Thursday 14.11.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo (stranica 65)

Ratarstvo

Sudanska trava za ishranu preživara i konja

sudanska trava travnjak

 Sudanska trava je vredna krmna biljka, odlikuje se visokim prinosom krme koja je dobrog kvaliteta. Poseban značaj ima u ishrani svih preživara i konja, koristi se za, napasanje, ishranu u zelenom stanju, za spremanje senaže i silaže. Sudansku travu treba gajiti u plodoredu.  Seje se najčešće posle strnih žita i đubrenih okopavina, monokulturu treba izbegavati jer iscrpljuje zemljište pa je …

Opširnije »

Folijarna prihrana povećava prinose

siva pegavost šećerna repa setva kvote CERCOSPORA beticola crna repina

Folijarna prihrana –  PRIHRANA KUKURUZA, ŠEĆERNE REPE I SOJE. U toku je zaštita ratarskih useva od korova . Kompanija Nutrileaders poljoprivrednim proizvođačima nudi najsavremeniju folijarnu prihranu koja se odlično kombinuje sa herbicidima i pomaže biljkama da lakše prebrode stres od nepovoljnih vremenskih prilika i zaštitnih tretmana. Nutriamino Plus sadrži aminokiseline i fosfor. Preporučuje se za bolji razvoj korena i brži …

Opširnije »

Setva kukuruza – sačekati pravi trenutak

izbor hibrida silaža hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza folijarna prihrana rastvorom

Setva kukuruza – Na početku setve kukuruza dobro je podsetiti se osnovnih agronomskih činjenica u vezi sa tom proizvodnjom. Savetuje Jean-Paul Renoux, stručni savetnik Opšteg francuskog udruženja proizvođača kukuruza. Setva je pokretač useva i prinosa. Datum i kvalitet semena su odlučujuči kriterijuma za uspešan usev.  Setva kukuruza – sačekati pravi trenutak Vreme setve Kada se bira vreme setve, koje je važno …

Opširnije »

Kukuruz iz sveta ili domaćih instituta ?

kukuruz iz sveta

Kukuruz iz sveta – Pre deset godina, na tržištu kukuruza dominirali su naučni instituti sa udelom od preko 70 posto. Pored Pionira, sa oko 20% udela, ostale kompanije su imale zanemarljiv udeo – KWS oko 4% a ostali ispod jednog procenta. Otvaranjem tržišta kukuruza, konkurencija je postajala sve veća, a njegov kvalitet sve bolji. U novonastalom okruženju na tržištu, instituti su …

Opširnije »

Setva soje, setvena norma i grupe zrenja

soja njena zaštita korovi u soji korovi soja plamenjača setva soje sovica gama

Setva soje, setvena norma – stva soje je u aprilu mesecu, od 15 – 30. aprila. Predusevi mogu doprineti, odnosno odmoći krajnjem urodu, u žetvi. Najbolji predusevi za soju jesu:  strne žitarice  kukuruz  šećerna repa  krumpir PLODOSMENA Treba izbegavati gajenje u monokulturi, setvu nakon uljane repice i suncokreta, posle kukuruza tretiranog jačim dozama atrazina u sušnim godinama. NAJSIGURNIJU, NAJTAčNIJU I …

Opširnije »

Otkup pšenice prema kvalitetu, opet ili .. ?

delta agrar suzbijanje otkup pšenice

Otkup pšenice na osnovu kvaliteta – Svega oko 20 odsto skladištara u Srbiji odvaja pšenicu po kvalitetu, zbog čega je neophodno unaprediti klasifikaciju žitarica, istaknuto je na seminaru „Otkup pšenice na osnovu kvaliteta“ u PKS. Prilikom prijema pšenice uobičajena je praksa da se meri samo masa i vlaga, a nakon toga sva pšenica odlazi u iste ćelije, tako da se …

Opširnije »

Setva kukuruza – koliko zrna po hektaru ?

setva kukuruza

Setva kukuruza – koliko Vam treba semena za jedan hektar? Postoji jednostavan način da odredite broj zrna i kupite onoliko vreća koliko je racionalno.  Jedan hektar  = 10.000 m2.  Kukuruz  sejati  na međuredno rastojanje od 70 cm ( 0.7 m).  Jedan hektar predstavimo u vidu jednog dugačkog reda, 10.000 m2 : 0.7 m = 14.285,71 m.  Broj zrna u  dugačkom …

Opširnije »

PALEŽ KLIJANACA šećerne repe

ispravna mehanizacija repina pipa repina sova ispravna mehanizacija

 Palež klijanaca i propadanje mladih biljaka javlja se kod repe u svim rejonima gajenja a posebno u prohladnim i vlažnim uslovoma. Ovo oboljenje spada među najznačajnije bolesti šećerne repe. Izaziva proređivanje useva, a remeti usporavanje porast i razvoj onih koje odole napadu.  Palež klijanaca često predstavlja faktor minimuma, odnosno osnovni razlog niskih prinosa i nerentabilne proizvodnje šećerne repe. Zbog toga mnoge …

Opširnije »

Šećerna repa, setva, zahtevi biljaka

siva pegavost šećerna repa setva kvote CERCOSPORA beticola crna repina

Šećerna repa, setva – Zahtevi šećerne repe prema zemljištu  Šećerna repa najveći deo prinosa formira u samom zemljištu. Ona je veliki potrošač vode i transformiše veliku količinu kinetičke energije Sunca u energiju organske materije. U prinosu šećerne repe 75% je voda. Da bi se obezbedilo nesmetano debljanje korena, da bi se obezbedile velike količine vode zemljištu se mora posvetiti maksimalna …

Opširnije »

Prihrana pšenice – krajnji rok do faze vlatanja

žuta rđa siva pegavost prihrana pšenice faze razvoja

Prihrana pšenice – prof. dr Miroslav Malešević: Prihranu pšenice završiti do faze vlatanja. Ratari koji do sada nisu obavili prihranu pšenice, to svakako treba da urade kada se zemljište prosuši, kako bi biljkama obezbedili dovoljnu količinu azota. Pre odluke o prihrani ovog useva važno je da odrede u kojoj fazi rasta se sada nalaze biljke. „Pšenice koje su kasnije posejane su …

Opširnije »