Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo (stranica 30)

Ratarstvo

Bolesti lucerke tokom perioda gajenja

lucerka korovi bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu

BOLESTI LUCERKE – Prouzrokovači bolesti lucerke stvaraju oštećenja manjeg ili većeg stepena i dovode do delimičnog ili potpunog propadanja biljaka. Posledice tih oštećenja su gubici u prinosu i smanjenju hranidbene vrednosti biljne mase. Zatim, smanjuju asimilacionu površinu lista, dovode do gubitka lisne mase, nedozrevanja semena, prisustva primesa ištetnih materija, kao posledica prisustva patogena na biljci. Neki od prouzrokovača bolesti, izazivaju poremećaje …

Opširnije »

Silos zagrevanje pšenične mase u toku skladištenja

silosi oprema kukuruz u zrnu razvoj poljoprivrede sačuvajte rod skladišta silos zagrevanje

SILOS ZAGREVANJE PŠENIČNE MASE  – Svi oblici samozagrevanja uskladištene pšenice nastaju kao rezultat biohemijskih procesa u zrnu, mikrobioloških procesa na površini zrna i zbog aktivnosti insekata. Koji je od ovih faktora uticajniji, predmet je mnogih ispitivanja. Utvrđeno je da se fiziološki procesi, a sa tim i samozagrevanje pšenice, odvija i u potpuno sterilnim uslovima, ali sa znatno slabijim intenzitetom. Prema tome …

Opširnije »

Optimalan rad motora i transmisije Fendt 500 Vario

silaža kvalitet senaža silo rovovi inokulanti za perko setva

Optimalan rad motora i transmisije  – Serija Fendt traktora 500 Vario, modeli 512, 513, 514 i 516 zadovoljavaju performanse ranga od 125 do 165 konjskih snaga. Traktori Vario 500 pogonjeni su motorima s četiri cilindra Deutz radne zapremine 4,04 litara. Sistem ubrizgavanja goriva podrazumeva četiri ventila po cilindru i sistem ubrizgavanja  Common Reil  čime se u najvećem modelu 516 obezbeđuje maksimalna …

Opširnije »

Fosfor manjak utiče na bolesti biljaka i prinos

fosfor manjak plodored gustina setve

Fosfor manjak – na nekim njivama uočena je promena boje lisne mase kod useva posejanih pre optimalnog roka. Simptomi pojave crvenkaste nijanse listova ukazuju na nedostatak fosfora u zemljištu. Ovakva pojava je česta u jesen i rano proleće a  intenzivnija u mikrodepresijama gde je duže zadržavanje vode pogotovu na parcelama gde je seme plitko posejano a biljka je sa slabije razvijenim …

Opširnije »

RIZOMANIJA-bolest šećerne repe odnosi profit

rizomanija

Rizomanija je bolest  šećerne repe, prvi put  otkrivena i  opisana 1954.godine u Italiji. Utvrđena je i u većini zemalja Evrope, Amerike i u mnogim državama Azije u kojima se gaji šećerna repa. Kod nas je prvi put otkrivena 1971. godine  u Sremu u okolini  Sremske  Mitrovice (La?arak),  Masovne štete nastaju od 1978. godine. Rizomanija spada među najštetnije bolesti šećerne repe, …

Opširnije »

Značaj primene sumpora za pravilan rast

l.a.t. borealis značaj primene

Značaj primene sumpora – Biljke iz zemljišta usvajaju sumpor u obliku sulfata. Kao i nitrat, sulfat je rastvorljiv u vodi i tokom zimskih meseci se može isprati u dublje slojeve zemljišta. Ako je tokom zime bilo dosta padavina i ako su zemljišta laka, plitka i siromašna humusom, ili teža pa se sporo zagrevaju, biljci će biti pristupačne samo male količine sumpora. …

Opširnije »

KUKURUZ suša, primena pravilne agro – tehnike

kukuruz suša plesnivost gubitak u poljoprivredi crvenilokukuruza

KUKURUZ suša – Poslednjih godina suša je česta pojava u našoj zemlji. Jaka suša, kao što je to slučaj prošlih i ove godine, ima negativne posledice i u velikoj meri redukuje prinos kukuruza i smanjuje njegov kvalitet. Kako bi se sprečili ili pak ublažili njeni štetni uticaji, merama borbe protiv suše mora se ozbiljno pristupiti. Navodnjavanje je najefikasnija mera borbe protiv …

Opširnije »

ZEMLJIŠTE našoj deci da ostavimo zdravo

zakup državnog zemljišta obećanja ministra novac za integrisani sistemi zemljište našoj država je gazdinstva u srbiji postrna setva registracija gazdinstava

Zemljište  našoj deci – zemljište je jedan od najvažnijih prirodnih resursa. Ono je teško obnovljivo prirodno bogastvo i od neprocenjive koristi za čovečanstvo.Služi za obezbeđenje hrane i prečišćavanje vode, na njemu se čuvaju genetski resursi svih oblika života na planeti i obezbeđuje neophodan životni prostor. Poljoprivreda postaje sve intenzivnija, pa se sve više gube fizičke karakteristike zemljišta. Zemljišta su sve …

Opširnije »

STAJNJAK NA GAZDINSTVU količine i primena

stajnjak na gazdinstvu stajnjak pravilan proizvodnja stajnjaka stajnjak lagerovanje

STAJNJAK NA GAZDINSTVU Na proizvodnju stajskog đubriva na poljoprivrednom gazdinstvu imaju uticaja:vrsta,težina i broj grla, način ishrane (letnji ili zimski), količina i vrsta prostirke, i način čuvanja đubriva. Najveće količine stajnjaka u toku godine se dobiju od goveda oko 10.000 kg, a znatno manje od svinje do 1.500 kg ,a još manje od ovaca do 500 kg. Ukupna količina stajnjaka koja …

Opširnije »

Obrada zemljišta određuje dobar prinos

parapodzoli obrada zemljišta aeracija njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla sistematska kontrola plodnost zemljišta kalcijum u

Obrada zemljišta – Zemljište je važan vegetacioni činilac i ima presudnu ulogu u razvoju kulturne biljke, naravno u sadejstvu i skladu sa ostalim klimatskim vegetacionim činiocima: svetlost, toplota, vlaga, vazduh. Pravovremena osnovna obrada zemljišta i pravilna primena organskih i mineralnih đubriva su veoma važni činioci koji utiču na visinu i kvalitet prinosa gajenih biljaka. Jesenje obrađivanje oranice je osnovno i …

Opširnije »