Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo (stranica 60)

Ratarstvo

SILIRANJE kukuruza kada početi siliranje ?

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza kukuruzna siva divlji sirak kukuruz kvalitet tržište

SILIRANJE  kukuruza – Leto je vreme kada se uzgajivači stoke spremaju za zimu.Određuju broj grla koja će gajiti tokom zimskog perioda i izračunavaju koliko je potrebno spremiti hrane za njih. Jedan od načina spremanja relativno jeftine, kvalitetne hrane je siliranje. 1. Siliranje cele biljke kukuruza   Optimalno vreme za siliranje cele biljke kukuruza je u periodu kada je sadržaj suve …

Opširnije »

Redukovana obrada manje košta, štedi vreme

mehanizacija po meri traktori redukovana obrada

Redukovana obrada – Iskustva u praksi i naučna istraživanja poslednjih godina pokazuju sve veću ravnopravnost redukovane obrade zemljišta i klasičnog dubokog oranja i predsetvene pripreme. Sistem redukovane obrade zemljišta izvodi se jednostavno i brzo, postignuti prinosi pokazuju da su razlike izmedju oranja na 30 cm i redukovane obrade zanemarljive, a da su utrošak goriva, korišćenje mehanizacije i vreme daleko veći …

Opširnije »

GLIFOSATI posle žetve za spremanje njiva

glifosati posle setva pokrivnih zaoravanjeostataka biljni ostaci humus strnjište slama konkurs komasacija razvojni fond ap vojvodine ipard sredstva ljuštenje strništa zaorati slamu

GLIFOSATI posle žetve, na strništima ukoliko  na parceli ima višegodišnjih korova, kao što su divlji sirak, palamida, poponac, pirevina, trska i slično, potrebno je primeniti neki od totalnih herbicida na bazi aktivne materije glifosata, koji će najefikasnije u potpunosti suzbiti problematični korov, ukoliko se pravilno primeni. Količina upotrebe preparata varira u zavisnosti od stepena i vrste zakorovljenosti. Tretiranje se obavlja …

Opširnije »

Biljne vaši na kukuruzu – zaštita

biljne vaši kukuruz stoji

Biljne vaši na kukuruzu su često prisutne, ali retko dovode do značajnog smanjenja prinosa, ali u pojedinim godinama neke vrste ispoljavaju direktnu štetnost. Na kukuruzu mogu da se nađu više vrsta biljnih vašiju, od kojih se samo jedna (Tetraneura ulmi) razvija na korenu, a ostale na nadzemnim delovima( Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum maidis, Rhopalosiphum padi, Sipha maydis i Sitobion avenae).Biljne vaši obrazuju …

Opširnije »

Korovi višegodišnji na strništu – suzbijanje

bubamare štite strnjište korov u povrću korovi korovi višegodišnji

Korovi suzbijanje – Među višegodišnjim korovima na našem području  svakako su najvažniji divlji sirak, zubača, pirika i palamida koji se uglavnom suzbijaju tokom vegetacije, sa više ili manje uspeha, primenom različitih herbicida u višeredim kulturama (kukurz, soja, suncokret, šećerna repa…). Njih karakteriše dubok korenov sistem što zahrteva ozbiljan pristup u primeni agrotehničkih mera i hemijskih mera suzbijanja. Veoma efikasno i …

Opširnije »

Tečni stajnjak prednosti i mane njegovog korištenja

osoka u primeni tečni stajnjak

Tečni stajnjak sadrži hranljive materije u oblicima koji su dostupni biljkama. Hranljiva vrednost sastojaka zavisi od vrste i kategorije životinja, načina uzgoja, vrste ishrane i od vremena i načina iznošenja na poljoprivredne površine. Tečni stajnjak može da sadrži u sebi veću ili manju količinu sredstava za dezinfekciju. Količina ovih sredstava je jedan od ograničavajućih faktora norme tečnog stajnjaka po hektaru. …

Opširnije »

ŽETVENI OSTACI pomažu bogaćenje zemljišta

glifosati posle setva pokrivnih zaoravanjeostataka biljni ostaci humus strnjište slama konkurs komasacija razvojni fond ap vojvodine ipard sredstva ljuštenje strništa zaorati slamu

ŽETVENI OSTACI pomažu – Nakon žetve na njivama ostaju delovi uzgajanih biljaka. Preporuka je da se oni vrate u zemlju i tako poboljšaju organski sastav zemljišta.Tim putem se zemljištu vraćaju korisni minerali. Dajemo Vam tabelu koliko se materije, minerala vraća u zemlju. Vrednost žetvenih ostataka nekih kultura za slede?u setvu/sadnju  koja se zaoru.(prevedeno prema Bedarfsgerechte Düngung in Garten – und …

Opširnije »

Prskalica samohodna u kompaniji “ALMEX”

GASPARDO URAGANO – SAMOHODNA PRSKALICA za visoke biljne kulture! U poslednjih nekoliko godina u Srbiji su se pojavile nove bolesti klipa kukuruza, a zabeležene su i pojave insekata koji prave velike štete. U takvim slu?ajevima efikasnu hemijsku zaštitu mogu?e je posti?i jedino samohodnim prskalicama visokog klirensa, sa ve?im radnim zahvatom, bržim radom, boljim manevarskim osobinama, ve?im rezervoarom i bržim punjenjem. …

Opširnije »

FENDT 1050 – najjači traktor u serijskoj proizvodnji

fendt kosačice senaža setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci

FENDT 1050 – najjači traktor . TEKST ZA LJUBITELJE TRAKTORA. ( Iz arhive ) Jaki postaju još jači. To doista može samo Fendt. Može organizirati prezentaciju novih modela i europsku press konferenciju u dvorcu Schloss Neuschwanstein. No, može i napraviti opet novu seriju velikih traktora. Ovoga puta jako snažnih i velikih. Tristotinjak okupljenih novinara i stručnjaka nije moglo sakriti uzdahe …

Opširnije »

Herbicidi za totalno uništavanje korova

herbicidi

Herbicidi za totalno uništavanje – Višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi kao što su palamide (Cirsium arvense), divlji sirak (Sorghum halepense), poponca (Convolvulus arvensis), pirevine (Agropyrum repens) i ostali veoma su česti korovi naših njiva.  Posle žetve i uklanjanja žetvenih ostataka neophodno je isprovocirati  nicanje korova, putem ljuštenja strništa ili tanjiranja  i sačekati 15 – 20 dana da korovi niknu u što …

Opširnije »