Tuesday 23.04.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo (stranica 4)

Ratarstvo

SUNCOKRET setva uz preventivnu zaštitu semena

suncokret setva medna fitotoksičnost setva u srbiji suncokret plamenjača

Suncokret setva – Kod ranih hibrida  je smanjenje prinosa slabije izraženo sa kasnijom setvom. Vremenom setve kod hibrida kraće vegetacije može se uticati i na izbegavanje nepovoljnih činilaca (vremenski uslovi, bolesti i štetočine) u kritičnim fazama razvoja biljke prema tom faktoru. Ranija setva u odnosu na kukuruz. Optimalno vreme setve za standardne hibride je treća dekada marta i prva dekada aprila, …

Opširnije »

Kukuruz – kako pronaći pravi odnos kvantitet – kvalitet

kukuruz sušenje kukuruzna zlatica balans kukuruz otkup etanol kukuruz zahtevi

Kukuruz kako pronaći odnos kvalitet – kvantitet? Ratari su uvek u dilemi – prinos kukuruza viši od 10 tona ili dobiti kvalitetno zrno? Može Vam pomoći u odgovoru na ovu dilemu sledeći tekst. Pronaći kompromis između kvantiteta i kvaliteta. Kvalitet žetve zavisi koliko od uslova sušenja i skladištenja toliko i od stadijuma žetve. Poljoprivredni proizvođač će dakle dati prednost pronalaženju …

Opširnije »

Suzbijanje korova u strnim žitima ovog proleća

pšenica napad suzbijanje korova

SUZBIJANJE KOROVA U STRNIM ŽITIMA – Pojava korova u strnim žitima dovodi do značajnog smanjenja prinosa ( 10-15 %). Osim smanjenja prinosa stvaraju se probleme prilikom žetve, kao i pojavu raznih bolesti i štetočina na usevima kao prelazni domaćini. Korove delimo na: širokolisne i i uskolisne (travne), a daljom podelom na: jednogodišnje (razmnožavaju se semenom) i višegodišnje (razmnožavaju se vegetativno …

Opširnije »

Gustina setve kukuruza – koliko biljaka za siguran prinos na jesen

fosfor manjak plodored gustina setve

Gustina setve kukuruza – Prva komponenta prinosa je broj biljaka po jedinici površine. Setvom kukuruza na postavljeno – planirano rastojanje treba da se stvore uslovi za željeni broj biljaka u žetvi. Hibridi kukuruza poseduju različita biološke osobine i za postizanje željenih prinosa zahtevaju različite gustine u žetvi. Stoga je veoma važno da proizvođači ispoštuju preporučene sklopove zadate od strane selekcionera za …

Opširnije »

Korovi u pšenici “kradu” vodu i hranljive materije

tatula korov korovi u pšenici

Korovi u pšenici nakon setve pšenice predstavljaju veliki problem jer uzimaju korisne materije pšenici i ometaju njen fizički razvoj. Dominantni korovi u pšenici poređani prema zastupljenosti su sledeći: Zimsko-prolećni aspekat: stellaria media, veronica hederifolia, fumaria officinalis, galium aparine, lami um spp., adonis aestivalis, fumaria officinalis, sinapis arvensis Prolećno – letnji aspekat: cirsium arvense, convolvulus arvensis, bilderdyikia convolvulus, polygonum persicaria, polygonum …

Opširnije »

Silosi oprema za skladištenje – Konkurs AP Vojvodina

silosi oprema kukuruz u zrnu razvoj poljoprivrede sačuvajte rod skladišta silos zagrevanje

Silosi oprema za skladištenje – Sve veći prinosi po hektaru često pred poljoprivrednike postave problem – gde to sve spremiti? Ako prodaju u žetvi, cena je niska, ako proizvode skladištite možete prodati kada je cena povoljnija i obezbeđuje veći prihod. Nudi Vam se mogućnost da izgradite skladišta. Povoljni krediti Vam se nude – kamata 1,5% na godišnjem nivou (uz valutnu …

Opširnije »

Biopreparati protiv imunosistema kod štetnika

biopreparati

Biopreparati  protiv imunosistema – Stalna borba između poljoprivrednika i štetočina koji nanose velike finansijske štete. Upotrebljavaju se hemijske materije za ubijanje i smanjenje broja štetnika. Vremenom, nakon duže primene insekticida štetnici stiču imunitet i tako se borba nastavlja. Na Univerzitetu u Novosibirsku su nakon istraživanja uspeli da stvore biopreparat koji slabi i čak uništava imuni sistem insekata Insekti postaju otporni …

Opširnije »

Repina pipa napada biljke sa dva kotiledona

ispravna mehanizacija repina pipa repina sova ispravna mehanizacija

Repina pipa – Visoke temperature su izmamile i štetnike iz zemljišta. Temperature više od + 16 C pogoduje REPINOJ PIPI da počne i da leti i tako lakše dospeva do novih repišta. Primenite zaštitna sredstva po potrebi. Nakon setve šećerne repe proizvođače upozoravamo na redovite preglede setvenih površina na prisutnost značajnog štetnika – repinu pipu. Repina pipa (Bothynoderes punctiventris) je veliki …

Opširnije »

Suzbijanje korova u lucerištu, pre i posle kretanja vegetacije

lucerkina buba zimsko prskanje

Suzbijanje korova – Tokom zime biljke se spremaju da na prvi znak proleća krenu u razvoj. Nažalost to čekaju i korovi, tako da lucerišta veoma često ne traju više godina nego se zakorove ili jednostavno iščeznu. kako to sprečiti – pravovremenom zaštitom i tokom zime. SUZBIJANJE KOROVA U LUCERKI U TOKU ZIMSKOG I RANO-PROLEĆNOG PERIODA Kod nas je lucerka najvažnija …

Opširnije »