Saturday 24.08.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo (stranica 19)

Ratarstvo

DEKALB novi hibridi za sledeću uspešnu godinu

dekalb-banner kukuruz rodio

DEKALB novi hibridi – Tokom tri dana održava se DEKALB FARM PROGRES SHOW gde ćete saznati zašto je svako treće posejano zrno kukuruza u svetu iz kompanije DEKALB. Prvi dan je bio rezervisan za poljoprivrednike iz Srema i Centralne Srbije, Hrvatske, BiH. Za postizanje visokih prinosa kukuruza potrebno je iskoristiti genetski potencijal DEKALB hibrida. Preporuka je gajenje ranijih grupa zrenja …

Opširnije »

JARE žitarice, setva u proleće u martu mesecu

jecam beleži bokorenje jare žitarice ječam prolećna žuta patuljavost

JARE  žitarice setva. Ove jeseni suša je uslovila da se setva pšenice produila do kraja novembra. Neki od ratara su odustali od jesenje setve i odlučili da sačekaju proleće. Sada se može uraditi duboko oranje i dočekati proleće sa zalihom vlage u njivi koja će obezbediti veće zalihe vlage i obezbediti bolje uslove za uspešnu žetvu. Jare žitarice mahom se …

Opširnije »

Kukuruz rodio – DEKALB hibridi, rekord za 2019. godinu

dekalb-banner kukuruz rodio

Kukuruz rodio – DEKALB hibridi su ove sezone obradovali ratare svojim prinosom i kvalitetom. Širom Srbije su DEKALB hibridi postizali 12 – 14 tona po hektaru !! Tokom sledeće sezone ponuda hobrida se povećava sa novim DKC4351 i DKC5075. Novi DEKALB katalog za 2019. godinu možete pogledati OVDE. Prema izjavama stručnjaka HD hibridi DKC4351 i DKC5075 su našli svoje mesto ove godine na malom broju lokacija u …

Opširnije »

Niske temperature vazduha i uticaj na biljke

ledena kora

Niske temperature vazduha, pored ostalih ekoloških i pedoloških faktora, značajan je činilac u biljnoj proizvodnji koji određuje areal gajenja neke biljne vrste, brzinu i intenzitet mnogih fizioloških procesa u biljci, dinamiku rastenja i razvića i visinu i kvalitet prinosa. Svaka fenofaza ili faza organogeneze jedne biljne vrste za svoje nesmetano proticanje zahteva određene temperaturne uslove. Sadašnje temperature za sada jos …

Opširnije »

Faze razvoja pšenice tokom sezone jesen – leto

zakon o predžetvenom faze razvoja pšenice elementi za

Faze razvoja pšenice – Ratarska proizvodnja se karakteriše nizom specifičnosti i zavisi od velikog broja prirodnih činilaca, prvenstveno zemljišnih i klimatskih uslova. Klima se kao limitirajući faktor u poljoprivredi, ispoljava naročito pojavom ekstrema nekog činioca, a agrotehnika ima ulogu da omogući nesmetan rast i razviće strnim žitima, kao I da ublaži negativne klimatske uticaje na biljku. Najmoćnije agrotehničke mere za …

Opširnije »

Novac za poljoprivredu pomaže svima ili samo …?

novac za sajmovi tanjiranje traktor oranje ili redukovana konkurs prosperitati mašinski prsten sremski poljoprivredni

Novac za poljoprivredu – novi plan za budžet je bio darežljiv prema poljoprivredi , više para za čak sedam milijardi dinara !! Obradovaće se mnogi, ali veliki deo poljoprivrednika će reći – Opet samo 4.000,00 dinara subvencije po hektaru. Može li neko biti zadovoljan ? Stočari su se izborili ove godine za bolju poziciju, sada će dobiti još jednu dobru …

Opširnije »

Novac za poljoprivredu u budžetu 2019. – 42 milijarde dinara

zakup državnog zemljišta obećanja ministra novac za integrisani sistemi zemljište našoj država je gazdinstva u srbiji postrna setva registracija gazdinstava

Novac za poljoprivredu – Budžet za 2019. godinu će biti u Skupštini Srbije pred poslanicima. Poljoprivreda dobija 7,2 milijarde dinara više nego 2018. godine. Subvencije u poljoprivredi su planirane na 41.580.757.000 dinara !! Više novca je predviđeno za Upravu za agrarna plaćanja – 37,2 milijarde dinara. Mere ruralnog razvoja će imati na raspolaganju 22 milijarde dinara, više će biti i …

Opširnije »

Aeracija zemljišta uslov boljeg razvoja korena

parapodzoli obrada zemljišta aeracija njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla sistematska kontrola plodnost zemljišta kalcijum u

Aeracija zemljišta –   sušan period koji nas je zadesio proteklih godina je period koji je zapravo posledica dugogodišnjeg izbegavanja nekih melorativnih aktivnosi pod raznim nerealnim izogovorima, a kao posledica je dobijena vrlo teško obradivo zemljište koje u ovom periodu nedozvoljava nikakve aktivnositi na njoj. Korenovi gajenih biljaka su u nedovoljno aerisanoj sredini imaju degeneraciju korena u svojem razvoju koji se odražavaju …

Opširnije »

Pelet kao efikasno gorivo za grejanje

pelet

Pelet kao efikasno gorivo – Grejanje na pelet beleži veliki porast u Americi i svuda u svetu, pa tako i u Srbiji. Pelet ( pellet ) je energetsko gorivo koje se dobija posebnim tehnološkim postupkom mlevenja, sušenja i presovanja raznih bio materijala, a koristi se za grejanje. On predstavlja veoma efikasno gorivo za grejanje, a kao sirovina za njegovu proizvodnju može da …

Opširnije »

Zadruga u Norveškoj, zemlji fjordova i zadrugarstva

zadruga zadrugarstvo izazov

Zadruga je uobičajena organizaciona forma u više velikih privrednih, trgovinskih i uslužnih sektora. Danas u svetu preko 800 miliona zadrugara organizovano je u preko 750 000 zadruga. Zadruge su firme, ali ne kao i svake druge. Zadruge postoje da služe svojim članovima, bilo da su kupci, zaposlenici ili lokalne zajednice. Članovi su vlasnici, uz jednako pravo glasa za ono što zadruga …

Opširnije »