Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo (stranica 20)

Ratarstvo

PETKUS sušare štede Vaše vreme i novac

petkus sušare

PETKUS sušare – Ove godine berba je bogata, treba spremiti rod u silose. Da bi bili sigurni da će zrno ostati kvalitetno potrebno ga je skladištiti sa niskim stepenom vlage. To Vam nude PETKUS sušare kontinualnog protoka zasnovane na savremenom dizajnu promenljive geometrije kanala kroz koje struji topao vazduh što ih čini energetski najefikasnijim uz ravnomerno sušenje zrna a koriste se …

Opširnije »

Sejačica – važno je pravilno podešavanje, transport

prihrana useva u šabac sejačica jesenja setva sajam poljoprivrede

Sejačica – Postojeće mašine u proizvodnji kukuruza su tehnički i tehnološki zastarele. Prosečna starost priključnih mašina je preko 20 godina, a beračima i samohodnim kombajnima 15 do 17 godina. Trenutno je poljoprivrednoj proizvodnji potrebno od 320.000 do 350.000 jedinica različitih poljoprivrednih mašina. Ekonomičnija proizvodnja kukuruza je pored izmene strukture proizvodnje, povećanjem površina pod semenskim, silažnim i kukuruzom šećercom moguća i …

Opširnije »

Oranje ili redukovana obrada – prednosti mane

novac za sajmovi tanjiranje traktor oranje ili redukovana konkurs prosperitati mašinski prsten sremski poljoprivredni

Oranje ili redukovana obrada – Osnovna obrada zemljišta uglavnom zavisiti od tipa zemljišta, preduseva, dubine obrade zemljišta pod predusevom, stanja zemljišta, ekonomske opravdanosti. Dubina obrade na „normalnim“ zemljištima ne mora biti veća od 25 cm, dok na težim zemljištima obrada bi mogla biti i dublja. Ako je za predhodni usev obrada bila kvalitetna i duboka, onda dubina obrade za pšenicu …

Opširnije »

SUZBIJANJE bolesti semena strnih žitarica

setva optimalnipšenica kvalitet organska spelta razmena sumpor nužan setva pšenice suzbijanje bolesti pšenica uslovi

SUZBIJANJE bolesti semena. Malo vremena je preostalo do setve. Seme strnih žita je podložno napadu specifičnih bolesti koje se manifestuju u toku formiranja zrna u klasu. Neke od njih su veoma štetne i mogu kompromitovati celokupnu proizvodnju, a simptomi su veoma različiti. Glavnica pšenice (Tilletia tritici), potpuno uništava unutrašnjost zrna koje se pretvara u crnu masu spora /trula riba/. Kod …

Opširnije »

Energija biomase može zagrejati Vaše domove

biomasa ušteda slama za gradnju energija biomase

Energija biomase pruža velike mogućnosti za uštedu i zagrevanje prostorija korištenjem praktično “otpada” sa njiva. Prilikom gorenja dobijamo kvalitenu “zelenu” energiju uz manje pepela, manje potrebnog skladišnog prostora. Više informacija u članku dipl. ing. Dragana Kolčića, PSSS Zaječar. Biomasa je najstariji izvor energije koji je čovek koristio i predstavlja zajednički pojam za brojne, najrazličitije proizvode biljnog i životinjskog sveta. Biomasa je …

Opširnije »

Plesnivost klipa kukuruza i mere zaštite

kukuruz suša plesnivost gubitak u poljoprivredi crvenilokukuruza

Plesnivost klipa kukuruza je oboljenje koje predstavlja najveći problem u proizvodnji i skladištenju kukuruza. Problem počinje u polju, a završava se u skladištu. Najčešći uzročnici plesnivosti klipova kukuruza su gljive (Aspergillus, Fusarium, Penicilium, Cladosporium) koje proizvode mikotoksine. U poslednje vreme plesnivost se povremeno javlja u jačem intenzitetu, u koševima, s prosečnim štetama oko 10%. Indirektni gubici mogu biti još veći, jer …

Opširnije »

Tritikale dobro podnose sušu – jesen je blizu!

fendt kosačice senaža setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci

Tritikale  dobro podnose sušu  – Tritikale je hibrid pšenice i raži koji objedinjuje pozitivne osobine i jednog i drugog žita. Ove jeseni možda TRITIKALE !! Posebna vrednost tritikalea se ogleda u većem sadržaju proteina u zrnu ( 13,5-16 %) u poređenju sa zrnom pšenice i raži, posebno u većim količinama lizina koji je za 20 % ve?i nego kod pšenice. Tritikale …

Opširnije »

Divlje sorte – sačuvati ih za budućnost

divlje sorte

Divlje sorte – Velike rasprave se vode u svetu nauke: Da li treba sačuvati sve “divlje” rodove biljaka u Banci semena ? Nova istraživanja su dovela do zaklju?ka da očuvanje divljih rođaka nekih od najpopularnijih svetskih useva poput pšenice, krompira, pirinča i šećerne trske, mogle bi doneti oko  196 milijardi $ u svetsku ekonomiju. To je zaključak izveštaja Kew Millennium …

Opširnije »

Poljoprivreda za 21. vek – “ Mezija” D.O.O Beograd

kvalitetna zrna hrana cena samo 12 poleganje manje zalihe poljoprivreda za 21.vek cena kvalitet

Poljoprivreda za 21. vek – klimatske promene, zagađenje prirode, promene na svetskom tržištu su uslovile da poljoprivrednici moraju posedovati kvalitetne alate i znanje za ostvarenje vrhunskih prinosa, odlični kvalitet proizvoda, ostvarenje profita. Kompanija koja Vam nudi saradnju i zajedništvo u ostvarenju tih ciljeva je “ Mezija” D.O.O. Savremeni poljoprivrednik primenjuje sva napredna tehnička sredstva, preparate za zaštitu, đubrenje svojih useva …

Opširnije »

Kvalitet pre svega – kompanija ” Konzul ” d.o.o.

uljana repica kao kvalitet pre svega

Kvalitet pre svega – Prinosi gajenih kultura u poljoprivredi zahtevaju savremenu tehnologiju I puno finansijskih ulaganja da bi bili vrhunski. Za svaki maksimalni prinos pšenice, kukuruza, soje neophodno je biljkama dati đubrivo koje će obezbediti ostvarenje tog cilja. Najviše se upotrebljavaju azotna đubriva koji garantuju rast biljaka I visok prinos , fosforna đubriva koja doprinose stabilnosti visokih prinosa, kalijum koji …

Opširnije »