Saturday 24.08.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Obrada njiva zemljišta sa specifičnim osobinama

Obrada njiva zemljišta sa specifičnim osobinama

Obrada njiva  – Na našin terenima, gledajući njihova fizička i hemijska svojstva, postoje sledeći tipovi zemljišta:

  1. Glinovita zemljišta ( smonica)
  2. Ilovača ( peskovita i praškasta)
  3. Peskuše
  4. Tresetišta

Daćemo neke karakteristike svakog od ovih tipova kao i prepuruke za njihovu najkvalitetniju obradu.

  • Glinovita zemljišta

Karakteristike:

-Kad se nakvase bubre,kad se osuše skupljaju se

-Kad nabubre ne propuštaju vodu,kad se osuše voda prolazi kroz njih

-Jako kratak period za obradu,ne sme se propustiti

-Jako su osetljiva na gaženje

-Kad se sasuše pucaju i tako kidaju korenje biljaka

-Nisu pogodna za korenaste biljke,pogoduju strnim žitima i travama

Obrada zemljišta:

-Odabrati pravi momenat za obradu,kada zemljište nije ni jako suvo ni jako vlažno

-Dobre rezultate daje plitko letnje oranje a zatim duboko jesenje oranje

-Svake 4.-te godine izvršiti podrivanje zemljišta

-Pripremu zemljišta za setvu u jesen obaviti tanjiračama ili rotofrezama,a za setvu u prole?e setvospremačima

-Ozime useve sejati što ranije dok se zemlja skroz ne ovlaži

 

  • Ilovače (praškaste ili peskovite)

Karakteristike:

-Imaju jako dobar kapacitet za vodu,samo usled jake i duge suše ‘’pate’’ za vodom

-Pogodna su za gajenje većine kultura ( nisu dobra za šećernu repu)

-Usled nedostatka gline dolazi do zagušenja biljaka

-često se javlja pokorica

-često se kod njih javlja ‘’plužni đon’’ koji treba razbiti

Obrada zemljišta:

Može se raditi redukovana obrada u određenoj meri

-Ne može se na njima raditi direktna setva

-Dobro reaguju na duboku obradu i na podrivanje svake 4.-te godine

-Predsetvenu pripremu raditi tanjiračama kao se ne bi previše usitnilo zemljište i da ne bi došlo do stvaranja pokorice

Obrada njiva zemljišta sa specifičnim osobinama

  • Peskuše

Karakteristike:

-Niska plodnost

-Mali sadržaj humusa (1-2%)

-Jako ispiranje hraniva

-Slabo zadržavanje vode

-Jaka erozija vetrom

Obrada zemljišta:

-Jako dobro reaguju na mere popravke strukture zemljišta ( dodavanje gline,treseta, humifikacija, kalcifikacija i slično.)

-Odlične mogućnosti za redukovanu obradu

-Gajiti kulture slabo osetljive na sušu ( strna žita,suncokret)

-Ozima strna žita sejati što ranije i to ona sa kraćom vegetacijom

-Dobro reaguju na povremena navodnjavanja

-Prihranu obavljati N-đubrivima sa manjim sadržajem N i to iz više navrata

-U predsetvenoj pripremi koristiti valjak,drljaču

-Dobro je imati vetrozaštitni pojas

 

  • Tresetišta

Karakteristike:

-često su kisela i siromašna hranivima

-Traže drenažu

-Koriste se za popravku drugih zemljišta

-Dobro reaguju na kalcifikaciju i fosfatizaciju

-Jako su dobra za gajenje lukova,kupusnjača,šargarepe,pasulja,kukuruza i ozimih strnih žita

-Ako se mnogo isuše često se zapale

Obrada zemljišta:

-Izvršiti drenažu

-Izraditi vetrozaštitni pojas

-Kukuruz sejati normalno na pravac vetra

-Pogodna su za sve vrste obrade,mada se često moraju valjati

-Koristiti teža oruđa za rad

-Intenzivno suzbijanje korova agrotehni?kim i hemijskim merama

Dipl.ing.polj. Vladica Gavrilović

foto pixabay.com

Obrada njiva zemljišta sa specifičnim osobinama

Pročitaj i ...

ambrozija niče

Ambrozija – uporan korov šteti usevima

Sasecite je na manje od 5 centimetara ili iščupajte iz korena, jer je ambrozija sad u cvetanju.