Wednesday 24.07.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo (stranica 64)

Ratarstvo

Siva pegavost pšenice se pojavila na njivama

žuta rđa siva pegavost prihrana pšenice faze razvoja

Siva pegavost pšenice – Na pojedinim zasadima pšenice primećena je siva pegavost (Septoria spp.) koja se javlja pri prohladnom vremenu, i u proleće praćenom čestim i obilnim padavinama, kada spore sa biljnih ostataka i samoniklih biljaka zaražavaju mlade biljke pšenice i ječma. Pri povoljnim uslovima, bolest može da se proširi sa donjih listova na gornje kada su i gubici najveći. …

Opširnije »

Mahunarke ovo je njihova godina

pasulJev žižak prosto ko pasulj

Mahunarke ovo je njihova godina – Ovo je Međunarodna godina mahunarki. One mogu biti značajan deo globalne strategije za ublažavanje klimatskih promena, a tlu vraćaju organske materije. Odmah nakon početka međunarodne kampanje podizanja svesti o značaju kinoe u ishrani, FAO iznosi na “globalni sto” i novu grupu namirnica- mahunarke. Posebnu grupu mahunarki koje spadaju u grupu leguminoza čine sušeni grašak, pasulj, leblebije i …

Opširnije »

Kukuruz u zrnu kao bolje rešenje za skladištenje

silosi oprema kukuruz u zrnu razvoj poljoprivrede sačuvajte rod skladišta silos zagrevanje

Kukuruz u zrnu . Cilj sušenja je da se zrnu kukuruza  smanji višak vlage na onoliko vlage koliko je neophodno za latentni život semena.Iz tog razloga sušenje ima značajnu ulogu u skladištenju kukuruza, naročito ako je sadržaj vlage u zrnu iznad 30 %. Način sušenja zavisi od namene zrna .Ako se zrno koristi za ishranu koristi se način sušenja koji …

Opširnije »

Lisna rđa pšenice u nekim regionima

Lisna r?a pšenice – Temperature vazduha doprinele su razvoju bolesti pšenice. Bolesti strnih žita smanjuju prinos u zna?ajnom obimu. Jedna od njih je i rdja. Ova bolest je najzna?ajnija bolest strnih žita, zna?ajnija od pepelnica i pegavosti. Treba pratiti razvoj na listu i postupiti u skladu sa stepenom napada.  Postoje tri prouzrokova?a r?e na strnim žitima: lisna r?a, crna stablji?ina …

Opširnije »

Pipa uljane repice, primeniti zaštitu po preporuci

Pipa uljane repice – Pojavile se jedinke, obilaziti polja i po potrebi primenite zaštitna sredstva. Mala i velika pipa su sivkaste boje, ali se razlikuju po veli?ini i štetama koje izazivaju. Mala repi?ina pipa je znatno brojnija od velike. Javljaju se u prole?e kada je temperatura 9 – 12 ºC. Hrane se liš?em no glavnu štetu ?ine li?inke koje buše …

Opširnije »

KOROVI u pšenici mogu smanjiti prinos

korovi u pšenici korovi borba

 Korovi u pšenici su značajan faktor u ometanju pšenice tokom njenog razvoja. Pored toga što pšenici onemogućavaju normalan razvoj oduzimajući joj prostor, mineralne materije i vodu, onda kada je najosetljivija, korovi prilikom žetve ometaju i onemogućavaju ovu meru,naročito ako su na parceli prisutni robusni korovi kao što je palamida i lapak. Iako je pšenica jedan od prvih useva u kome je …

Opširnije »

Superpšenica – uspeva na slanom tlu

prihrana setva pšenice pšenica organski setva ulaganje pepelnica pšenice bokorenje odlučuje fuzarioza pšenice pšenica faze

Superpšenica  – uspeva na slanom tlu. Prvi put tim australijskih stručnjaka je uspeo da, uvodeći gen tolerancije na salinitet u durum pšenicu, poveća njen prinos za 25%-na slanom tlu. Po prvi put je naučno prikazano kako gen deluje i prvi put je to DOKAZANO i  primenjeno na njivama. Glavni istraživač Dr Rana Muns i dr Ričard Džejms sa Univerziteta CSIRO …

Opširnije »

Kukuruz hibridi koji izabrati za ekstremne uslove

kukuruz šećerac kukuruz hibridi kukuruzni plamenac

Kukuruz hibridi – Preventivne mere   Gajenje tolerantnih hibrida prema patogenim gljivama i insektima je jedna od osnovnih mera u suzbijanju truleži klipa. Iako hibridi mogu varirati u osetljivosti, ne postoji potpuno otporan genotip na trulež klipa. Hibridi sa tanjom komušinom i komušinom koja ne štiti klip u potpunosti su više osetljivi na ružičastu trulež. Hibride koji su osetljivi na trulež …

Opširnije »

Gustina sklopa odredjuje prinos, ekonomski efekat

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza kukuruzna siva divlji sirak kukuruz kvalitet tržište

Gustina sklopa biljaka umnogome odre?uje na?in uzgoja kukuruza, ?ubrenja, zaštite od šteto?ina i naravno PRINOS. Predstavljamo Vam jedan o?igledan primer izra?unavanja broja biljaka po hektaru i željeni razmak izme?u biljaka. Jedan hektar = 10.000 m2. Kukuruz sejati na me?uredno rastojanje od 70cm ( 0.7 m). Jedan hektar predstavimo u vidu jednog duga?kog reda, 10.000 m2 : 0.7 m = 14.285,71 …

Opširnije »

Oranje kvalitet zavisi od raonika, plužne daske

spit u kacu krediti rfv poljo fest traktor kako izabrati konkurs za traktore oranje kvalitet

Oranje kvalitet – Plugovi se koriste za osnovnu obradu zemljišta sa kojom treba da se obezbede najpovoljniji uslovi za rast i razvoj biljaka. Raoni nošeni plug sastoji se iz niza međusobno povezanih delova koji na taj način čine jednu funkcionalnu celinu. Osnovni zadatak pluga kao celine je da vrši oranje zemljišta. Pod oranjem se podrazumeva horizontalno i vertikalno odsecanje trake …

Opširnije »