Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo (stranica 30)

Ratarstvo

HHO gas za uštedu i bolju efikasnost motora

hho gas

HHO gas za uštedu – „HS-VG“ namenjen je za proizvodnju “HHO” gasa, dodatnog goriva za sve tipove dizel, benzinskih, plinskih i drugih motora sa unutrašnjim sagorevanjem goriva. Ugradnjom „HS-VG“ u vozilo ostvarujete uštedu glavnog pogonskog goriva od 10 do 30 %. „HS-VG“ za rad koristi napon 12 V i 24 V jednosmerne struje sa vozila. „HS-VG“ troši destilovanu ili čistu …

Opširnije »

Vreme berbe kukuruza određuje vlaga zrna

zastoj kombajna vreme berbe

Vreme berbe kukuruza je uslovljeno sadržajem vlage u zrnu. Pri ručnoj kao i berbi beračima berba se obavlja u punoj zrelosti. Puna zrelost se određuje na osnovu najnižeg sadržaja vlage u zrnu, odnosno pri količini vlage koja omogućava bezbedno čuvanje kukuruza u koševima. U savremenoj proizvodnji kukuruza, kakvoj svi težimo, gde je berba mehanizovana potpuno, berba se obavlja u tehnološkoj …

Opširnije »

OVAS (zob) je dobra za ishranu stoke

ovas zob ovas biljka

Ovas (Zob) je vrlo stara ratarska biljka koja se  koristila  za pravljenje hleba, a danas u ljudskoj ishrani se koristi dosta manje. Najveći deo proizvedenih količina ovsa se koristi za ishranu stoke, i u industrijskoj preradi. Ovas nema velikih zahteva za toplotom, klijanci su izdržljivi u proleće, podnose niske temperature, ali u toku leta kada su visoke temperature i suša, …

Opširnije »

Klijavost semena – važan faktor prinosa kultura

primingovano poljska klijavost premingovano seme klijavost semena đubrenje depozitorima ph vrednost organsko seme

Klijavost semena – Porast prinosa prati povećana poljska klijavost semena pri njenoj optimalnoj količini. Na poljsku klijavost semena veliki uticaj imaju zemljišni i meteorološki uslovi koji se ostvaraju u periodu setva – nicanje. S toga je veoma bitno znati optimalne temperature, vlažnost i aeraciju setvenog sloja zemljišta da bi se povećala poljska klijavost semena.  Na osnovu ovih pokazatelja treba menjati …

Opširnije »

Krmne ozime kulture daju hranu na proleće

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Krmne ozime kulture – Nedostatak padavina i visoke temperature su značajno smanjile prinose gajenih biljaka, pa i krmnih kultura. Da bi umanjili ovakav negativan uticaj suše i nedostatak krmnog hraniva, potrebno je obaviti jesenju setvu krmnih vrsta, jer one mogu u rano proleće dati odgovarajuće prinose zelene krme. Stočni kelj – Seje se od početka septembra do sredine oktobra. Količina …

Opširnije »

Kvalitet zrna pšenice donosi više u džep poljoprivrednika ?

cene raduju bolesti žita fendt kombajni durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu fuzarioza kvalitet zrna otkup 20 dinara

Kvalitet zrna pšenice  određuje kakvo brašno meljemo, kakav hleb jedemo. Više godina se u Srbiji vodi bitka da se pšenica razvrsta po kavlitetu ali … Na svetskom tržištu se vrednuje kvalitet zrna pšenice sa više od 12 % proteina i cena je za 6 – 10 US dolara po toni viša. Naši mlinari moraju da upotrebe kvalitetno zrno u proizvodnji …

Opširnije »

Struja od vetra – vetrena turbina, mala investicija

generator struja od vetra

Struja od vetra – Porodični vetrogenerator – Liam F1 je mala vetrena turbina koja godišnje može da proizvede do 2.500 kilovata. Naročito zahvalan za mesta gde je električna mreža nepristupačna ili njeno dovođenje zahteva neuporedivo veće ulaganje od investiranja u vetrogenerator. Najčešći vid korišćenja obnovljivih izvora energije u svetu čini energija vetra. Visoka cena fosilnih goriva i njihova ograničenost otvara širok …

Opširnije »

Kombajn u soji, kako je pravilno

soja sorte gustina setve ekstruder soja krečnjak rešava kombajn u soji soja izvoz soja suša soja gmo

Kombajn u soji – Zbog velikih gubitaka koji dostižu i do 20%, žetva je najveći problem u proizvodnji soje. Nedostatak odgovarajućih kombajna i nepravilno podešavanje žitnih kombajna prilikom žetve soje glavni su razlozi većih gubitaka naročito na neravnom zemljištu. Ako se tome doda i suša koja je pratila ovogodišnju proizvodnju jasno je zašto pitanju podešavanja kombajna za žetvu soje treba posvetiti …

Opširnije »

Degradacija zemljišta i kako je umanjiti

degradacija zemljišta

Degradacija zemljišta koje je jedan od najvažnijih prirodnih resursa. Ono je teško obnovljivo prirodno bogastvo i od neprocenjive koristi za čovečanstvo. Služi za obezbeđenje hrane i prečišćavanje vode, na njemu se čuvaju genetski resursi svih oblika života na planeti i obezbeđuje neophodan životni prostor. Poljoprivreda postaje sve intenzivnija, pa se sve više gube fizičke karakteristike zemljišta. Zemljišta su sve manje plodna …

Opširnije »

Oporezivanje prihoda od poljoprivrednih usluga

oporezivanje prihoda

Oporezivanje prihoda od poljoprivrednih usluga             Prihodi od poljoprivrede i šumarstva mogu se ostvarivati po osnovu prodaje poljoprivrednih proizvoda i proizvoda šumarstva, kao i po osnovu pružanja poljoprivrednih usluga. Poljoprivrednim uslugama smatraju se uzgoj i razmnožavanje životinja (osim onih koje žive u vodi) i uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada, kao na primer : uzgoj krava, bikova, konja, ovaca, koza, svinja, …

Opširnije »