Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo (stranica 40)

Ratarstvo

Lucerka dobar rast korena obezbeđuje prinos

lucerka korovi bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu pilirano seme

Vreme je setve, ono što je važno pri zasnivanju lucerišta je da ima lucerka dobar rast korena koji će joj dati dobru osnovu da njen razvoj. Lucerka pripada višegodišnjim leguminozama. Period eksploatacije je od 5-7 godina. Visina stabiljke je oko 80 cm. Obezbeđuje oko 80 t/ha zelene mase ili oko 20 t/ha sena. Prosečan sadržaj sirovih proteina u suvoj materiji …

Opširnije »

Korovi su uporni borci – oprezno sa zaštitom

bubamare štite strnjište korov u povrću korovi korovi višegodišnji

Korovi  – oprezno sa zaštitom. Veliki problem u proizvodnji voća, povrća i ratarskih kultura predstavljaju korovi. Gotovo da nema njive koja nema divljeg sirka, palamide, ambrozije i zubače. Divlji sirak (Sorghum halpense). Korov koji se razmnožava i semenom i vegetativnim putem (rizomom). Jedna biljka može doneti na stotine semena koje zadržava klijavost godinama. Danas na tržištu postoje kvalitetni herbicidi za …

Opširnije »

HELJDA uslovi gajenja i ekonomska isplativost

heljda uslovi gajenja helda drugi usev

HELJDA uslovi gajenja – Setva heljde se obavlja kada se zemljište zagreje na temperaturi od 15°C. U našim ravničarskim predelima to je period kraj aprila i početak maja, a u brdsko planinskim rejonima prva polovina juna. Kao postrni usev heljda se može sejati i kasnije-do polovine jula. Seme heljde treba da je krupno, zdravo, čisto od korova , klijavosti od 90%. …

Opširnije »

Šećerna repa siva pegavost lista je opasna

siva pegavost šećerna repa setva kvote CERCOSPORA beticola crna repina

Šećerna repa – Vlažno vreme i porast temperatura će doprineti pojavi bolesti. Pojavili su se prvi znaci sive pegavosti lista.Veoma je važno pratiti razvoj bolesti i primeniti sredstva za zaštitu na vreme. Uvek je bolje delovati preventivno.  Da bi ostva­ri­li vi­so­ke i sta­bil­ne pri­no­se i vi­sok sa­dr­žaj še­će­ra u ko­re­nu še­ćer­ne re­pe (di­ge­sti­ja), neo­p­hod­no je sa­?u­va­ti li­snu ma­su od eko­nom­ski …

Opširnije »

Siva pegavost pšenice preti mladim biljkama

sumpor kaljenje azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema vlatanje pšenice pšenica tokom koliko azota

Siva pegavost pšenice preti . Septoria tritici prouzrokovač sive pegavosti pšenice može da izazove velike štete u proizvodnji pšenice. Ukoliko je prisutan veći intenzitet zaraze smanjenje prinosa može biti od 20-30%. Do jače pojave bolesti dolazi ako su usevi gušći, više đubreni azotnim đubrivima i usled povoljnih meteoroloških uslova za razvoj bolesti ( veća vlažnost i temperatura). Simptomi bolesti se javljaju …

Opširnije »

TRANSPIRACIJA VODE u toku vegetacije biljaka

tenziometar aparat transpiracija vode

TRANSPIRACIJA  VODE Količina transpirisane vode u toku vegetacionog ciklusa biljaka karakteriše “relativnom potrošnjom”, odnosno količinom vode potrebne za proizvodnju 1kg. suve materije. U ovom slučaju radi se znatnom većim količinama od onih koji se nalaze u biljkama u momentu berbe ili žetve. Koeficijent transpiracuje se izračunava između potrošnje transpiracijom i proizvedene suve materije.  Primenu koeficijenata transpiracije u obračunima za navodnjavanje …

Opširnije »

Košenje lucerke maksimalan kvalitet uz kosačicu

lucerka korovi bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu pilirano seme

Košenje lucerke  uz kosačicu. Lucerka je najvažnija višegodišnja leguminoza na našim prostorima. Glavni razlog zbog kojeg se veliki broj proizvođača odlučuje da na svojim parcelama gaji ovu vrstu jeste pre svega visok prinos kvalitetnog sena. U tri do četiri otkosa godišnje, ukupna produkcija suve materije kod ovih vrsta kreće se i preko 15 tona po hektaru. Dobijeno seno, u zavisnosti …

Opširnije »

UREA kao vrsta đubriva, njene osobine

bokorenje urea kao tritikale psenica pojava azotne depresije otpornost pšenice

UREA kao vrsta đubriva – đubrenje poljoprivrednih kultura je neophodna. Jedno od đubriva koje se koristi je urea. Predstavićemo Vam njene osnovne karakteristike i način primene. Osobine: Urea (karbamid, mokraćna kiselina) je organsko jedinjenje, a po hemijskom sastavu je diamid ugljene kiseline. To je veoma koncentrovano azotno đubrivo sa 46 % azota. Sadržaj azota u 1 kg UREE jednak je …

Opširnije »

Kukuruz nedostatak azota u biljkama

kukuruz afla djubrenje kukuruz nedostatak bolest kukuruza fuzariozna

Kukuruz nedostatak azota – Nedostatak azota kod kukuruza može se uočiti na sledeći način: biljke su tanke a listovi bledo zeleni. Pri nedostatku ovog elementa rast biljaka kukuruza se usporava, biljke dobijaju bledozelenu ili žutozelenu boju. Vizuelne promene pri nedostatku azota u periodu intenzivnog rasta uočiće se, najpre kada listovi kukuruza počnu da žute od vrhova listova, zatim se žutilo …

Opširnije »

BELA SIVA trulež suncokreta tokom sezone

bela siva triulež suncokret bolesti

BELA  SIVA TRULEŽ SUNCOKRETA – Bela trulež suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum ) je oboljenje suncokreta rašireno u svim rejonima gajenja ove biljke. U vlažnim godinama nisu rijetke zaraze od 15-20, pa i 50 %. Ovaj pathogen je polifagni parazit. Napada sve organe suncokreta u svim fenofazama njegovog razvoja. U zavisnosti od fenofaze razvoja suncokreta u kojoj je biljka napadnuta, razlikuje se …

Opširnije »