Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo (stranica 67)

Ratarstvo

Silažni kukuruz – veoma je važan izbor hibrida

 Silažni kukuruz – Ishrana silažom je jedan od najracionalnijih na?ina ishrane goveda. Siliranje  je  na?in  konzervisanja  biljaka  vlažnim  putem  koje  se  postiže  pomo?u fermentacije  uz pomo? mikroorganizama  u  odsustvu  vazduha. Cilj je proizvesti kabastu hranu koja sadrži što više energije i belan?evina i kojom se može kvalitetno hraniti stoka kada se ?uva u staji. Da bi ste dobili dobru i …

Opširnije »

Žitni bauljar uništava listove i smanjuje prinos

sumpor kaljenje azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema vlatanje pšenice pšenica tokom koliko azota seme sa tavana

Žitni bauljar – Štetne su larve koje oštećuju mlade useve ozimih žita od septembra do kraja aprila. Najveće štete nastaju na ozimoj pšenici i ječmu i to prvenstveno tokom jeseni, a ponekad i krajem zime i početkom proleća. Larve pored strukova žita buše vertikalni hodnik dubine do 40 cm u kome provode veći deo vremena. One, najčešće tokom noći, izlaze na površinu, …

Opširnije »

Setva kukuruza optimalni rokovi setve

kukuruz sušenje kukuruzna zlatica balans kukuruz otkup etanol kukuruz zahtevi cena bez promene prinos kukuruza

Setva kukuruza – April je mesec kada počinje vegetaciona sezona i sa njom svi radovi u polju. Setva jarih useva je najvažniji aprilski posao, a kako je kukururuz najviše zastupljena jara kultura njemu posvećujemo najviše pažnje. Pre setve smo morali pripremiti zemljište. preporuka je da to bude zimska obrada, sa unošenjem organskog i dela mineralnog hraniva. Azot se unosi do …

Opširnije »

Siva pegavost pšenice se pojavila na njivama

žuta rđa siva pegavost prihrana pšenice faze razvoja

Siva pegavost pšenice – Na pojedinim zasadima pšenice primećena je siva pegavost (Septoria spp.) koja se javlja pri prohladnom vremenu, i u proleće praćenom čestim i obilnim padavinama, kada spore sa biljnih ostataka i samoniklih biljaka zaražavaju mlade biljke pšenice i ječma. Pri povoljnim uslovima, bolest može da se proširi sa donjih listova na gornje kada su i gubici najveći. …

Opširnije »

Mahunarke ovo je njihova godina

pasulJev žižak prosto ko pasulj

Mahunarke ovo je njihova godina – Ovo je Međunarodna godina mahunarki. One mogu biti značajan deo globalne strategije za ublažavanje klimatskih promena, a tlu vraćaju organske materije. Odmah nakon početka međunarodne kampanje podizanja svesti o značaju kinoe u ishrani, FAO iznosi na “globalni sto” i novu grupu namirnica- mahunarke. Posebnu grupu mahunarki koje spadaju u grupu leguminoza čine sušeni grašak, pasulj, leblebije i …

Opširnije »

Kukuruz u zrnu kao bolje rešenje za skladištenje

silosi oprema kukuruz u zrnu razvoj poljoprivrede sačuvajte rod skladišta silos zagrevanje

Kukuruz u zrnu . Cilj sušenja je da se zrnu kukuruza  smanji višak vlage na onoliko vlage koliko je neophodno za latentni život semena.Iz tog razloga sušenje ima značajnu ulogu u skladištenju kukuruza, naročito ako je sadržaj vlage u zrnu iznad 30 %. Način sušenja zavisi od namene zrna .Ako se zrno koristi za ishranu koristi se način sušenja koji …

Opširnije »

Lisna rđa pšenice u nekim regionima

Lisna r?a pšenice – Temperature vazduha doprinele su razvoju bolesti pšenice. Bolesti strnih žita smanjuju prinos u zna?ajnom obimu. Jedna od njih je i rdja. Ova bolest je najzna?ajnija bolest strnih žita, zna?ajnija od pepelnica i pegavosti. Treba pratiti razvoj na listu i postupiti u skladu sa stepenom napada.  Postoje tri prouzrokova?a r?e na strnim žitima: lisna r?a, crna stablji?ina …

Opširnije »

Pipa uljane repice, primeniti zaštitu po preporuci

Pipa uljane repice – Pojavile se jedinke, obilaziti polja i po potrebi primenite zaštitna sredstva. Mala i velika pipa su sivkaste boje, ali se razlikuju po veli?ini i štetama koje izazivaju. Mala repi?ina pipa je znatno brojnija od velike. Javljaju se u prole?e kada je temperatura 9 – 12 ºC. Hrane se liš?em no glavnu štetu ?ine li?inke koje buše …

Opširnije »

KOROVI u pšenici mogu smanjiti prinos

korovi u pšenici korovi borba

 Korovi u pšenici su značajan faktor u ometanju pšenice tokom njenog razvoja. Pored toga što pšenici onemogućavaju normalan razvoj oduzimajući joj prostor, mineralne materije i vodu, onda kada je najosetljivija, korovi prilikom žetve ometaju i onemogućavaju ovu meru,naročito ako su na parceli prisutni robusni korovi kao što je palamida i lapak. Iako je pšenica jedan od prvih useva u kome je …

Opširnije »

Superpšenica – uspeva na slanom tlu

prihrana setva pšenice pšenica organski setva ulaganje pepelnica pšenice bokorenje odlučuje fuzarioza pšenice pšenica faze

Superpšenica  – uspeva na slanom tlu. Prvi put tim australijskih stručnjaka je uspeo da, uvodeći gen tolerancije na salinitet u durum pšenicu, poveća njen prinos za 25%-na slanom tlu. Po prvi put je naučno prikazano kako gen deluje i prvi put je to DOKAZANO i  primenjeno na njivama. Glavni istraživač Dr Rana Muns i dr Ričard Džejms sa Univerziteta CSIRO …

Opširnije »