Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo (stranica 20)

Ratarstvo

Pesticidi njihov sastav, upotreba, zaštita od toksičnosti

hemikalije pesticidi trovanja hemija u pesticidi njihov reciklažni orošivači pšenica folijarna

Pesticidi njihov sastav – Za uspešnu primenu pesticida i ispoljavanje visokog stepena efikasnosti nije dovoljno da pesticidi samo budu toksi?ni prema štetnim organizmima već je veoma važno i u kakvom obliku se nalaze. Prerada pesticida u oblik (formu) koji je pogodan za primenu naziva se formulisanje pesticida, a dobijeni preparat naziva se formulacija. Preparat pesticida se sastvoji od dve grupe …

Opširnije »

Meliorativna obrada zemljišta popravlja njegov kvalitet

ugljeni travnjak kako zasnivanje ekološke kuće travne smeše đubrenje travnjaka

Meliorativna obrada zemljišta. Biljna proizvodnja je limitirana nizom, uglavnom, prepoznatljivih činilaca, na koje čovek može da utiče u većoj ili manjoj meri. Pored tih činilaca ( seme,ishrana i zaštita bilja, navodnjavanje, odvodnjavanje itd.) ,jedan od osnovnih činilaca je i obrada zemljišta. Obrada zemljišta ima za cilj stvaranje povoljnih uslova u orničnom sloju za rast i razvoj biljaka. Postoje zemljišta sa …

Opširnije »

Hemijski sastav zemljišta , uticaj na njegovu plodnost

supstrat hemijski sastav zemljište daje plodnost zemljišta

Hemijski sastav zemljišta – Za ostvarenje visokih prinosa nužno je zemljište pravilno pripremiti , ali hemijski sastav i fizičke osobine zemljišta su odlučujuće. Plodna, dobro aerisana zemljišta , bogata mineralnim materijama su najpovoljnija za uzgoj. Tekst autora Pantelić Ljubodraga će Vam opisati značaj plodnosti zemljišta za dobar rod kultura. Kontrola plodnosti pruža dobru informaciju o stanju hranljivih elemenata u zemljištu.Na …

Opširnije »

Kaljenje pšenice tokom zimskog perioda

sumpor kaljenje azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema vlatanje pšenice pšenica tokom koliko azota

Kaljenje pšenice – Kada se govori o dejstvu niskih temperatura na biljku pšenice, uvek se misli na temperaturu vazduha iznad površine zemljišta. Sve današnje sorte pšenice imaju izvesnu zadovoljavajuću otpornost na niske temperature. Međutim, postoji veća opasnost ugibanja biljaka pšenice usled golomrazice, odnosno kada zemljište ili usev nije pokriven snežnim pokrivačem.  KALJENJE – Golomrazica izvlači iz zemljišta mlade biljčice pšenice, …

Opširnije »

Đubrenje kalcijumom za bolji rod, mera za jesen

Đubrenje kalcijumom kisela tla

Đubrenje kalcijumom – Kalcijum, bitan elemenat u ishrani gajenih biljaka, u zemljištu ce nalazi u nezamenjivom obliku u raznim mineralima kao što su kalcijum karbonat, kalcit, dolomit, kalcijum fosfati, apatiti, silikati. Ovi oblici kalcijuma su nepristupačni tek nakon razlaganja i rastvaranja mogu mogu biti usvojeni od strane biljaka. Na rastvorljivost kalcijum karbonata najveći uticaj ima ugljen dioksid pomoću koga prelazi …

Opširnije »

Mehanizacija tokom duge zime

mehanizacija po meri traktori redukovana obrada

 Mehanizacija tokom zime –  Veoma često možemo videti u ekonomskim dvorištima naših poljoprivrednih domaćinstava ne zaštićenu i zapuštenu poljoprivrednu mehanizaciju i priključne mašine. Mnogi kvarovi i neispravnosti uzrokovani su upravo nedomaćinskim čuvanjem i neadekvatnom brigom o mašinama u koje su uložena značajna materijalna sredstva. Nije dovoljno parkirati traktor , kombajn ili bilo koju priključnu mašinu pod nadstrešnicu ,garažu ili još …

Opširnije »

DEKALB novi hibridi za sledeću uspešnu godinu

dekalb-banner kukuruz rodio

DEKALB novi hibridi – Tokom tri dana održava se DEKALB FARM PROGRES SHOW gde ćete saznati zašto je svako treće posejano zrno kukuruza u svetu iz kompanije DEKALB. Prvi dan je bio rezervisan za poljoprivrednike iz Srema i Centralne Srbije, Hrvatske, BiH. Za postizanje visokih prinosa kukuruza potrebno je iskoristiti genetski potencijal DEKALB hibrida. Preporuka je gajenje ranijih grupa zrenja …

Opširnije »

JARE žitarice, setva u proleće u martu mesecu

jecam beleži bokorenje jare žitarice ječam prolećna žuta patuljavost

JARE  žitarice setva. Ove jeseni suša je uslovila da se setva pšenice produila do kraja novembra. Neki od ratara su odustali od jesenje setve i odlučili da sačekaju proleće. Sada se može uraditi duboko oranje i dočekati proleće sa zalihom vlage u njivi koja će obezbediti veće zalihe vlage i obezbediti bolje uslove za uspešnu žetvu. Jare žitarice mahom se …

Opširnije »

Kukuruz rodio – DEKALB hibridi, rekord za 2019. godinu

dekalb-banner kukuruz rodio

Kukuruz rodio – DEKALB hibridi su ove sezone obradovali ratare svojim prinosom i kvalitetom. Širom Srbije su DEKALB hibridi postizali 12 – 14 tona po hektaru !! Tokom sledeće sezone ponuda hobrida se povećava sa novim DKC4351 i DKC5075. Novi DEKALB katalog za 2019. godinu možete pogledati OVDE. Prema izjavama stručnjaka HD hibridi DKC4351 i DKC5075 su našli svoje mesto ove godine na malom broju lokacija u …

Opširnije »

Niske temperature vazduha i uticaj na biljke

ledena kora

Niske temperature vazduha, pored ostalih ekoloških i pedoloških faktora, značajan je činilac u biljnoj proizvodnji koji određuje areal gajenja neke biljne vrste, brzinu i intenzitet mnogih fizioloških procesa u biljci, dinamiku rastenja i razvića i visinu i kvalitet prinosa. Svaka fenofaza ili faza organogeneze jedne biljne vrste za svoje nesmetano proticanje zahteva određene temperaturne uslove. Sadašnje temperature za sada jos …

Opširnije »