Tuesday 23.04.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo (stranica 3)

Ratarstvo

Sumpor nužan za dobar prinos kultura

setva optimalnipšenica kvalitet organska spelta razmena sumpor nužan setva pšenice suzbijanje bolesti pšenica uslovi

Sumpor nužan – sumpor  spada u red makro hranljivih konstitucionalnih elemenata. Biljkama je pristupačan isključivo jedino u sulfatnoj formi. Uloga sumpora u biljkama je višeznačna: ulazi u sastav aminokiselina i proteina, enzima, održava ravnotežu anjona i katjona, ulazi u sastav različitih staničnih faktora, ima važnu rolu (ulogu) u većini biohemijskih procesa. Sumpor nužan za dobar prinos kultura Sumpor je potreban …

Opširnije »

Kukuruz šećerac donosi veću zaradu ratarima

kukuruz šećerac kukuruz hibridi kukuruzni plamenac

Kukuruz šećerac se koristi za ljudsku ishranu u mlečnoj fazi razvoja, kada je zrno nežno, sočno i slatko. Šećerac je jedna od najpopularnijih povrtarskih kultura u zemljama gde postoji tradicija proizvodnje i potrošnje, a potrošnja se iz godine u godinu povećava u većini zemalja širom sveta. Kukuruz šećerac dobro uspeva na prirodno plodnim, strukturnim, humusnim i dubokim zemljištima koja su …

Opširnije »

Ječam pegavost – kako se izboriti sa bolešću biljaka

pivarski ječam ozimi ječam pegavost dan polja

Ječam pegavost – Toplo vreme je omogućilo da se aktiviraju i štetnici na poljima. Primećeno je prisustvo pegavosti ječma u većem intezitetu. Gljiva se održava i prenosi semenom i žetvenim ostacima. Simptomi koje prouzrokuje gljiva su nekrotične pege i crtice, koje se povećavaju pa se javlja karakteristična mrežavost. Oko mrežice se javljaju hlorotični oreoli. Ukoliko dođe do rane infekcije biljke su …

Opširnije »

Sjajnik uljane repice – zaštitite mlade biljke

uljana repica krmne repice lisna osa uljane sjajnikuljane repice

Sjajnik uljane repice – Štete koje čini mogu dostići i 50% od prinosa. Ova značajna štetočina uljane repice prezimljava kao odrastao insekt i na proleće čim temperatura zemljišta bude veća od 8ºC a vazduha 12ºC može se naći na cvetovima maslačka. Ima jednu generaciju godišnje. Na uljanu repicu prelazi kad se formiraju cvetni pupoljci i hrani se polenom. Napadnuti cvetovi pupoljci …

Opširnije »

OSOKA za prihranu biljaka azotom i kalijumom

sumpor kaljenje azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema vlatanje pšenice pšenica tokom koliko azota

OSOKA za prihranu – Osoka predstavlja tečno organsko đubrivo koje nastaje od tečnog dela stočnih ekskremenata, tečnosti iz stajnjaka, vode dospele iz atmosfere i one koja se utroši za pranje staja. Hemijski sastav je različit. U proseku sadrži 0,1-0,4% N, 0,01% P2O5 i 0,3-1,0% K2O. Obzirom na to da se fosfor u osoci nalazi u tragovima za osoku se kaže …

Opširnije »

SETVA bez obrade, koje su prednosti i mane

ozima sovica saveti stručnjaka gustina setve

SETVA bez obrade, prilike su promenile i način obrade zemljišta pred setvu. Primenjuju se tehnike koje kvalitetno izvrše predsetvenu pripremu, ali uz minimum utroška goriva, mehanizacije i vremena. Minimalizacija obrade zemljišta – Minimalizacijom se smanjuje obrada zemljišta na potreban minimum. Ona ima dva vida: 1. Redukovanje dubine zahvata na minimum uz obrađivanje pojasa na proizvodnoj površini. 2. Minimalizacija broja zahvata na jedan …

Opširnije »

Prihrana useva, kada je pravo vreme?

prihrana useva u šabac sejačica jesenja setva sajam poljoprivrede

Prihrana useva pšenice se približava. Setva je jesenas bila otežana, sejalo se i u decembru mesecu. Sada je na njivama stanje raznoliko – tek iznikla pšenica sa 2 lista, dok za razliku od toga neke pšenice već bokore. Đubrite posmatrajući fazu biljke i analize zemljišta koju ste izvršili pre setve, nema jedinstvenih saveta – pratite faze razvoja pšenice. Da li …

Opširnije »

Travne smeše za dobru hranu domaće stoke

ugljeni travnjak kako zasnivanje ekološke kuće travne smeše đubrenje travnjaka

Travne smeše za proleće. Vreme je setve.  Prošla godina je stočarima uskratila hranu za stoku jer je suša skoro uništila useve. Pravilno izbalansiranim odnosom trava i leguminoza u smeši životinjama se obezbeđuje kvalitetan obrok i sa aspekta energetskih i proteinskih potreba. Poseban značaj kada je u pitanju kvalitet biljne mase na travnjacima imaju leguminozne biljke. Visokim sadržajem proteina, minerala i karotina …

Opširnije »

Koren njegov značaj, korenske dlačice

trips koren njegov značaj luk srebrnjak azot

Koren njegov značaj –  Jedna od osnovnih uloga korena je usvajanje mineralnih materija. Stoga su njegova fiziološka aktivnost i razvijenost od velikog značaja za obezbeđenje biljaka mineralnim materijama.  Životna aktivnost, građa, moćnost korenovog sistema zavisi od osobina biljaka i niza ekoloških činilaca. Apsorpcionu sposobnost korena u velikoj meri povećavaju korenske dlačice. One mogu površinu korena da povećaju čak i za deset …

Opširnije »

Zob je samooplodna, zahvalna za gajenje

ovas zob ovas biljka

Zob za gajenje – Zob ili ovas (Avenia sativa) spada u porodicu trava. Korijen se sastoji od primarnog (tri korijenčića) i sekundarnog korijenovog sistema, koji je jako dobro razvijen, prodire duboko u tlo (do 2 m) i ima veliku sposobnost usvajanja hraniva. Stabljika je šuplja, visoka 60-120 cm, sastavljena 5-6 nodija. List zobi sastoji se od lisnog rukavca i lisne plojke, …

Opširnije »