodavac za ratarstvo

Dipl. inž. Miodrag Simić

Pročitaj i ...

ambrozija niče

Ambrozija – uporan korov šteti usevima

Sasecite je na manje od 5 centimetara ili iščupajte iz korena, jer je ambrozija sad u cvetanju.