Wednesday 26.06.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Penzije poljoprivrednika male, doprinos PIO 72.000 dinara

Penzije poljoprivrednika male, doprinos PIO 72.000 dinara

Penzije poljoprivrednika – Poljoprivreda nam donosi neto prihod sa inostranstvom, poljoprivrednici kukaju – traže pomoć i pravdu, država …

Procena ukupne vrednosti poljoprivredne proizvodnje za 2018. godinu je 5,2 milijarde US dolara ( to je u 2017. godini bilo 4,8 milijardi US dolara ), više za 21% !!

Toliki novac ostvaren u godišnjoj prorizvodnji, toliki manjak u PIO kasi. Prema rezultatima analize trenutni dug poljoprivrednika za PIO je 1,75 milijardi US dolara ! To je trećina vrednosti godišnje proizvodnje.

Poreska uprava je prosledila rešenja za 370.000 obveznika koji mesečno treba da uplate 5.993 dinara na ime obaveznog socijalnog osiguranja. Znači . godišnje je to 71.916  dinara. Rešenja su poslana poštom i postaju obaveza za plaćanje 15 dana od dostave rešenja pošti !?

Mesečna osnovica doprinosa od 23.053 dinara a godišnja od 276.636 dinara. Stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi 26 odsto. Stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje je 10,3 odsto ( mesečno je to 2.374,50 dinara ). Godišnje je to sa PIO  doprinosom skoro 100.000 dinara  – penzija godišnje 120.000 dinara.

Plaćalo se za 2018. godinu u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja (15. februara, 15. maja, 15. avgusta, i 15. novembra 2018. godine), na propisane račune koji su naznačeni u rešenju, s pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP.

Penzije poljoprivrednika 

Privremene tromesečne akontacije u 2019. godini, počev od prve koja dospeva 15. februara 2019. godine, uplaćuju se s pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP, opredeljen za uplatu obaveza za 2019. godinu i koji je prikazan u samom rešenju. .

Pitanje je ko može da plaća tolike doprinose? Država se trudi da donese novi Zakon o PIO , ali to čekanje će preći i u 2019. godinu. Kamate rastu svaki dan, takođe i praznicima. Realna ekonomska snaga gazdinstava nije uzeta u razmatranje pri određivanju osnove za obračun doprinosa – isto plaćaju i oni koji imaju 2 hektara i oni sa 50 – 100 hektara. Sve je već viđeno. Samo da se nešto i uradi, jer kamata raste svaki dan, takođe i praznicima. Kamata učestvuje u ukupnom dugu sa više od 50% ?? Neminovno je da usledi otpis kamata, ali država se teško odriče para.

Penzije poljoprivrednika su od 10.000 – 12.000 dinara. Budžet Republike Srbije dotira sa 90% penzije poljoprivrednika. Realno je da ” veliki ” poljoprivrednici plaćaju više , jer će i u dobu kada budu penzioneri  više i dobijati. Solidarnost na delu ili …

Petar Jovičić

foto AIT

Penzije poljoprivrednika male

Pročitaj i ...

vranilova trava lekovito bilje

Lekovito bilje je izvor zarade na manje hektara

Sa manje površine moguće je ostvariti viši prihod nego u ratarenju. Primer je iz Bavaništa.