Wednesday 26.06.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » PETKUS sušare štede Vaše vreme i novac

PETKUS sušare štede Vaše vreme i novac

PETKUS sušare – Ove godine berba je bogata, treba spremiti rod u silose. Da bi bili sigurni da će zrno ostati kvalitetno potrebno ga je skladištiti sa niskim stepenom vlage. To Vam nude PETKUS sušare kontinualnog protoka zasnovane na savremenom dizajnu promenljive geometrije kanala kroz koje struji topao vazduh što ih čini energetski najefikasnijim uz ravnomerno sušenje zrna a koriste se za sušenje žitarica, uljarica i mahunarki.

PETKUS BANERPETKUS sušare su modularne izvedbe što obezbeđuje širok spektar kapaciteta (od 5 do 90 t/h, bazirano na kukuruzu sa 24-14% vlage). U ponudi su direktne i indirektne sušare sa i bez recirkulacije toplog vazduha a montaža

Zagrevanje vazduha odvija se direktno bilo iz naftnog gorionika ili sa gasnim gorionikom instaliranim u toplotnoj koloni. Vazdušno strujanje i brzina mogu biti kontrolisani i podešavani u zavisnosti od tretiranja proizvoda pomoću vazdušnih otvora sa slajdovima koji su instalirani u koloni izduvnog vazduha.

U koloni za sušenje su instalirani kaskadni konusni kanali promenljive geometrije – kanali se sužavaju i završavaju u jednoj tački. Ovi vazdušni kanali su zatvoreni na jednoj strani a promenljiva geometrija osigurava da statički pritisak bude jednak u celom preseku i da se preda ista količina toplote svim zrnima što za rezultat daje najnižu potrošnju gasa i električne energije .

PETKUS sušare štede Vaše vreme i novac

Ovakva sušara ima čak 50 % nižu potrošnju goriva i do tri puta nižu instaliranu električnu snagu što rezultuje neverovatno kratak period otplate. Stara sušara zamenjena je novom PETKUS sušarom u ZZ „MRKŠIĆEVI SALAŠI“ a nakon  kampanje sušenja kukuruza su dokazani rezultati uštede 50% gasa i ogromna ušteda električne energije.

Potrebno je sačuvati rod sa svojim kvalitetom i prodavati ga kada su cene najpovoljnije za ratare. To Vam omogućava PETKUS Balkan.

PETKUS Balkan d.o.o. je montirao više od  10 sušara na teritoriji Srbije i može da pruži svu potrebnu podršku u izradi tehničke dokumentacije, tehničku podršku, obuku osoblja za rad, servis i rezervne delove.

Kontakt:Bagljaš Aerodrom bb
23000 Zrenjanin  / Serbien
+381 23 522 307+381 23 522 307+381 63 51 88 71

Web: www.petkus.de

Pročitaj i ...

vranilova trava lekovito bilje

Lekovito bilje je izvor zarade na manje hektara

Sa manje površine moguće je ostvariti viši prihod nego u ratarenju. Primer je iz Bavaništa.