Tuesday 20.08.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo (stranica 68)

Ratarstvo

LJUŠTENJE strništa odmah posle žetve

glifosati posle setva pokrivnih zaoravanjeostataka biljni ostaci humus strnjište slama konkurs komasacija razvojni fond ap vojvodine ipard sredstva ljuštenje strništa zaorati slamu

Ljuštenje strništa,  oranice treba obaviti odmah posle žetve ili istovremeno sa žetvom, znači, po mogućnosti istog dana. Ovo je veoma značajno zbog toga što u vremenu žetve  zemljište još sadrži izvesne količine vode, što omogućava kvalitetno izvođenje ove mere. Posle žetve zemljište ostaje bez pokrivača, značajno se povećava isparenje vode, oranica se isušuje, što otežava ili potpuno onemogućava ljuštenje.  Osnovni …

Opširnije »

Kukuruz oplodnja i nalivanje zrna u julu

otkup kukuruza tržište kukuruz oplodnja koliki ambar za kukuruz zrna

Kukuruz oplodnja – Kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, svedoci smo da je svaka godina slika za sebe. Tako i ova proizvodnja kukuruza, za koju smo svi veoma zainteresovani jer je ona oslonac stabilne stočarske proizvodnje. Nekoliko predhodnih godina, kukuruz je kao vodeća osnovna proizvodnja bila pod znakom pitanja kada je reč o profitabilnosti ( nedostatak padavina ). 2014. godina je …

Opširnije »

Siva pegavost kukuruza na našim poljima

Siva pegavost lista kukuruza ispoljava simptome u vidu dugih, elipti?nih tamnih pega na listu kukuruza koji se pružaju duz lisne nervature. U okviru pega, hlorofil nestaje, javlja se nekroza pa usled toga centralni deo pege dobija sivu-tamnu boju. Pege se prvo javljaju na donjem liš?u nakon ?ega prelaze i na gornje spratove biljke tako da na kraju svo liš?e nekrotira …

Opširnije »

KOMBAJN u žetvi kako ostvariti najbolje rezultate

žetva kombajn priprema kombajn u žetvi

KOMBAJN u žetvi – Napominjemo da su svi žitni kombajni predviđeni za žetvu svih strnih žita kao i mnogih drugih kultura. Pripremi kombajna za žetvu treba pristupiti sa posebnom pažnjom, jer je vreme žetve ograničeno, a svako kašnjenje zbog kvarova produžava žetvu, pa može doći do gubitka ako usevi prezru ili u međuvremenu dođe do kiše ili oluje. Kombajn se …

Opširnije »

Oranice su naše blago, neprocenjivo je , zar ne?

Oranice su naše blago, neprocenjivo je , zar ne?  Ostalo nam je samo 52 procenta oranica koje su pogodne za poljoprivrednu proizvodnju.  Dr Miladin Ševarli? – Srbija je loša gazdarica, koja se u proteklih 50 godina nedoma?inski odnosila prema poljoprivrednom zemljištu. Ma?ehinski odnos neguje i danas pošto je sve više parloga, a svaki deveti hektar je neobra?en. S druge strane, …

Opširnije »

Ekologija protiv formulara u Evropskoj Uniji

Ekologija protiv formulara – Formulari za pomo? poljoprivrednicima ove godine su prava glavobolja za 12 miliona evropskih poljoprivrednika zbog komplikovanih kriterijuma u pogledu ekologije. U Francuskoj su i površine parcela koje mogu dobiti pomo? redefinisane, što dodatno unosi nejasno?e. Francusko ministarstvo poljoprivrede odobrilo je dodatni rok za popunjavanje formulara za zajedni?ku poljoprivrednu politiku za 360.000 francuskih imanja. One sada mogu …

Opširnije »

Zakon o predžetvenom finansiranju od danas

zakon o predžetvenom faze razvoja pšenice elementi za

Zakon o predžetvenom finansiranju. Srbija je prva zemlja u Evropi koja će od 1. juna 2015. godinepočeti da primenjuje Zakon o predžetvenom finansiranju, a uspostavljanje tog sistema omogućiće poljoprivrednicima da lakše dođu do novca koristeći kao zalog budući rod, kažu nadležni. Međutim, upravo to što u celoj Evropi niko sem nas nema takav dokument, ne uliva poljoprivrednicima poverenje.  Ni to …

Opširnije »

Soja naša šansa koju trebamo iskoristiti

soja našđa šansa

Soja naša šansa – Šta nam donose pregovori sa STO i EU i kako da zaštitimo soju u Srbiji? Nakon izmena Zakona u GMO, koji najavljuju iz Vlade, te nakon dozvole uvoza GMO proizvoda srpska GMO free soja biti korišćena samo ako bude označena kao GMO free proizvod. U suprotnom, biće izjednačena sa brazilskom GMO sojom. Vlada Srbije nikada neće …

Opširnije »

Procena štete na usevima oštećenih gradom

Procena štete na usevima kukuruz – Bez obzira u kojoj je fazi grad pao, neposredno posle grada treba izvršiti pregled ošte?enog useva i tom prilikom prikupiti niz neophodnih elemenata bez kojih je teško, pa ?ak i nemogu?e, kasnije obaviti kona?nu procenu štete. Ovom prilikom ne treba vršiti nikakvu procenu štete s obzirom da ?e visina štete u velikoj meri zavisiti …

Opširnije »