Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo (stranica 50)

Ratarstvo

Trips – štetočina koja zadaje velike probleme

trips koren njegov značaj luk srebrnjak azot

Trips – spadaju u polifagne štetočine, hrane se na brojnim gajenim i korovskim biljkama, a najveće štete pričinjavaju na povrću i cveću u zatvorenom prostoru. Od povrća napadaju: luk, praziluk, paradajz, kupus, krastavac, slatu, tikvice i drugo povrće. U cve?arstvu napadaju veliki broj biljnih vrsta: kane, muškatle, gladiole, karanfili i dr.  Trips – štetočina koja zadaje velike probleme Najštetnije vrste …

Opširnije »

Pepelnica pšenice smanjuje prinose, zaštitite biljke

prihrana setva pšenice pšenica organski setva ulaganje pepelnica pšenice bokorenje odlučuje fuzarioza pšenice pšenica faze

Pepelnica pšenice – U suzbijanju bolesti i štetočina strnih žita veoma značajno mesto imaju hemijske mere. One moraju da budu kako ekološki tako i ekonomski opravdane što nije uvek slučaj. U predhodnom periodu masovna primena pesticida imala je dosta negativnih posledica za životnu sredinu. U današnjoj proizvodnji upotreba hemijskih mera je važan segment integralne zaštite i treba se primenjivati tamo …

Opširnije »

SOJA značaj i hemijski sastav njenog zrna

soja čuvanje soja uvoz soja značaj

SOJA značaj – Soja sadrži puta više probavljivih belančevina nego kukuruz pa je u racionalnoj hranidbi odlična nadopuna kukuruzu. Ne samo da u smesi poboljšava odnos između probavljivih belančevina i ugljikohidrata, nego i poboljšava kakvoću belančevina  Soja je jedna od najstarijih kultiviranih biljaka koja čini velik udio u prehrani, osobito u ljudskoj, uz rižu, bilo kao kuhano zrno ili kao …

Opširnije »

Šećerna repa – sredstva za njenu zaštitu

šećerna repa BOLESTI silaža od šećerne

Šećerna repa – METLICA Tokom proleća se pojavljuju imago i kada otopli se pojavljuje kao leptir koji položi jaja na korov – pepeljugu ali i šećernu repu. Tokom 30 dana se razvijaju gusenice koje se hrane listom biljaka. Kada se pređe granica prirodnog broja mogu u potpunosti da “ogole” biljku i donesu totalnu štetu proizvođaču. U toku godine se pojavljuje …

Opširnije »

Kukuruz bolesti lista tokom razvoja

kukuruz bolesti

Kukuruz bolesti lista – Najvažniji prouzrokovači bolesti lista kod nas su Bipolaris zeicola, Exserohilum turcicum, Kabatiella zeae i Puccinia sorghi. Oboljenja lista smanjuju asimilacionu površinu, direktno utiču na smanjenje proizvodnje ugljenih hidrata koji se čuvaju u zrnu, pa je kod zaraženih biljaka zrno šturo, nedozrelo, što rezultira niskim prinosom. Dodatno je povećana i osetljivost prema prouzrokovačima truleži. Prouzrokovači lista tipa …

Opširnije »

Alltech – Nauka o usevima za modernu poljoprivredu

alltech serbia alltech nauka

Alltech nauka – Alltech® Crop Science je Nauka o usevima i ona obezbeđuje na prirodi zasnovana rešenja za izazove u agronomiji i hortikulturi sa kojima se suočavaju proizvođači širom sveta. Alltech Crop Science ima širok spektar proizvoda koji su izvedeni iz fermentacije kvasca i proizvedeni u najsavremenijim fabrikama širom sveta. Alltech – Nauka o usevima za modernu poljoprivredu Znajući da …

Opširnije »

SUNCOKRET đubrenje na vreme daće rezultate

monokultura suncokret desikacija suncokret đubrenje

SUNCOKRET đubrenje, Suncokret je biljka koja ima velike potrebe u hranljivim materijama.  Ova biljka izgrađuje veliku nadzemnu masu i pri tom troši velike količine hranljivih materija. Oko 80% te nadzemne biomase suncokreta otpada na suvu materiju a svega 20% na seme.Po nekim podacima suncokret,  iz zemljišta iznese, za izgradnju 100 kg semena i odgovarajuće vegetativne mase sledeće količine hranljivih materija: N: …

Opširnije »

KOSAČICE i kondicioneri štede vreme za sušenje

fendt kosačice senaža setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci

KOSAČICE i kondicioneri – Kosidba sena, shodno uslovima i mogućnostima može da se obavlja ručno ili na savremen način upotrebom  namenske mehanizacije. Metod  ručne kosidbe još uvek je zastupljen u našim krajevima, ali prevashodno na malim  površinama, u izrazito ekstenzivnim uslovima uzgoja stoke ili na  planinskim travnjacima i teško  pristupačnim terenima za upotebu mehanizacije. Kosidba zelane mase na ovaj  način …

Opširnije »

DUVAN đubrivo za bolji kvalitet i dobar rod

duvan đubrenje koje djubrivo

DUVAN  ?ubrivo – ?ubrenje za duvan ima višestruki zna?aj, pored ostalog,i zato što se gaji na siromašnim zemljištima. Pri pravilnom ?ubrenju, duvan ne samo da se bolje razvija nego i pove?ava prinos i poboljšava kvalitet, ispoljava ve?u otpornost prema nepovoljnim uslovima spoljne sredine, bolestima i šteto?inama. ?ubrenje duvana treba da se zasniva prvenstveno na prethodno ura?enoj analizi zemljišta na kome …

Opširnije »

Fuzarioze pšenice zahteva pravilnu zaštitu

fuzarioze pšenice proizvodnja semenskog pšenica faze

Fuzarioze pšenice – Ovo obolenje se javlja u jačem intenzitetu pojedinih godinan kada može i znatno smanjiti prinos gajene biljke. Simptomi su u vidu propadanja klijanaca,truleži korena i prizemnog dela stabla,uvenuća biljka i uginjavanja klasova.Najveće štete od fuzarioza nastaju u uslovima stresa za razvoj pšenice. Snežna plesan se javlja rano u proleće,  u  oazama gde je tokom zime bio deblji …

Opširnije »